Корисничко име Лозинка Пријави се

Зголеми ја добивката - Бонус Фибоначи плус

Aкцијата ги опфаќа тикетите уплатени во периодот: 16.08 - 14.10.2019 год.
Број на натпревари (со коеф. поголем или еднаков на 1.35)Екстра добивка
7 натпревари1%
8 натпревари2%
9 натпревари3%
10 натпревари5%
11 натпревари8%
12 натпревари13%
13 натпревари21%
14 натпревари34%
15 натпревари55%
16 натпревари89%
17 натпревари144%
18 натпревари233%
19 натпревари377%
20 до 30 натпревари610%
31 до 40 натпревари987%

- Акцијата важи за тикетите уплатени со приложена SL клуб-картичка на кои се одиграни 7 или повеќе натпревари.
- Акцијата важи само за несистемски тикети (со една комбинација).
- Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1,35.
- Натпревар за којшто ќе се пресмета коефициент 1 се поништува при пресметката на процентот на екстра добивката.
- Во пресметката влегуваат и натпреварите од понудата „Супер тип“ и истите се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.
- Во пресметката влегуваат и натпреварите „во живо“ кои се содржат во уплатените микс тикети и истите се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.