Корисничко име Лозинка Пријави се
Хиерархија и менаџмент
Спорт Лајф е хиерархиски одлично организирана компанија, секторски поделена, со точно одредени одговорности и работни позиции, и ги задоволува сите европски услови и стандарди.

Организациска структура на Sport Life обложувалници:
Организацијата во Sport Life е поставена по високи европски стандарди.

Топ менаџментот на компанијата го сочинуваат:

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
Извршен директор
ГОРДАНА СМИЛЕСКА
Финансиски директор
ЉУПЧО БЛАЖЕВСКИ
Технички директор
САШО ВИДЕСКИ
Оперативен директор
ПЕТАР ПОЦКОВ
Маркетинг директор
АЛЕКСАНДАР АРСОВСКИ
Директор за човечки ресурси
ИГОР КОСТОВСКИ
Директор за контрола, супервизија и безбедност
МАРИО РИСТОВ
Раководител за дополнителни игри и развој
БЛАГОЈА ТРИЧКОВСКИ
Раководител на грижа за корисници и социјални медиуми