Корисничко име Лозинка Пријави се
 
 

Приложи ја својата Sport Life клуб-картичка при уплата на тикетите и доколку имаш само еден промашен натпревар, сепак си ДОБИТЕН и Sport Life ти дава можност да се обидеш повторно...


Можеш да бидеш:

LUCKY LOSER

Доколку имаш еден промашен натпревар и притоа погодена вкупна квота над 26,
на другите натпревари остваруваш добивка во висина на уплатата.

SUPER LUCKY LOSER

Доколку имаш еден промашен натпревар и притоа погодена вкупна квота над 66,
на другите натпревари остваруваш добивка во висина ДВАПАТИ од уплатата.

EXTRA LUCKY LOSER

Доколку имаш еден промашен натпревар и притоа погодена вкупна квота над 166,
на другите натпревари остваруваш добивка во висина ПЕТПАТИ од уплатата

ULTRA LUCKY LOSER

Доколку имаш еден промашен натпревар и притоа погодена вкупна квота над 466,
на другите натпревари остваруваш добивка во висина ДЕСЕТПАТИ од уплатата

PREMIUM LUCKY LOSER

Доколку имаш еден промашен натпревар и притоа погодена вкупна квота над 1066,
на другите натпревари остваруваш добивка во висина на уплатата + 99 вредносни ваучери за уплата во вредност еднаква на уплатата, по принцип секој ден по еден ваучер во период од 99 дена. 
ПРАВИЛА:
  1. Добивката на тикетот што се добива по овој принцип се утврдува од производот на коефициентите на погодените натпревари на тикетот.
  2. „Втора кеш шанса“ важи само за несистемски тикети (со една комбинација) уплатени со приложување СЛ клуб-картичка кои содржат барем три натпревари во нив.
  3. Системски тикети што имаат услови, двознаци или тризнаци не се земаат предвид.
  4. ТИКЕТИ УПЛАТЕНИ БЕЗ ПРИЛОЖЕНА СЛ КЛУБ-КАРТИЧКА НЕ СЕ ЗЕМААТ ПРЕДВИД.
  5. „Втора кеш шанса“ важи и за е-тикетите уплатени online.
 

Задолжително приложете го оригиналниот добитен тикет од акцијата „Втора кеш шанса“ при исплата на каса.