Корисничко име Лозинка Пријави се

Правила на игри на среќа во обложувалница


член 1
Со овие Правила се утврдува и се уредува организирањето, односно приредувањето на посебната игра на среќа – Игри на среќа во обложувалници.
Организатор на посебните игри на среќа во обложувалница (во понатамошен текст обложување) е правниот субјект: ДПУ СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски” бр.198 – Скопје, ЕМБС 6220681 и ЕДБ 4030007632631.
Организаторот го приредува обложувањето на територијата на Република Македонија, во своите уплатно-исплатни места под име СПОРТ-ЛАИФ (SPORT LIFE ТМ) обложувалници, за цело времетраење на добиената Лиценца за приредување посебни игри на среќа во обложувалница број 41-40/4 од 16 јануари 2024 година, издадена од Владата на Република Северна Македонија.
Овие правила претставуваат општи услови за склучување на договор за учество во сите видови и типови на обложување кај организаторот, а кој се смета за склучен кога учесникот во посебни игри на среќа во обложувалница ќе изврши уплата кај организаторот на обложувањето.
Овие Правила ги обврзуваат и организаторот и учесникот, и тие се должни во целост да ги почитуваат.

член 2
Предмет на обложување е: игри на среќа во обложувалница, во која учесникот согласно Правилата на игра се обложува на идни реални настани или реални настани кои се во текот во времето на обложувањето, и тоа настани кои се однесуваат на:
- Спортски натпреварувања, трки и слични натпреварувања, определени со овие правила
- Танцови, пеачки, музички и слични натпреварувања, определени со овие правила
- Други натпреварувања, определени со овие правила.
Во понатамошниот текст, организаторот понудува различни видови и типови на обложување за учесниците, а кои се согласно Законот за игри на среќа на РСМ.

член 3
Учесникот може да се обложува на некои од следните понудени видови, односно типови на игри:

Видови на игри Кратко објаснување на соодветната игра
Конечен Тип
1 KonTip Домаќинот ќе победи
X KonTip Натпреварот ќе заврши нерешено
2 KonTip Гостинот ќе победи
Се квалификува
1 Odi Домаќинот продолжува понатаму во натпреварувањето
2 Odi Гостинот продолжува понатаму во натпреварувањето
Го освојува пехарот
1 Osvoj. Домаќинот го освојува пехарот
2 Osvoj Гостинот го освојува пехарот
Победник (со продолженија)
1 Pob. Домаќинот ќе победи на натпреварот при вклучени и евентуални продолженија
2 Pob. Гостинот ќе победи на натпреварот при вклучени и евентуални продолженија
Остаток од Натпревар
1 os.$T Од моментно прикажаниот резултат, само во останатиот дел од натпреварот ќе победи домаќинот
X os.$T Од моментно прикажаниот резултат, само преостанатиот дел на натпреварот ќе заврши нерешено
2 os.$T Од моментно прикажаниот резултат, само во останатиот дел од натпреварот ќе победи гостинот
Следен Дава Гол
1 GOL-$T При даден моментен резултат на натпреварот, домаќинот ќе го постигне следниот гол
X GOL-$T При даден моментен резултат на натпреварот, никој до крај нема да постигне гол
2 GOL-$T При даден моментен резултат на натпреварот, гостинот ќе го постигне следниот гол
Полувреме/Крај
1-1 Домаќинот ќе води на полувреме и ќе победи на крај на натпреварот
1-X Домаќинот ќе води на полувреме, но на крај ќе биде нерешено
1-2 Домаќинот ќе води на полувреме, но на крај ќе победи гостинот
X-1 Натпреварот на полувреме ќе биде нерешен, а на крајот ќе победи домаќинот
X-X Натпреварот ќе заврши нерешено и на полувреме и на крај
X-2 Натпреварот на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи гостинот
2-1 Гостинот ќе води на полувреме, но на крај ќе победи домаќинот
2-X Гостинот ќе води на полувреме, но на крај ќе биде нерешено
2-2 Гостинот ќе води на полувреме и ќе победи на крај на натпреварот
Вкупно Голови
0-1 gol на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 1 гол
2+  gola на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
0-2 gola на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
3+  gola на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
0-3 gola на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
4+  gola на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
0-4 gola на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 4 гола
5+  gola на натпреварот ќе има постигнато 5 или повеќе голови
0-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 5 гола
6+ gola на натпреварот ќе има постигнато 6 или повеќе голови
0-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 6 гола
7+  gola на натпреварот ќе има постигнато 7 или повеќе голови
Вкупно Погодоци
Vk <$T На натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница
Vk >$T На натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница
VK =$T На натпреварот ќе се постигнат исто погодоци отколку зададена граница
Вкупно Погодоци (со продолженија)
<$T SP На целиот натпревар (вклучени и  евентуални продолженија) ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T SP На целиот натпревар (вклучени и евентуални продолженија) ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Двата Тима Даваат Гол (ГГ/НГ)
GG Двата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот
NG Едниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол на натпреварот
GG I Двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме на натпреварот
NG I Едниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол во првото полувреме на натпреварот
GG II Двата тима ќе дадат барем по еден гол во второто полувреме на натпреварот
NG II Едниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол во второто полувреме на натпреварот
2G2G Двата тима ќе дадат барем по два гола на натпреварот - двојно ГГ
Ne2G2G Барем еден тим ќе има помалку од два гола на натпреварот
Тим 1 Голови
T1 0 Домаќинот ќе даде 0 гола, односно нема да даде гол на цел натпревар
T1 1+ Домаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на целиот натпревар
T1 2+ Домаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на целиот натпревар
T1 3+ Домаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на целиот натпревар
T1 4+ Домаќинот ќе даде 4 или повеќе голови на целиот натпревар
T1 T3 Домаќинот ќе постигне точно 3 гола во текот на целиот натпревар
T1 1>2 Домаќинот ќе постигне повеќе голови во прво полувреме
T1 2>1 Домаќинот ќе постигне повеќе голови во второ полувреме
T1 1=2 Домаќинот ќе постигне ист број голови во двете полувремиња
Т1 0-29m Домаќинот ќе постигне гол до 29 мин. од натпреварот
Т1 30+m Домаќинот ќе постигне гол по 30 мин. од натпреварот
Тим 2 Голови
T2 0 Гостинот ќе даде 0 гола, односно нема да даде гол на цел натпревар
T2 1+ Гостинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на целиот натпревар
T2 2+ Гостинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на целиот натпревар
T2 3+ Гостинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на целиот натпревар
T2 4+ Гостинот ќе даде 4 или повеќе голови на целиот натпревар
T2 T3 Гостинот ќе постигне точно 3 голови во текот на целиот натпревар
T2 1>2 Гостинот ќе постигне повеќе голови во прво полувреме
T2 2>1 Гостинот ќе постигне повеќе голови во второ полувреме
T2 1=2 Гостинот ќе постигне ист број голови во двете полувремиња
Т2 0-29m Гостинот ќе постигне гол до 29 мин. од натпреварот
Т2 30+m Гостинот ќе постигне гол по 30 мин. од натпреварот
Т1 Вкупно Погодоци (со продолж.)
T1<$T SP На натпреварот, вклучувајќи и евентуални продолженија, домаќинот ќе постигне помалку погодоци од зададената граница
T1>$T SP На натпреварот, вклучувајќи и евентуални продолженија, домаќинот ќе постигне повеќе погодоци од зададената граница
Т2 Вкупно Погодоци (со продолж.)
T2<$T SP На натпреварот, вклучувајќи и евентуални продолженија, гостинот ќе постигне помалку погодоци од зададената граница
T2>$T SP На натпреварот, вклучувајќи и евентуални продолженија, гостинот ќе постигне повеќе погодоци од зададената граница
Т1 Вкупно поени во прва четвртина
T1 <$T Q1 Домаќинот ќе постигне помалку поени во првата четвртина од зададената граница
T1 >$T Q1 Домаќинот ќе постигне повеќе поени во првата четвртина од зададената граница
Т2 Вкупно поени во прва четвртина
T2 <$T Q1 Гостинот ќе постигне помалку поени во првата четвртина од зададената граница
T2 >$T Q1 Гостинот ќе постигне повеќе поени во првата четвртина од зададената граница
Т1 Вкупно поени во втора четвртина
T1 <$T Q2 Домаќинот ќе постигне помалку поени во втората четвртина од зададената граница
T1 >$T Q2 Домаќинот ќе постигне повеќе поени во втората четвртина од зададената граница
Т2 Вкупно поени во втора четвртина
T2 <$T Q2 Гостинот ќе постигне помалку поени во втората четвртина од зададената граница
T2 >$T Q2 Гостинот ќе постигне повеќе поени во втората четвртина од зададената граница
Т1 Вкупно поени во трета четвртина
T1 <$T Q3 Домаќинот ќе постигне помалку поени во третата четвртина од зададената граница
T1 >$T Q3 Домаќинот ќе постигне повеќе поени во третата четвртина од зададената граница
Т2 Вкупно поени во трета четвртина
T2 <$T Q3 Гостинот ќе постигне помалку поени во третата четвртина од зададената граница
T2 >$T Q3 Гостинот ќе постигне повеќе поени во третата четвртина од зададената граница
Т1 Вкупно поени во четврта четвртина
T1 <$T Q4 Домаќинот ќе постигне помалку поени во четвртата четвртина од зададената граница
T1 >$T Q4 Домаќинот ќе постигне повеќе поени во четвртата четвртина од зададената граница
Т2 Вкупно поени во четврта четвртина
T2 <$T Q4 Гостинот ќе постигне помалку поени во четвртата четвртина од зададената граница
T2 >$T Q4 Гостинот ќе постигне повеќе поени во четвртата четвртина од зададената граница
Вкупно Гемови
<$T gem. На тенискиот натпревар, вкупно ќе се одиграат помалку Гемови отколку зададената граница
>$T gem. На тенискиот натпревар, вкупно ќе се одиграат повеќе Гемови отколку зададената граница
<$T gem. На натпреварот ќе има помалку гемови отколку зададена основна граница
>$T gem. На натпреварот ќе има повеќе гемови отколку зададена основна граница
Прво Полувреме
1 Prvo Домаќинот ќе победи во прво полувреме
X Prvo Натпреварот ќе заврши нерешено на полувреме
2 Prvo Гостинот ќе победи во прво полувреме
1X2 - Прва Третина
1 1/3 Домаќинот ќе победи во периодот на првата третина од натпреварот
X 1/3 Во периодот на првата третина, натпреварот ќе заврши нерешено
2 1/3 Гостинот ќе победи во периодот на првата третина од натпреварот
1X2 - Втора Третина
1 2/3 Домаќинот ќе победи во периодот на втората третина од натпреварот
X 2/3 Во периодот на втората третина, натпреварот ќе заврши нерешено
2 2/3 Гостинот ќе победи во периодот на втората третина од натпреварот
1X2 - Трета Третина
1 3/3 Домаќинот ќе победи во периодот на последната третина од натпреварот
X 3/3 Во периодот на последната третина, натпреварот ќе заврши нерешено
2 3/3 Гостинот ќе победи во периодот на последната третина од натпреварот
Второ Полувреме
1 Vtoro Домаќинот ќе победи во второ полувреме (само во тој дел сметано)
X Vtoro Натпреварот ќе заврши нерешено во второ полувреме (само во тој дел сметано)
2 Vtoro Гостинот ќе победи во второ полувреме (само во тој дел сметано)
Продолжетоци
1 ET Домаќинот ќе победи вклучувајќи го евентуалните дополнителни периоди
X ET Натпреварот ќе биде нерешен и по евентуалните дополнителни периоди
2 ET Гостинот ќе победи вклучувајќи го евентуалните дополнителни периоди
Следен Дава Гол - Прво Полувреме
1 G-$T I При даден моментен резултат на натпреварот, до крај на прво полувреме домаќинот ќе го постигне следниот гол
X G-$T I При даден моментен резултат на натпреварот, до крај на прво полувреме никој нема да постигне гол
2 G-$T I При даден моментен резултат на натпреварот, до крај на прво полувреме гостинот ќе го постигне следниот гол
Остаток од Натпревар - Прво Пол.
1 os.I $T Од моментно прикажаниот резултат, само во останатиот дел од првото полувреме на натпреварот ќе победи домаќинот
X os.I $T Од моментно прикажаниот резултат, само преостанатиот дел од првото полувреме на натпреварот ќе заврши нерешено
2 os.I $T Од моментно прикажаниот резултат, само во останатиот дел од првото полувреме на натпреварот ќе победи гостинот
Го постигнува X-тиот гол во продолжетоците
1 ETG$T При даден моментен резултат во продолжетокот, домаќинот ќе го постигне следниот гол
X ETG$T При даден моментен резултат на продолжетокот, никој до крај нема да постигне гол
2 ETG$T При даден моментен резултат на продолжетокот, гостинот ќе го постигне следниот гол
Што ќе се случи следно (3типа)
SN$T GOL На натпреварот од дадените настани следно ќе биде постигнат ГОЛ
SN$T Korn. На натпреварот од дадените настани следно ќе биде постигнат КОРНЕР
SN$T G.Aut На натпреварот од дадените настани следно ќе биде постигнат ГОЛАУТ
Вкупно Погодоци - Второ Пол.
<$T II Во периодот на второто полувреме од натпреварот, вкупно ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададената граница
>$T II Во периодот на второто полувреме од натпреварот, вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададената граница
Вкупно Погодоци Полувреме
<$T I На полувреме на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница
>$T I На полувреме на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница
Вкупно Погодоци - Прва Третина
1/3 <$T Во текот на првата третина од натпреварот, вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
1/3 >$T Во текот на првата третина од натпреварот, вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - Втора Третина
2/3 <$T Во текот на втората третина од натпреварот, вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
2/3 >$T Во текот на втората третина од натпреварот, вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - Трета Третина
3/3 <$T Во текот на последната третина од натпреварот, вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
3/3 >$T Во текот на последната третина од натпреварот, вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Гемови - Прв Сет
1SET <$T Во првиот Сет ќе се одиграат помалку Гемови отколку зададената граница
1SET >$T Во првиот Сет ќе се одиграат повеќе Гемови отколку зададената граница
Вкупно Поени - Прва Четвртина
Q1 <$T Во периодот на првата четвртина од натпреварот ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
Q1 >$T Во периодот на првата четвртина од натпреварот ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
Вкупно Поени - Прв Сет
1SET <$T Во првиот Сет вкупно ќе се постигнат помалку поени отколку зададената граница
1SET >$T Во првиот Сет вкупно ќе се постигнат повеќе поени отколку зададената граница
Вкупно Поени - Втор Сет
2SET <$T Во вториот Сет вкупно ќе се постигнат помалку поени отколку зададената граница
2SET >$T Во вториот Сет вкупно ќе се постигнат повеќе поени отколку зададената граница
Вкупно Поени - Втора Четвртина
Q2 <$T Во периодот на втората четвртина од натпреварот ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
Q2 >$T Во периодот на втората четвртина од натпреварот ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
Вкупно Гемови - Втор Сет
2SET <$T Во вториот Сет ќе се одиграат помалку Гемови отколку зададената граница
2SET >$T Во вториот Сет ќе се одиграат повеќе Гемови отколку зададената граница
Вкупно Гемови - Трет Сет
3SET <$T Во третиот Сет ќе се одиграат помалку Гемови отколку зададената граница
3SET >$T Во третиот Сет ќе се одиграат повеќе Гемови отколку зададената граница
Вкупно Поени - Трета Четвртина
Q3 <$T Во периодот на третата четвртина од натпреварот ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
Q3 >$T Во периодот на третата четвртина од натпреварот ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
Вкупно Поени - Трет Сет
3SET <$T Во третиот Сет вкупно ќе се постигнат помалку поени отколку зададената граница
3SET >$T Во третиот Сет вкупно ќе се постигнат повеќе поени отколку зададената граница
Вкупно Поени - Четврти Сет
4SET <$T Во четвртиот Сет вкупно ќе се постигнат помалку поени отколку зададената граница
4SET >$T Во четвртот Сет вкупно ќе се постигнат повеќе поени отколку зададената граница
Вкупно Поени - Четврта Четвртина
Q4 <$T Во периодот на последната четвртина од натпреварот ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
Q4 >$T Во периодот на последната четвртина од натпреварот ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
Вкупно Гемови - Четврти Сет
4SET <$T Во четвртиот Сет ќе се одиграат помалку Гемови отколку зададената граница
4SET >$T Во четвртиот Сет ќе се одиграат повеќе Гемови отколку зададената граница
Вкупно Гемови - Петти Сет
5SET <$T Во петтиот Сет ќе се одиграат помалку Гемови отколку зададената граница
5SET >$T Во петтиот Сет ќе се одиграат повеќе Гемови отколку зададената граница
Вкупно Поени - Петти Сет
5SET <$T Во петтиот Сет вкупно ќе се постигнат помалку поени отколку зададената граница
5SET >$T Во петтиот Сет вкупно ќе се постигнат повеќе поени отколку зададената граница
Вкупно Голови - Опсег
1-2 gola на натпреварот ќе се постигнатод 1 до 2 гола
1-3 gola на натпреварот ќе се постигнат од 1 до 3 гола
1-4 gola на натпреварот ќе се постигнат од 1 до 4 гола
1-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 1 до 5 гола
1-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 1 до 6 гола
2-3 gola на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
2-4 gola на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 4 гола
2-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 5 гола
2-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 6 гола
3-4 gola на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 4 гола
3-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 гола
3-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 6 гола
4-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 4 до 5 гола
4-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 4 до 6 гола
Вкупно голови точно
1 gol На натпреварот ќе се постигне еден гол 
2 gola на натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 2 гола
3 gola на натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 3 гола
4 gola на натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 4 гола
Вкупно Голови - Прво Полувреме
0 I во првото полувреме нема да има ниту еден постигнат гол
1+  pol. на натпреварот ќе има постигнато 1 или повеќе голови
2+  pol. во првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
3+  pol. во првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
4+I во првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
1 gol I во првото полувреме на натпреварот ќе се постигне точно 1 гол
2 gola I во првото полувреме на натпреварот ќе се постигнат точно 2 гола
Вкупно Голови - Прво Пол. (опсег)
0-1 g.pp во првото полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 1 гола
0-2 gola I во прво полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 2 гола
1-2 gola I во првото полувреме на натпреварот ќе има од 1 до 2 гола
2-3 g.pp во првото полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 3 гола
2-4 gola I во првото полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 4 гола
1-3gola I Во првото полувреме ќе бидат постигнати од 1 до 3 голови 
0-3I во првото полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 3 гола
Вк. Голови - Прво Пол. (исклучок)
NE1gol I во првото полувреме нема да се постигнат точно 1 гол
NE2gola I во првото полувреме нема да се постигнат точно 2 гол
Вкупно Голови - Второ Полувреме
0 II во второто полувреме нема да има ниту еден постигнат гол
1+II во второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 1 или повеќе голови
2+ vtoro во второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
3+ vtoro во второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
4+II во второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
1 gol II во второ полувреме на натпреварот ќе се постигне точно 1 гол
2 gola II во второ полувреме на натпреварот ќе се постигнат точно 2 гола
Вк. Голови - Второ Пол. (опсег)
0-1 g.vp во второто полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 1 гола
0-2gola II во второ полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 2 гола
1-2gola II во второто полувреме на натпреварот ќе има од 1 до 2 гола
2-3 g.vp во второто полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 3 гола
2-4gola II во второто полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 4 гола
1-3gola II Во второто полувреме ќе се постигнат од еден до три гола
0-3II во второто полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 3 гола
Вк. Голови - Второ Пол. (исклучок)
NE1gol II во второ полувреме нема да се постигнат точно 1 гол
NE2gola II во второ полувреме нема да се постигнат точно 2 гол
Вкупно голови продолжетоци
<$T vo ET Во продолжетоците ќе се постигнат помаклу голови од зададената граница
>$T vo ET Во продолжетоците ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
Добива барем еден сет
BS1 Домаќинот ќе освои барем еден сет 
BS2 Гостинот ќе освои барем еден сет 
Двојна Шанса
1X DvoSa Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 DvoSa Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 DvoSa Натпреварот ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Двојна Шанса Прво Полувреме
1X pol. Натпреварот  во прво полувреме ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 pol. Натпреварот во прво полувреме ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 pol. Натпреварот во прво полувреме ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Двојна Шанса - Прва Третина
1X 1/3 Периодот на првата третина од натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот
12 1/3 Периодот на првата третина од натпреварот ќе заврши или со победа на домаќинот или со победа на гостинот
X2 1/3 Периодот на првата третина од натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
Двојна Шанса - Втора Третина
1X 2/3 Периодот на втората третина од натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот
12 2/3 Периодот на втората третина од натпреварот ќе заврши или со победа на домаќинот или со победа на гостинот
X2 2/3 Периодот на втората третина од натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
Двојна Шанса - Трета Третина
1X 3/3 Периодот на последната третина од натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот
12 3/3 Периодот на последната третина од натпреварот ќе заврши или со победа на домаќинот или со победа на гостинот
X2 3/3 Периодот на последната третина од натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
Двојна Шанса Второ Полувреме
1X vtoro Натпреварот само во второ полувреме ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 vtoro Натпреварот само во второ полувреме ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 vtoro Натпреварот само во второ полувреме ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Конечен Тип - Комбинации
1 & 3+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 3 или повеќе голови
1 & 4+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 4 или повеќе голови
1 & 5+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 5 или повеќе голови
1 & 5+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 5 или повеќе голови
1 & 6+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 6 или повеќе голови
1 & 7+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 7 или повеќе голови
1 & 0-2g Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
1& 0-3 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
1 & 0-4 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 4 голови
1 & 2-3 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
1& 2-4 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 4 гола
1 & 2-5 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 5 голови
1 & 2-6 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 6 голови
1 & 3-4 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 4 голови
1 & 3-5 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 гола
1 & 3-6 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 6 голови
1 & 4-5 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 4 до 5 гола
1 & 4-6 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 4 до 6 голови
1 & 1+I Домаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 1 или повеќе голови во прво полувреме
1 & 2+p Домаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
1 & 2-3 I Домаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или 3 голови во прво полувреме
1 & 1+II Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 1 или повеќе голови во второто полувреме
1 & 2+II Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или повеќе голови во второто полувреме
1 & T1 2+ Домаќинот ќе победи на натпреварот и истиот ќе постигне 2 или повеќе голови
1&1+I&1+II Домаќинот ќе победи и ќе биде постигнат по минимум 1 гол и во двете полувремиња
2 & 3+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 3 или повеќе голови
2 & 4+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 4 или повеќе голови
2 & 5+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 5 или повеќе голови
2 & 5+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 5 или повеќе голови
2 & 6+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 6 или повеќе голови
2 & 7+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 7 или повеќе голови
2 & 0-2g Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
2& 0-3 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
2 & 0-4 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 4 голови
2 & 2-3 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
2& 2-4 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 4 гола
2 & 2-5 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 5 голови
2 & 2-6 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 6 голови
2 & 3-4 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 4 голови
2 & 3-5 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 голови
2 & 3-6 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 6 голови
2 & 4-5 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 4 до 5 голови
2 & 4-6 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 4 до 6 голови
2 & 1+I Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 1 или повеќе голови во прво полувреме
2 & 2+p Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
2 & 2-3 I Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или 3 голови во прво полувреме
2 & 1+II Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 1 или повеќе голови во второто полувреме
2 & 2+II Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или повеќе голови во второто полувреме
2&1+I&1+II Гостинот ќе победи и ќе биде постигнат по минимум 1 гол и во двете полувремиња
2 & T2 2+ Гостинот ќе победи на натпреварот и тој ќе постигне 2 или повеќе голови
X & 0-2 Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат од 0 до 2 гола
X & 2+ Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат 2 или повеќе голови
X & 4+ Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат 4 или повеќе голови
X & 2+I Натпреварот ќе заврши нерешено и во првото полувреме ќе се постигнат 2 или повеќе голови
1 & T1 3+ Домаќинот ќе победи на натпреварот и истиот ќе постигне 3 или повеќе голови 
2 & T2 3+ Гостинот ќе победи на натпреварот и тој ќе постигне 3 или повеќе голови 
Полувреме/Крај - Комбинации
1-1 & 2+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 2 или повеќе голови
1-1 & 3+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
1-1 & 4+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 4 или повеќе голови
1-1 & 0-2 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
1-1 & 0-3 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 0 до 3 голови
1-1 & 0-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 0 до 4 голови
1-1 & 2-3 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
1-1 & 2-4 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
1-1 & 2-5 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 5 голови
1-1 & 2-6 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 6 голови
1-1 & 3-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 3 до 4 голови
1-1 & 3-5 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
1-1 & 3-6 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 3 до 6 голови
1-1 & 4-6 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 4 до 6 голови
1-1 & 2+p. Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
1-1 & 2-3I Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови во првото полувреме
1-1 & 2+II Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 или повеќе голови во второтото полувреме
1-1&H1 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и домаќинот ќе победи со повеќе од еден разлика
2-2 & 0-2 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
2-2 & 0-3 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
2-2 & 0-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 0 до 4 голови
2-2 & 2+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 2 или повеќе голови
2-2 & 3+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
2-2 & 4+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 4 или повеќе голови
2-2 & 2-3 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
2-2 & 2-4 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
2-2 & 2-5 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 5 голови
2-2 & 2-6 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 6 голови
2-2 & 3-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 3 до 4 голови
2-2 & 3-5 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
2-2 & 3-6 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 3 до 6 голови
2-2 & 4-6 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 4 до 6 голови
2-2 & 2+p. Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
2-2 & 2-3I Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови во првото полувреме
2-2 & 2+II Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 или повеќе голови во второтото полувреме
2-2&H2 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и гостинот ќе победи со повеќе од еден разлика
X-1 & 0-2 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
X-1 & 2-3 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
X-1 & 2-4 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
X-1 & 2-5 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 2 до 5 голови
X-1 & 3-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 3 до 4 голови
X-1 & 3-5 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
X-1 & 3-6 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 3 до 6 голови
X-1 & T12+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-1 и домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови
X-1 & 3+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
X-1 & 2+II Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 2 или повеќе голови во второтото полувреме
X-1&H1 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и домаќинот ќе победи со повеќе од еден разлика
X-2 & 0-2 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
X-2 & 2-3 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
X-2 & 2-4 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
X-2 & 2-5 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 2 до 5 голови
X-2 & 3-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 3 до 4 голови
X-2 & 3-5 Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
X-2 & 3-6 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 3 до 6 голови
X-2 & T22+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши X-2 и гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови
X-2 & 3+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
X-2 & 2+II Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 2 или повеќе голови во второтото полувреме
X-2&H2 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и гостинот ќе победи со повеќе од еден разлика
X-X & 2+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-X и ќе се постигнат вкупно 2 или повеќе голови
X-X & 0-2g Резултатот ќе биде нерешен и на полувреме и на крај и ќе се постигнат од 0 до 2 голови 
Полувреме/Крај - Исклучок
NE 1-1 Натпреварот нема да заврши 1-1 за играта полувреме-крај
NE 2-2 Натпреварот нема да заврши 2-2 за играта полувреме-крај
NE X-1 Натпреварот нема да заврши X-1 за играта полувреме/крај
NE X-2 Натпреварот нема да заврши X-2 за играта полувреме/крај
NE X-X Натпреварот нема да заврши X-X за играта полувреме/крај
Полувреме/Крај со Двојни Шанси
1X-12 Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
1X-1X Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
1X-X2 Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
12-12 Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
12-1X Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
12-X2 Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
X2-12 Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
X2-1X Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
X2-X2 Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
1-1X Натпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
1-12 Натпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
1-X2 Натпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
X-1X Натпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
X-12 Натпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
X-X2 Натпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
2-1X Натпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
2-12 Натпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
2-X2 Натпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
1X-1 Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
1X-X Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
1X-2 Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
12-1 Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
12-X Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
12-2 Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
X2-1 Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
X2-X Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
X2-2 Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
Победник - Прв Сет, Гем...
1 G$T S1 Домаќинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем во првиот Сет на натпреварот
2 G$T S1 Гостинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем од првиот Сет на натпреварот
Следни Два Гема - Прв Сет
1 SDG$T S1 Од моментно прикажаниот Гем во првиот Сет, домаќинот ќе ги освои следните два Гема
X SDG$T S1 Од моментно прикажаниот Гем во првиот Сет, домаќинот и гостинот ќе освојат по еден од следните два Гема
2 SDG$T S1 Од моментно прикажаниот Гем во првиот Сет, гостинот ќе ги освои следните два Гема
Победник - Прв Сет
1 SET1 Домаќинот ќе победи во првиот Сет
2 SET1 Гостинот ќе победи во првиот Сет
Победник - Втор Сет
1 SET2 Домаќинот ќе победи во вториот Сет
2 SET2 Гостинот ќе победи во вториот Сет
Победник - Трет Сет
1 SET3 Домаќинот ќе победи во третиот Сет
2 SET3 Гостинот ќе победи во третиот Сет
Победник - Четврти Сет
1 SET4 Домаќинот ќе победи во четвртиот Сет
2 SET4 Гостинот ќе победи во четвртиот Сет
Победник - Петти Сет
1 SET5 Домаќинот ќе победи во петтиот Сет
2 SET5 Гостинот ќе победи во петтиот Сет
Следни Два Гема - Втор Сет
1 SDG$T S2 Од моментно прикажаниот Гем во вториот Сет, домаќинот ќе ги освои следните два Гема
X SDG$T S2 Од моментно прикажаниот Гем во вториот Сет, домаќинот и гостинот ќе освојат по еден од следните два Гема
2 SDG$T S2 Од моментно прикажаниот Гем во вториот Сет, гостинот ќе ги освои следните два Гема
Следни Два Гема - Трет Сет
1 SDG$T S3 Од моментно прикажаниот Гем во третиот Сет, домаќинот ќе ги освои следните два Гема
X SDG$T S3 Од моментно прикажаниот Гем во третиот Сет, домаќинот и гостинот ќе освојат по еден од следните два Гема
2 SDG$T S3 Од моментно прикажаниот Гем во третиот Сет, гостинот ќе ги освои следните два Гема
Следни Два Гема - Четврти Сет
1 SDG$T S4 Од моментно прикажаниот Гем во четвртиот Сет, домаќинот ќе ги освои следните два Гема
X SDG$T S4 Од моментно прикажаниот Гем во четвртиот Сет, домаќинот и гостинот ќе освојат по еден од следните два Гема
2 SDG$T S4 Од моментно прикажаниот Гем во четвртиот Сет, гостинот ќе ги освои следните два Гема
Следни Два Гема - Петти Сет
1 SDG$T S5 Од моментно прикажаниот Гем во петтиот Сет, домаќинот ќе ги освои следните два Гема
X SDG$T S5 Од моментно прикажаниот Гем во петтиот Сет, домаќинот и гостинот ќе освојат по еден од следните два Гема
2 SDG$T S5 Од моментно прикажаниот Гем во петтиот Сет, гостинот ќе ги освои следните два Гема
Победник - Втор Сет, Гем...
1 G$T S2 Домаќинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем во вториот Сет на натпреварот
2 G$T S2 Гостинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем од вториот Сет на натпреварот
Победник -Трет Сет, Гем...
1 G$T S3 Домаќинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем во третиот Сет на натпреварот
2 G$T S3 Гостинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем од третиот Сет на натпреварот
Победник - Четврти Сет, Гем...
1 G$T S4 Домаќинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем во четвртиот Сет на натпреварот
2 G$T S4 Гостинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет на натпреварот
Победник - Петти Сет, Гем...
1 G$T S5 Домаќинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем во петтиот Сет на натпреварот
2 G$T S5 Гостинот ќе победи на моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет на натпреварот
1X2 - Прва Четвртина
1 Q1 Домаќинот ќе победи во периодот на првата четвртина од натпреварот
X Q1 Периодот на првата четвртина од натпреварот ќе заврши нерешено
2 Q1 Гостинот ќе победи во периодот на првата четвртина од натпреварот
1X2 - Втора Четвртина
1 Q2 Домаќинот ќе победи во периодот на втората четвртина од натпреварот
X Q2 Периодот на втората четвртина од натпреварот ќе заврши нерешено
2 Q2 Гостинот ќе победи во периодот на втората четвртина од натпреварот
1X2 - Трета Четвртина
1 Q3 Домаќинот ќе победи во периодот на третата четвртина од натпреварот
X Q3 Периодот на третата четвртина од натпреварот ќе заврши нерешено
2 Q3 Гостинот ќе победи во периодот на третата четвртина од натпреварот
1X2 - Четврта Четвртина
1 Q4 Домаќинот ќе победи во периодот на последната четвртина од натпреварот
X Q4 Периодот на последната четвртина од натпреварот ќе заврши нерешено
2 Q4 Гостинот ќе победи во периодот на последната четвртина од натпреварот
Без X - Прва Четвртина
1 Q1 BezX Домаќинот ќе победи во периодот на првата четвртина, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 Q1 BezX Гостинот ќе победи во периодот на првата четвртина, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - Втора Четвртина
1 Q2 BezX Домаќинот ќе победи во периодот на втората четвртина, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 Q2 BezX Гостинот ќе победи во периодот на втората четвртина, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - Трета Четвртина
1 Q3 BezX Домаќинот ќе победи во периодот на третата четвртина, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 Q3 BezX Гостинот ќе победи во периодот на третата четвртина, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - Четврта Четвртина
1 Q4 BezX Домаќинот ќе победи во периодот на последната четвртина, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 Q4 BezX Гостинот ќе победи во периодот на последната четвртина, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Двојна Шанса за Пол./Крај
X-X / X-1 Натпреварот ќе заврши нерешено и на полувреме и на крај или на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи домаќинот
X-X / X-2 Натпреварот ќе заврши нерешено и на полувреме и на крај или на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи гостинот
X-1 / X-2 Натпреварот на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи домаќинот или на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи гостинот
1-1 / X-X Домаќинот ќе води на полувреме и ќе победи на крај на натпреварот или  ќе биде нерешено и на полувреме и на крај
1-1 / 2-2 Домаќинот ќе води на полувреме и ќе победи на крај на натпреварот или гостинот ќе води на полувреме и ќе победи на крај
X-X / 2-2 Резултатот ќе биде нерешен и на полувреме и на крај или гостинот ќе води на полувреме и ќе победи на крај 
Двојна Шанса - Комбинации
1X & 2+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 2+ постигнати голови
1X & 3+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 3+ постигнати голови
1X & 4+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 4+ постигнати голови
1X & 0-1 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 0 до 1 постигнат гол
X2 & 2+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 2+ постигнати голови
X2 & 3+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 3+ постигнати голови
X2 & 4+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 4+ постигнати голови
X2 & 0-1 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 0 до 1 постигнат гол
1X & 0-2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 0 до 2 постигнати голови
1X & 0-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 0 до 3 постигнати голови
1X & 1-2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 1 до 2 постигнати голови
1X & 1-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 1 до 3 постигнати голови
X2 & 0-2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 0 до 2 постигнати голови
X2 & 0-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 0 до 3 постигнати голови
X2 & 1-2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 1 до 2 постигнати голови
X2 & 1-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 1 до 3 постигнати голови
1X & 2-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 2 до 3 постигнати голови
1X & 2-4 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 2 до 4 постигнати голови
1X & 2-5 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 2 до 5 постигнати голови
1X&2-6 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 2 до 6 постигнати голови
1X & 3-5 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 3 до 5 постигнати голови
1X & 3-6 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 3 до 6 постигнати голови
1X & 4-6 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 4 до 6 постигнати голови
1X & 1+I Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе се постигнат 1 или повеќе голови во прво полувреме
1X & 2+I Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
1X & 0-1I Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 0 до 1 постигнат гол во првото полувреме
1X & 2-3I Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе се постигнат од 2 до 3 голови во прво полувреме
1X & T12+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и тој ќе постигне 2 или повеќе голови
1X & 1>2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има повеќе голови во прво отколку во второ полувреме
1X & 1=2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има исто голови во првото и во второто полувреме
1X & 2>1 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има повеќе голови во второ отколку во прво полувреме
X2 & 2-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 2 до 3 постигнати голови
X2 & 2-4 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 2 до 4 постигнати голови
X2 & 2-5 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 2 до 5 постигнати голови
X2&2-6 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 2 до 6 постигнати голови
X2 & 3-5 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 3 до 5 постигнати голови
X2 & 3-6 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 3 до 6 постигнати голови
X2 & 4-6 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 4 до 6 постигнати голови
X2 & 1+I Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе се постигнат 1 или повеќе голови во прво полувреме
X2 & 2+I Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
X2 & 0-1I Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 0 до 1 постигнат гол во првото полувреме
X2 & 2-3I Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе се постигнат од 2 до 3 голови во прво полувреме
X2 & T22+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и тој ќе постигне 2 или повеќе голови
X2 & 1>2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има повеќе голови во прво отколку во второ полувреме
X2 & 1=2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има исто голови во првото и во второто полувреме
X2 & 2>1 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има повеќе голови во второ отколку во прво полувреме
Конечен тип и Вкупно гемови
1 & <$Tg. Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци од зададена основна граница
1 & >$Tg. Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци од зададена основна граница
2 & <$Tg. Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци од зададена основна граница
2 & >$Tg. Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци од зададена основна граница
Вкупно Голови - Исклучок
NE1gol на натпреварот нема да се постигне точно 1 гол
NE2gola на натпреварот нема да се постигнат точно 2 гола
NE3gola на натпреварот нема да се постигнат точно 3 гола
NE4gola на натпреварот нема да се постигнат точно 4 гола
Вкупно Голови - Комбинации
1+I&2+ На натпреварот ќе се постигнат 1+ голови во прво полувреме и 2+ голови на целиот натпревар
1+I&3+ На натпреварот ќе се постигнат 1+ голови во прво полувреме и 3+ голови на целиот натпревар
1+I&1+II На натпреварот ќе се постигне 1+ гол во прво полувреме и 1+ гола во второ полувреме
1+I&2+II На натпреварот ќе се постигне 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
1+I&3+II На натпреварот ќе се постигнат 1+ голови во прво полувреме и 3+ голови во второ полувреме
2+I&1+II На натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
2+I&2+II На натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
2+I & 4+ На натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 4+ гола во текот на цел натпревар
2+I&0-1II На натпреварот ќе се постигнат 2+ голови во прво полувреме и од 0 до 1 гол во второ полувреме
0-1I&0-1II На натпреварот ќе се постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и од 0 до 1 гол во второ полувреме
0-1I&0-2II На натпреварот ќе се постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и од 0 до 2 голови во второ полувреме
0-1I&0-3II На натпреварот ќе се постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и од 0 до 3 голови во второ полувреме
0-1I&2-3II На натпреварот ќе се постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и од 2 до 3 голови во второ полувреме
0-1I&2+II На натпреварот ќе се постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и 2+ голови во второ полувреме
0-2I&0-1II На натпреварот ќе се постигне од 0 до 2 гол во прво полувреме и од 0 до 1 гол во второ полувреме
0-2I&0-2II На натпреварот ќе се постигне од 0 до 2 гол во прво полувреме и од 0 до 2 голови во второ полувреме
0-2I&0-3II На натпреварот ќе се постигне од 0 до 2 гол во прво полувреме и од 0 до 3 голови во второ полувреме
1-2I&1-2II На натпреварот ќе се постигнат од 1 до 2 голови во прво полувреме и од 1 до 2 голови во второ полувреме
2-3I&0-1II На натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 голови во прво полувреме и од 0 до 1 гол во второ полувреме
2-3I&2-3II На натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 голови во прво полувреме и од 2 до 3 голови во второ полувреме
2-3I & 4+ На натпреварот ќе се постигнат од 2-3 гола во прво полувреме и 4+ гола во текот на цел натпревар
1-3I&1-3II На натпреварот и во двете полувремиња ќе бидат постигнати од 1 до 3 гола
Или Шанси
1 / 2+I Или натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 2+ голови во прво полувреме
1 / 3+ Или натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 3+ голови на цел натпревар
1 / 4+ Или натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 4+ голови на цел натпревар
2 / 2+I Или натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 2+голови во прво полувреме
2 / 3+ Или натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 3+голови на цел натпревар
2 / 4+ Или натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 4+голови на цел натпревар
T14+/T24+ Или домаќинот или гостинот ќе постигнат 4+ голови на цел натпревар
1-2 / 7+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 1-2 или ќе се постигнат 7+ голови на цел натпревар
2-1 / 7+ Натпреварот за играта полувреме-крај  ќе заврши 2-1 или ќе се постигнат 7+ голови на цел натпревар
2+I / 2+II На натпреварот, или во првото полувреме или во второто полувреме ќе се постигнат два или повеќе голови
3+I / 3+II На натпреварот, или во првото полувреме или во второто полувреме ќе се постигнат три или повеќе голови
Вкупно Корнери
<$T korner На натпреварот вкупно ќе се изведат помалку корнери отколку зададената граница
>$T korner На натпреварот вкупно ќе се изведат повеќе корнери отколку зададената граница
>$T korner На натпреварот ќе има повеќе корнери од зададената граница
<$T korner На натпреварот ќе има помалку корнери од зададената граница
Вкупно Корнери - Прво Полувреме
<$T korn.I Во првото полувреме од натпреварот, вкупно ќе се изведат помалку корнери отколку зададената граница
>$T korn.I Во првото полувреме од натпреварот, вкупно ќе се изведат повеќе корнери отколку зададената граница
Двата Тима Постигнуваат Поени
T1/T2<$T Домаќинот или гостинот ќе постигнат помалку поени отколку зададената граница
T1&T2>$T И домаќинот и гостинот ќе постигнат повеќе поени отколку зададената граница
ГГ/НГ - Комбинации
GG & 3+ Двата тима ќе дадат барем по еден гол и натпреварот ќе заврши со постигнати вкупно 3 или повеќе голови
GG&4+ Двата тима ќе дадат барем по еден гол и натпреварот ќе заврши со постигнати вкупно 4 или повеќе голови
GG&5+ Двата тима ќе дадат барем по еден гол и натпреварот ќе заврши со постигнати вкупно 5 или повеќе голови
GG&2-3 Двата тима ќе постигнат барем по еден гол и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 голови
GG&3+ I Двата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот и ќе има постигнати 3 и повеќе голови во првото полувреме
GGI&3+I Двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото поливреме и ќе има постигнати 3 и повеќе голови во првото полувреме
GG&3+ II Двата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот и ќе има постигнати 3 и повеќе голови во второто полувреме
GG&1+I&II Двата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот и ќе има постигнато барем по еден гол во двете полувремиња
GGII&3+II Двата тима ќе дадат барем по еден гол во второто поливреме и ќе има постигнати 3 и повеќе голови во второто полувреме
NG&0-2 Едниот или двата тима нема да постигнат гол, а на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 голови
NG&3+ Едниот од двата тима нема да постигне гол, а на натпреварот ќе се постигнат од 3 или повеќе голови
1 & GG Домаќинот ќе победи на натпреварот и двата тима ќе дадат барем по еден гол
2 & GG Гостинот ќе победи на натпреварот и двата тима ќе дадат барем по еден гол
1-1&GG Натпреварот ќе заврши 1-1 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
2-2&GG Натпреварот ќе заврши 2-2 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X-1&GG Натпреварот ќе заврши X-1 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X-2&GG Натпреварот ќе заврши X-2 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
1X & GG Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X2 & GG Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
GG 1 i 2 Двата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот и во прво полувреме и во второ полувреме
GG 1 ili 2 Двата тима ќе дадат гол или во прво полувреме или во второ полувреме
1&GGI Домаќинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме
1&GGII Домаќинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во второто полувреме
2&GGI Гостинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме
2&GGII Гостинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во второто полувреме
GG&1> Двата тима ќе постигнат барем по еден гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во првото полувреме
GG&2> Двата тима ќе постигнат барем по еден гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во второто полувреме
GG&1=2 Двата тима ќе постигнат барем по еден гол и во двете полувремиња на натпреварот ќе се постигнат ист број голови
NG&1> Барем еден од двата тима нема да постигне гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во првото полувреме
NG&2> Барем еден од двата тима нема да постигне гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во второто полувреме
NG&1=2 Барем еден од двата тима нема да постигне гол а во двете полувремиња на натпреварот ќе има ист број на голови
GGI&NGII Двата тима ќе постигнат барем по еден гол во прво полувреме, а барем еден од двата тима нема да постигне гол во второ полувреме
NGI&GGII Барем еден од двата тима нема да постигне гол во прво полувреме а двата тима ќе постигнат по 1+ гол во второ
NGI & NGII Барем еден од двата тима нема да постигне гол во прво полувреме и барем еден од двата тима нема да постигне гол во второ полувреме 
Тим 1 Голови - Опсег
T1 0-1 Домаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на цел натпревар
T1 0-2 Домаќинот ќе даде од 0 до 2 гола во текот на цел натпревар
T1 1-2 Домаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на цел натпревар
T1 1-3 Домаќинот ќе даде од 1 до 3 гола во текот на цел натпревар
T1 2-3 Домаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на цел натпревар
T1 2-4 Домаќинот ќе даде од 2 до 4 гола во текот на цел натпревар
T1 2-5 Домаќинот ќе даде од 2 до 5 гола во текот на цел натпревар
T1 3-4 Домаќинот ќе даде од 3 до 4 гола во текот на цел натпревар
T1 3-5 Домаќинот ќе даде од 3 до 5 гола во текот на цел натпревар
T1 4-6 Домаќинот ќе даде од 4 до 6 гола во текот на цел натпревар
Тим 1 Голови - Прво Полувреме
T1 0 I Домаќинот ќе даде 0 голови во прво полувреме, односно нема да даде гол во првото полувреме
T1 1+ I Домаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 2+ I Домаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 3+ I Домаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 4+ I Домаќинот ќе даде 4 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 0-1 I Домаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 1-2 I Домаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 2-3 I Домаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
Вкупно Погодоци Т1 - Прво Пол.
T1 <$T I Во периодот на првото полувреме од натпреварот, домаќинот ќе постигне помалку погодоци од зададената граница
T1 >$T I Во периодот на првото полувреме од натпреварот, домаќинот ќе постигне повеќе погодоци од зададената граница
Тим 1 Голови - Второ Полувреме
T1 0 II Домаќинот ќе даде 0 голови во второ полувреме, односно нема да даде гол во второ
T1 1+ II Домаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во второ полувреме
T1 2+ II Домаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во второ полувреме
T1 3+ II Домаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во второ полувреме
T1 4+ II Домаќинот ќе даде 4 или повеќе голови во второ полувреме
T1 0-1 II Домаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во второ полувреме
T1 1-2 II Домаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во второ полувреме
T1 2-3 II Домаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во второ полувреме
Вкупно Погодоци Т2 - Прво Пол.
T2 <$T I Во периодот на првото полувреме од натпреварот, гостинот ќе постигне помалку погодоци од зададената граница
T2 >$T I Во периодот на првото полувреме од натпреварот, гостинот ќе постигне повеќе погодоци од зададената граница
Тим 1 Голови - Комбинации
T11+I&1+II Домаќинот ќе даде барем по еден гол и во прво полувреме и во второ полувреме
T11+I&2+II Домаќинот ќе даде 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
T12+I&1+II Домаќинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
T12+I&2+II Домаќинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
T12+&GG Домаќинот ќе даде 2 и повеќе гола и натпреварот ќе заврши со голови на двата тима (ГГ)
NeT1 I/IIp Домаќинот нема да даде гол барем во едно од двете полувремиња
T1 1+ &1>2 Домаќинот ќе постигне гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во првото полувреме
T1 1+ &2>1 Домаќинот ќе постигне гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во второто полувреме
T1 1+ &1=2 Домаќинот ќе постигне гол а во двете полувремиња на натпреварот ќе се постигнат ист број на голови
T1 01I01II Домаќинот ќе постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и од 0 до 1 гола во второ полувреме
T1 01I02II Домаќинот ќе постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и од 0 до 2 голови во второ полувреме
T1 02I01II Домаќинот ќе постигне од 0 до 2 гола во прво полувреме и од 0 до 1 гол во второ полувреме
T1 02I02II Домаќинот ќе постигне од 0 до 2 гола во прво полувреме и од 0 до 2 голови во второ полувреме
T1(1+I&2+) Домаќинот ќе постигне 1+ голови во прво полувреме и 2+ голови на целиот натпревар
T1(1+I&3+) Домаќинот ќе постигне 1+ голови во прво полувреме и 3+ голови на целиот натпревар
T1 12I12II Домаќинот ќе постигне од 1 до 2 гола во прво полувреме и од 1 до 2 голови во второ полувреме
T1 13I13II Домаќинот ќе постигне од 1 до 3 гола во прво полувреме и од 1 до 3 голови во второ полувреме
Вкупно Погодоци Т1 - Второ Пол.
T1 <$T II Во периодот на второто полувреме од натпреварот, домаќинот ќе постигне помалку погодоци од зададената граница
T1 >$T II Во периодот на второто полувреме од натпреварот, домаќинот ќе постигне повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци Т2 - Второ Пол.
T2 <$T II Во периодот на второто полувреме од натпреварот, гостинот ќе постигне помалку погодоци од зададената граница
T2 >$T II Во периодот на второто полувреме од натпреварот, гостинот ќе постигне повеќе погодоци од зададената граница
Тим 2 Голови - Опсег
T2 0-1 Гостинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на цел натпревар
T2 0-2 Гостинот ќе даде од 0 до 2 гола во текот на цел натпревар
T2 1-2 Гостинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на цел натпревар
T2 1-3 Гостинот ќе даде од 1 до 3 гола во текот на цел натпревар
T2 2-3 Гостинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на цел натпревар
T2 2-4 Гостинот ќе даде од 2 до 4 гола во текот на цел натпревар
T2 2-5 Гостинот ќе даде од 2 до 5 гола во текот на цел натпревар
T2 3-4 Гостинот ќе даде од 3 до 4 гола во текот на цел натпревар
T2 3-5 Гостинот ќе даде од 3 до 5 гола во текот на цел натпревар
T2 4-6 Гостинот ќе даде од 4 до 6 гола во текот на цел натпревар
Тим 2 Голови - Прво Полувреме
T2 0 I Гостинот ќе даде 0 голови во прво полувреме, односно нема да даде гол во првото полувреме
T2 1+ I Гостинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 2+ I Гостинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 3+ I Гостинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 4+ I Гостинот ќе даде 4 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 0-1 I Гостинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 1-2 I Гостинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 2-3 I Гостинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
Тим 2 Голови - Второ Полувреме
T2 0 II Гостинот ќе даде 0 голови во второ полувреме, односно нема да даде гол во второ
T2 1+ II Гостинот ќе даде 1 или повеќе голови во второ полувреме
T2 2+ II Гостинот ќе даде 2 или повеќе голови во второ полувреме
T2 3+ II Гостинот ќе даде 3 или повеќе голови во второ полувреме
T2 4+ II Гостинот ќе даде 4 или повеќе голови во второ полувреме
T2 0-1 II Гостинот ќе даде од 0 до 1 гол во второ полувреме
T2 1-2 II Гостинот ќе даде од 1 до 2 гола во второ полувреме
T2 2-3 II Гостинот ќе даде од 2 до 3 гола во второ полувреме
Тим 2 Голови - Комбинации
T21+I&1+II Гостинот ќе даде барем по еден гол и во прво полувреме и во второ полувреме
T21+I&2+II Гостинот ќе даде 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
T22+I&1+II Гостинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
T22+I&2+II Гостинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
T22+&GG Гостинот ќе даде 2 и повеќе гола и натпреварот ќе заврши со голови на двата тима (ГГ)
NeT2 I/IIp Гостинот нема да даде гол барем во едно од двете полувремиња
Т2 1+ &1>2 Гостинот ќе постигне гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во првото полувреме
T2 1+ &2>1 Гостинот ќе постигне гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во второто полувреме
T2 1+ &1=2 Гостинот ќе постигне гол, а во двете полувремиња на натпреварот ќе се постигнат ист број голови
T2 01I01II Гостинот ќе постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и од 0 до 1 гол во второ полувреме
T2 01I02II Гостинот ќе постигне од 0 до 1 гол во прво полувреме и од 0 до 2 голови во второ полувреме
T2 02I01II Гостинот ќе постигне од 0 до 2 голови во прво полувреме и од 0 до 1 гол во второ полувреме
T2 02I02II Гостинот ќе постигне од 0 до 2 голови во прво полувреме и од 0 до 2 голови во второ полувреме
T2(1+I&2+) Гостинот ќе постигне 1+ голови во прво полувреме и 2+ голови на целиот натпревар
T2(1+I&3+) Гостинот ќе постигне 1+ голови во прво полувреме и 3+ голови на целиот натпревар
T2 12I12II Гостинот ќе постигне од 1 до 2 гола во прво полувреме и од 1 до 2 голови во второ полувреме
T2 13I13II Гостинот ќе постигне од 1 до 3 гола во прво полувреме и од 1 до 3 голови во второ полувреме
Било Кога
1 B.Koga Домаќинот ќе победи или на крај или на полувреме - Кога било
X B.Koga Натпреварот ќе заврши нерешено или на крај или на полувреме - Кога било
2 B.Koga Гостинот ќе победи или на крај или на полувреме - Кога било
Двојна Победа
1 Dvojna Домаќинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
2 Dvojna Гостинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
Двојна Победа - Комбинации
1 Dvo&4+ Домаќинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме и натпреварот ќе има 4 или повеќе голови
2 Dvo&4+ Гостинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме и натпреварот ќе има 4 или повеќе голови
Сигурна Победа
1Sigurna Домаќинот ќе победи без да прими гол
2Sigurna Гостинот ќе победи без да прими гол
Сигурна и Двојна Победа
1 Sig&Dvo Домаќинот ќе победи без да прими гол, а ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
2 Sig&Dvo Гостинот ќе победи без да прими гол, а ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
Хендикеп
h1 $T Победа на домаќинот, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
hX $T Нерешен резултат, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2 $T Победа на гостинот, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп  1X2
3H 1 ($T) Победа на домаќинот, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
3H X ($T) Нерешен резултат, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
3H 2 ($T) Победа на гостинот, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп (со продолженија)
h1 SP $T На натпреварот (со вклучени евентуални продолженија) домаќинот ќе победи со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2 SP $T На натпреварот (со вклучени евентуални продолженија) домаќинот ќе изгуби со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп Гемови
1H $T G. Домаќинот ќе има повеќе гемови, со додавање на наведената хендикеп разлика во збирот на гемови на домаќинот
2H $T G. Гостинот ќе има повеќе гемови, со додавање на наведената хендикеп разлика во збирот на гемови на домаќинот
Хендикеп Поени
H1 $T Pts Домаќинот ќе има повеќе поени, со додавање на наведената хендикеп разлика во збирот на поени на домаќинот
H2 $T Pts Гостинот ќе има повеќе поени, со додавање на наведената хендикеп разлика во збирот на поени на домаќинот
Хендикеп Корнери
1H $T korn Домаќинот ќе изведе повеќе корнери, со додавање на наведената хендикеп разлика во збирот на корнери на домаќинот
2H $T korn Гостинот ќе изведе повеќе корнери, со додавање на наведената хендикеп разлика во збирот на корнери на домаќинот
Хендикеп Полувреме
p1 $T Во првото полувреме домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
pX $T Нерешен резултат на полувреме, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
p2 $T Во првото полувреме гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Прва Четвртина
h1($T) Q1 Во периодот на првата четвртина домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) Q1 Во периодот на првата четвртина гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Прв Сет
h1($T) S1 Во првиот Сет домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) S1 Во првиот Сет гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Прва Третина
h1($T) 1/3 Во периодот на првата третина домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) 1/3 Во периодот на првата третина гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Втора Четвртина
h1($T) Q2 Во периодот на втората четвртина домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) Q2 Во периодот на втората четвртина гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Втор Сет
h1($T) S2 Во вториот Сет домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) S2 Во вториот Сет гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Втора Третина
h1($T) 2/3 Во периодот на втората третина домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) 2/3 Во периодот на втората третина гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Трета Четвртина
h1($T) Q3 Во периодот на третата четвртина домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) Q3 Во периодот на третата четвртина гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Трет Сет
h1($T) S3 Во третиот Сет домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) S3 Во третиот Сет гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Трета Третина
h1($T) 3/3 Во периодот на последната третина домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) 3/3 Во периодот на последната третина гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Четврта Четвртина
h1($T) Q4 Во периодот на последната четвртина домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) Q4 Во периодот на последната четвртина гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Четврти Сет
h1($T) S4 Во четвртиот Сет домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) S4 Во четвртиот Сет гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Хендикеп - Петти Сет
h1($T) S5 Во петтиот Сет домаќинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
h2($T) S5 Во петтиот Сет гостинот ќе победи, со додавање на наведената хендикеп разлика во резултатот на домаќинот
Без X
1 BezX Домаќинот ќе победи на натпреварот, а ако е нерешено, се пресметува коефициент 1
2 BezX Гостинот ќе победи на натпреварот, а ако е нерешено, се пресметува коефициент 1
Без X - Полувреме
1 BezX I Домаќинот ќе победи на полувреме, а ако е нерешено на полувреме, се пресметува коефициент 1
2 BezX I Гостинот ќе победи на полувреме, а ако е нерешено на полувреме, се пресметува коефициент 1
Без X - Второ полувреме
1 BezX II Домаќинот ќе победи во второто полувреме, а ако е нерешено во истиот период, се пресметува коефициент 1
2 BezX II Гостинот ќе победи во второто полувреме, а ако е нерешено во истиот период, се пресметува коефициент 1
Прв Дава Гол
1  PrvDG На натпреварот првиот гол ќе го постигне Домаќинот
X  PrvDG На натпреварот никој нема да постигне гол (0:0)
2  PrvDG На натпреварот првиот гол ќе до постигне Гостинот
Последен дава гол
1 Pos.DG Домаќинот ќе го постигне последниот гол на натпреварот
X Pos.DG Нема да има гол на натпреварот
2 Pos.DG Гостинот ќе го постигне последниот гол на натпреварот
Прв Дава Гол - Комбинации
1 PrvDG&1 Домаќинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши со негова победа
1 PrvDG&X Домаќинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши нерешено
1pdg & 2 Домаќинот ќе го даде првиот гол, но натпреварот ќе заврши со победа на гостинот
2pdg & 1 Гостинот ќе го даде првиот гол, но натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот
2 PrvDG&X Гостинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши нерешено
2 PrvDG&2 Гостинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши со негова победа
1PrvDG&3+ Домаќинот прв ќе даде гол и на натпреварот ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
1PrvDG&4+ Домаќинот прв ќе даде гол и на натпреварот ќе се постигнат вкупно 4 или повеќе голови
2PrvDG&3+ Гостинот прв ќе даде гол и и на натпреварот ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
2PrvDG&4+ Гостинот прв ќе даде гол и и на натпреварот ќе се постигнат вкупно 4 или повеќе голови
Паѓаат Повеќе Погодоци
1>2 На натпреварот ќе паднат повеќе голови во прво полувреме отколку во второ полувреме
1=2 На натпреварот ќе се постигнат ист број голови и во првото и во второто полувреме
2>1 На натпреварот ќе паднат повеќе голови во второ полувреме отколку во прво полувреме
Вкупно голови во временски опсег
>$T 1-10' до 10 мин на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
<$T 1-10' до 10 мин на натпреварот ќе се постигнат помалку голови од зададената граница
>$T 11-20' од 11 до 20 мин на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
<$T 11-20' од 11 до 20 мин на натпреварот ќе се постигнат помалку голови од зададената граница
>$T 21-30' од 21 до 30 мин на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
<$T 21-30' од 21 до 30 мин на натпреварот ќе се постигнат помалку голови од зададената граница
>$T 31-40' од 31 до 40 мин на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
<$T 31-40' од 31 до 40 мин на натпреварот ќе се постигнат помалку голови од зададената граница
>$T 41-50' од 41 до 50 мин на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
<$T 41-50' од 41 до 50 мин на натпреварот ќе се постигнат помалку голови од зададената граница
>$T 51-60' од 51 до 60 мин на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
<$T 51-60' од 51 до 60 мин на натпреварот ќе се постигнат помалку голови од зададената граница
>$T 61-70' од 61 до 70 мин на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
<$T 61-70' од 61 до 70 мин на натпреварот ќе се постигнат помалку голови од зададената граница
>$T 71-80' од 71 до 80 мин на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови од зададената граница
<$T 71-80' од 71 до 80 мин на натпреварот ќе се постигнат помалку голови од зададената граница
Т1 - Дава Повеќе Голови по Пол.
1>2 T1 Домаќинот ќе постигне повеќе голови во првото полувреме отколку во второто
1=2 T1 Домаќинот ќе постигне ист број голови и во двете полувремиња
2>1 T1 Домаќинот ќе постигне повеќе голови во второто полувреме отколку во првото
Четвртина со најмногу поени
Q1> На натпреварот ќе има само една четвртина со најмногу поени и таа ќе биде првата четвртина
Q2> На натпреварот ќе има само една четвртина со најмногу поени и таа ќе биде втората четвртина
Q3> На натпреварот ќе има само една четвртина со најмногу поени и таа ќе биде третата четвртина
Q4> На натпреварот ќе има само една четвртина со најмногу поени и таа ќе биде четвртата четвртина
Q= На натпреварот ќе има две или повеќе четвртини со исто и најмногу поени
Т2 - Дава Повеќе Голови по Пол.
1>2 T2 Гостинот ќе постигне повеќе голови во првото полувреме отколку во второто
1=2 T2 Гостинот ќе постигне ист број голови и во двете полувремиња
2>1 T2 Гостинот ќе постигне повеќе голови во второто полувреме отколку во првото
Паѓаат Повеќе Гол. - Комбинации
1 & 1>2 Домаќинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во прво полувреме, отколку во второ
1 & 1=2 Домаќинот ќе победи и во двете полувремиња ќе се постигнат ист број голови
1 & 2>1 Домаќинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во второ полувреме, отколку во прво
2 &1>2 Гостинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во прво полувреме, отколку во второ
2 & 1=2 Гостинот ќе победи и во двете полувремиња ќе се постигнат ист број голови
2 & 2>1 Гостинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во второ полувреме, отколку во прво
Време на Прв Гол
0-29 min Првиот гол на натпреварот ќе падне од почетокот до 29 минута
30-90min Првиот гол на натпреварот ќе падне од 30 минута, па сè до крајот
Време на Прв Гол - Комбинации
1&0-29min Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот и првиот гол ќе падне од 0 до 29 минута
1&30+min Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот и првиот гол ќе падне по 30 минута
2&0-29min Натпреварот ќе заврши со победа на гостинот и првиот гол ќе падне од 0 до 29 минута
2&30+min Натпреварот ќе заврши со победа на гостинот и првиот гол ќе падне по 30 минута
Пар/Непар
Par На натпреварот вкупно ќе паднат парен број погодоци
Nepar На натпреварот вкупно ќе паднат непарен број погодоци
Вкупно Голови Во Лига
<$T VGL- Во лигата ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададената граница
$T  VGL= =$
>$T VGL+ Во лигата ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададената граница
Вкупно Погодоци Тим 1
T1 <$T Домаќинот ќе постигне помалку погодоци на натпреварот отколку зададена граница
T1 >$T Домаќинот ќе постигне повеќе погодоци на натпреварот отколку зададена граница
Вкупно Погодоци Тим 2
T2 <$T Гостинот ќе постигне помалку погодоци на натпреварот отколку зададена граница
T2 >$T Гостинот ќе постигне повеќе погодоци на натпреварот отколку зададена граница
Конечен Тип и Вкупно Погодоци
1 & <$T Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци од зададена основна граница
1 & >$T Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци од зададена основна граница
X & <$T Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат помалку погодоци од зададената основна граница
X & >$T Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат повеќе погодоци од  зададената основна граница
2 & <$T Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци од зададена основна граница
2 & >$T Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци од зададена основна граница
Полувреме-Крај и Вкупно Погодоци
1-1 & <$T Натпреварот ќе заврши 1-1 (полувреме-крај) и ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
1-1 & >$T Натпреварот ќе заврши 1-1 (полувреме-крај) и ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
2-2 & <$T Натпреварот ќе заврши 2-2 (полувреме-крај) и ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
2-2 & >$T Натпреварот ќе заврши 2-2 (полувреме-крај) и ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Полувреме/погодоци полувреме
1I&<$T I Домаќинот ќе биде во водство на крајот од првото полувреме и во првото полувреме ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница 
1I&>$T I Домаќинот ќе биде во водство на крајот од првото полувреме и во првото полувреме ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница 
2I&<$T I Гостинот ќе биде во водство на крајот од првото полувреме и во првото полувреме ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница 
2I&>$T I Гостинот ќе биде во водство на крајот од првото полувреме и во првото полувреме ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница 
1X2 - до 10-та минута
1 10' Домаќинот ќе води до 10-та минута од натпреварот
X 10' До 10-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 10' Гостинот ќе води до 10-та минута од натпреварот
1X2 - до 15-та минута
1 15' Домаќинот ќе води до 15-та минута од натпреварот
X 15' До 15-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 15' Гостинот ќе води до 15-та минута од натпреварот
1X2 - до 20-та минута
1 20' Домаќинот ќе води до 20-та минута од натпреварот
X 20' До 20-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 20' Гостинот ќе води до 20-та минута од натпреварот
1X2 - до 25-та минута
1 25' Домаќинот ќе води до 25-та минута од натпреварот
X 25' До 25-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 25' Гостинот ќе води до 25-та минута од натпреварот
1X2 - до 30-та минута
1 30' Домаќинот ќе води до 30-та минута од натпреварот
X 30' До 30-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 30' Гостинот ќе води до 30-та минута од натпреварот
1X2 - до 35-та минута
1 35' Домаќинот ќе води до 35-та минута од натпреварот
X 35' До 35-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 35' Гостинот ќе води до 35-та минута од натпреварот
1X2 - до 40-та минута
1 40' Домаќинот ќе води до 40-та минута од натпреварот
X 40' До 40-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 40' Гостинот ќе води до 40-та минута од натпреварот
1X2 - до 50-та минута
1 50' Домаќинот ќе води до 50-та минута од натпреварот
X 50' До 50-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 50' Гостинот ќе води до 50-та минута од натпреварот
1X2 - до 55-та минута
1 55' Домаќинот ќе води до 55-та минута од натпреварот
X 55' До 55-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 55' Гостинот ќе води до 55-та минута од натпреварот
1X2 - до 60-та минута
1 60' Домаќинот ќе води до 60-та минута од натпреварот
X 60' До 60-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 60' Гостинот ќе води до 60-та минута од натпреварот
1X2 - до 65-та минута
1 65' Домаќинот ќе води до 65-та минута од натпреварот
X 65' До 65-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 65' Гостинот ќе води до 65-та минута од натпреварот
1X2 - до 70-та минута
1 70' Домаќинот ќе води до 70-та минута од натпреварот
X 70' До 70-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 70' Гостинот ќе води до 70-та минута од натпреварот
1X2 - до 75-та минута
1 75' Домаќинот ќе води до 75-та минута од натпреварот
X 75' До 75-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 75' Гостинот ќе води до 75-та минута од натпреварот
1X2 - до 80-та минута
1 80' Домаќинот ќе води до 80-та минута од натпреварот
X 80' До 80-та минута натпреварот ќе биде нерешен
2 80' Гостинот ќе води до 80-та минута од натпреварот
Без X - до 10-та минута
1 10' bezX Домаќинот ќе води до 10-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 10' bezX Гостинот ќе води до 10-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 15-та минута
1 15' bezX Домаќинот ќе води до 15-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 15' bezX Гостинот ќе води до 15-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 20-та минута
1 20' bezX Домаќинот ќе води до 20-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 20' bezX Гостинот ќе води до 20-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 25-та минута
1 25' bezX Домаќинот ќе води до 25-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 25' bezX Гостинот ќе води до 25-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 30-та минута
1 30' bezX Домаќинот ќе води до 30-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 30' bezX Гостинот ќе води до 30-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 35-та минута
1 35' bezX Домаќинот ќе води до 35-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 35' bezX Гостинот ќе води до 35-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 40-та минута
1 40' bezX Домаќинот ќе води до 40-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 40' bezX Гостинот ќе води до 40-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 50-та минута
1 50' bezX Домаќинот ќе води до 50-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 50' bezX Гостинот ќе води до 50-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 55-та минута
1 55' bezX Домаќинот ќе води до 55-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 55' bezX Гостинот ќе води до 55-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 60-та минута
1 60' bezX Домаќинот ќе води до 60-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 60' bezX Гостинот ќе води до 60-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 65-та минута
1 65' bezX Домаќинот ќе води до 65-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 65' bezX Гостинот ќе води до 65-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 70-та минута
1 70' bezX Домаќинот ќе води до 70-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 70' bezX Гостинот ќе води до 70-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 75-та минута
1 75' bezX Домаќинот ќе води до 75-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 75' bezX Гостинот ќе води до 75-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Без X - до 80-та минута
1 80' bezX Домаќинот ќе води до 80-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
2 80' bezX Гостинот ќе води до 80-та минута од натпреварот, а при нерешено се пресметува коефициент 1
Вкупно Погодоци - до 10-та минута
<$T 10' До 10-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 10' До 10-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 15-та минута
<$T 15' До 15-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 15' До 15-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 20-та минута
<$T 20' До 20-та минута од натпреварот,вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 20' До 20-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 25-та минута
<$T 25' До 25-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 25' До 25-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 30-та минута
<$T 30' До 30-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 30' До 30-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 35-та минута
<$T 35' До 35-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 35' До 35-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 40-та минута
<$T 40' До 40-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 40' До 40-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 50-та минута
<$T 50' До 50-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 50' До 50-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 55-та минута
<$T 55' До 55-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 55' До 55-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 60-та минута
<$T 60' До 60-та минута од натпреварот, вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 60' До 60-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 65-та минута
<$T 65' До 65-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 65' До 65-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 70-та минута
<$T 70' До 70-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 70' До 70-та минута од натпреварот,вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 75-та минута
<$T 75' До 75-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 75' До 75-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
Вкупно Погодоци - до 80-та минута
<$T 80' До 80-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат помалку погодоци од зададената граница
>$T 80' До 80-та минута од натпреварот вкупно ќе се постигнат повеќе погодоци од зададената граница
40:40 - Сет 1 Гем...
G$TS1 NeDC На моментно прикажаниот Гем во првиот Сет нема да има изедначување 40:40 (Deuce)
G$TS1 DEUC На моментно прикажаниот Гем во првиот Сет ќе има изедначување 40:40 (Deuce)
40:40 - Сет 2 Гем...
G$TS2 NeDC На моментно прикажаниот Гем во вториот Сет нема да има изедначување 40:40 (Deuce)
G$TS2 DEUC На моментно прикажаниот Гем во вториот Сет ќе има изедначување 40:40 (Deuce)
40:40 - Сет 3 Гем...
G$TS3 NeDC На моментно прикажаниот Гем во третиот Сет нема да има изедначување 40:40 (Deuce)
G$TS3 DEUC На моментно прикажаниот Гем во третиот Сет ќе има изедначување 40:40 (Deuce)
40:40 - Сет 4 Гем...
G$TS4 NeDC На моментно прикажаниот Гем во четвртиот Сет нема да има изедначување 40:40 (Deuce)
G$TS4 DEUC На моментно прикажаниот Гем во четвртиот Сет ќе има изедначување 40:40 (Deuce)
40:40 - Сет 5 Гем...
G$TS5 NeDC На моментно прикажаниот Гем во петтиот Сет нема да има изедначување 40:40 (Deuce)
G$TS5 DEUC На моментно прикажаниот Гем во петтиот Сет ќе има изедначување 40:40 (Deuce)
Победник Т1 резултат... Сет 1 (Гем)
G$TS1T1 0 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од првиот Сет без противникот да освои поен
G$TS1T1 15 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од првиот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS1T1 30 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од првиот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS1T1 40 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од првиот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т1 резултат... Сет 2 (Гем)
G$TS2T1 0 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од вториот Сет без противникот да освои поен
G$TS2T1 15 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од вториот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS2T1 30 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од вториот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS2T1 40 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од вториот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т1 резултат... Сет 3 (Гем)
G$TS3T1 0 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од третиот Сет без противникот да освои поен
G$TS3T1 15 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од третиот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS3T1 30 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од третиот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS3T1 40 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од третиот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т1 резултат... Сет 4 (Гем)
G$TS4T1 0 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет без противникот да освои поен
G$TS4T1 15 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS4T1 30 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS4T1 40 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т1 резултат... Сет 5 (Гем)
G$TS5T1 0 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет без противникот да освои поен
G$TS5T1 15 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS5T1 30 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS5T1 40 Домаќинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т2 резултат... Сет 1 (Гем)
G$TS1T2 0 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од првиот Сет без противникот да освои поен
G$TS1T2 15 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од првиот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS1T2 30 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од првиот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS1T2 40 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од првиот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т2 резултат... Сет 2 (Гем)
G$TS2T2 0 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од вториот Сет без противникот да освои поен
G$TS2T2 15 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од вториот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS2T2 30 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од вториот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS2T2 40 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од вториот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т2 резултат... Сет 3 (Гем)
G$TS3T2 0 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од третиот Сет без противникот да освои поен
G$TS3T2 15 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од третиот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS3T2 30 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од третиот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS3T2 40 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од третиот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т2 резултат... Сет 4 (Гем)
G$TS4T2 0 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет без противникот да освои поен
G$TS4T2 15 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS4T2 30 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS4T2 40 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од четвртиот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Победник Т2 резултат... Сет 5 (Гем)
G$TS5T2 0 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет без противникот да освои поен
G$TS5T2 15 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет, а противникот ќе остане на 15 поени (тенис)
G$TS5T2 30 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет, а противникот ќе остане на 30 поени (тенис)
G$TS5T2 40 Гостинот ќе победи во моментно прикажаниот Гем од петтиот Сет, а противникот ќе остане на 40 поени (тенис)
Вкупно картони
<$T kart. На натпреварот ќе бидат доделени помалку картони од зададената граница. Жолт картон се брои 1, црвен 2, втор жолт кој резултира со црвен не се брои (3карт. макс по играч).
>$T kart. На натпреварот ќе бидат доделени повеќе картони од зададената граница. Жолт картон се брои 1, црвен 2, втор жолт кој резултира со црвен не се брои (3карт. макс по играч).
>$T kart На натпреварот ќе бидат доделени повеќе картони од зададената граница. Жолт картон се брои 1, црвен 2, втор жолт кој резултира со црвен не се брои (3карт. макс по играч).
<$T kart. На натпреварот ќе бидат доделени помалку картони од зададената граница. Жолт картон се брои 1, црвен 2, втор жолт кој резултира со црвен не се брои (3карт. макс по играч).
>$T kart. На натпреварот ќе бидат доделени повеќе картони од зададената граница. Жолт картон се брои 1, црвен 2, втор жолт кој резултира со црвен не се брои (3карт. макс по играч).
<$T kart. На натпреварот ќе бидат доделени помалку картони од зададената граница. Жолт картон се брои 1, црвен 2, втор жолт кој резултира со црвен не се брои (3карт. макс по играч).
Оди понатаму
1 OdiPon. Домаќинот продолжува понатаму во натпреварувањето
2 OdiPon. Гостинот продолжува понатаму во натпреварувањето
Двојна шанса прва четвртина
1X Q1 Во првата четвртина ќе победи домаќинот или таа ќе заврши нерешено
X2 Q1 Во првата четвртина ќе победи гостинот или таа ќе заврши нерешено
Двојна шанса втора четвртина
1X Q2 Во втората четвртина ќе победи домаќинот или таа ќе заврши нерешено
X2 Q2 Во втората четвртина ќе победи гостинот или таа ќе заврши нерешено
Двојна шанса трета четвртина
1X Q3 Во третата четвртина ќе победи домаќинот или таа ќе заврши нерешено
X2 Q3 Во третата четвртина ќе победи гостинот или таа ќе заврши нерешено
Двојна шанса четврта четвртина
1X Q4 Во четвртата четвртина ќе победи домаќинот или таа ќе заврши нерешено
X2 Q4 Во четвртата четвртина ќе победи гостинот или таа ќе заврши нерешено
Победник - вкупно поени, во првата четвртина
1&<$T Q1 Во првата четвртина ќе победи домаќинот и ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
2&<$T Q1 Во првата четвртина ќе победи гостинот и ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
1&>$T Q1 Во првата четвртина ќе победи домаќинот и ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
2&>$T Q1 Во првата четвртина ќе победи гостинот и ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
Победник - вкупно поени, во втората четвртина
1&<$T Q2 Во втората четвртина ќе победи домаќинот и ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
2&<$T Q2 Во втората четвртина ќе победи гостинот и ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
1&>$T Q2 Во втората четвртина ќе победи домаќинот и ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
2&>$T Q2 Во втората четвртина ќе победи гостинот и ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
Победник - вкупно поени, во третата четвртина
1&<$T Q3 Во третата четвртина ќе победи домаќинот и ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
2&<$T Q3 Во третата четвртина ќе победи гостинот и ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
1&>$T Q3 Во третата четвртина ќе победи домаќинот и ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
2&>$T Q3 Во третата четвртина ќе победи гостинот и ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
Победник - вкупно поени, во четврата четвртина
1&<$T Q4 Во четвртата четвртина ќе победи домаќинот и ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
2&<$T Q4 Во четвртата четвртина ќе победи гостинот и ќе се постигнат помалку поени од зададената граница
1&>$T Q4 Во четвртата четвртина ќе победи домаќинот и ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
2&>$T Q4 Во четвртата четвртина ќе победи гостинот и ќе се постигнат повеќе поени од зададената граница
Победник во сите четвртини
1 (Q1-Q4) Домаќинот ќе победи во сите четвртини на натпреварот
2 (Q1-Q4) Гостинот ќе победи во сите четвртини на натпреварот
1/2(Q1-Q4) Домаќинот или гостинот ќе победи во сите четвртини на натпреварот
Има/Нема тај-брејк
Ima T.B. На натпреварот барем во еден сет ќе се игра тај-брек
Nema T.B. На натпреварот нема да се игра тај-брек во ниеден сет
Двајцата освојуват сет Да/Не
SS Двајцата натпреваувачи освојуват барем еден сет
NS Еден од натпреварувачите нема да освои ниеден сет
Прв сет и вкупно гемови прв сет комб.
1&0-9 SET1 Домаќинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во првиот сет
1&10+ SET1 Домаќинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во првиот сет
2&0-9 SET1 Гостинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во првиот сет
2&10+ SET1 Гостинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во првиот сет
1&6g. SET1 Домаќинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат 6 гемови во првиот сет
1&7-8 SET1 Домаќинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат 7-8 гемови во првиот сет
1&9-12SET1 Домаќинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат 9-12 гемови во првиот сет
1&13g.SET1 Домаќинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат 13 гемови во првиот сет
2&6g. SET1 Гостинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат 6 гемови во првиот сет
2&7-8 SET1 Гостинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат 7-8 гемови во првиот сет
2&9-12SET1 Гостинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат 9-12 гемови во првиот сет
2&13g.SET1 Гостинот ќе победи во првиот сет и ќе се постигнат 13 гемови во првиот сет
Втор сет и вкупно гемови втор сет комб.
1&0-9 SET2 Домаќинот ќе победи во вториот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во вториот сет
1&10+ SET2 Домаќинот ќе победи во вториот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во вториот сет
2&0-9 SET2 Гостинот ќе победи во вториот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во вториот сет
2&10+ SET2 Гостинот ќе победи во вториот сет и ќе се постигнат повеќе  од 10 гемови во вториот сет
Трет сет и вкупно гемови трет сет комб.
1&0-9 SET3 Домаќинот ќе победи во третиот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во третиот сет
1&10+ SET3 Домаќинот ќе победи во третиот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во третиот сет
2&0-9 SET3 Гостинот ќе победи во третиот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во третиот сет
2&10+ SET3 Гостинот ќе победи во третиот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во третиот сет
Четврт сет и вкупно гемови четврт сет комб.
1&0-9 SET4 Домаќинот ќе победи во четвртиот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во четвртиот сет
1&10+ SET4 Домаќинот ќе победи во четвртиот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во четвртиот сет
2&0-9 SET4 Гостинот ќе победи во четвртиот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во четвртиот сет
2&10+ SET4 Гостинот ќе победи во четвртиот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во четвртиот сет
Петти сет и вкупно гемови петти сет
1&0-9 SET5 Домаќинот ќе победи во петтиот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во петтиот сет
1&10+ SET5 Домаќинот ќе победи во петтиот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во петтиот сет
2&0-9 SET5 Гостинот ќе победи во петтиот сет и ќе се постигнат до 9 гемови во петтиот сет
2&10+ SET5 Гостинот ќе победи во петтиот сет и ќе се постигнат повеќе од 10 гемови во петтиот сет
Прв сет - крај
1-1 Домаќинот ќе го освои првиот сет и ќе победи на натпреварот
2-2 Гостинот ќе го освоу првиот сет и ќе победи на натпреварот
1-2 Домаќинот ќе го освои првиот сет, а гостинот ќе победи на натпреварот
2-1 Гостинот ќе го освои првиот сет, а домаќинот ќе победи на натпреварот
Вкупно корнери Тим1
>$T kor.T1 Домаќинот ќе изведе повеќе корнери од зададената граница
<$T kor.T1 Домаќинот ќе изведе помалку корнери од зададената граница
Вкупно корнери Тим2
>$T kor.T2 Гостинот ќе изведе повеќе корнери од зададената граница
<$T kor.T2 Гостинот ќе изведе помалку корнери од зададената граница
Вкупно црвени картони
>$T crveni На натпреварот ќе има повеќе црвени картони од зададената граница
<$T crveni На натпреварот ќе има помалку црвени картони од зададената граница
Точен Резултат
*:* Rez. Точен резултат на натпреварот
Точен Резултат - Полувреме
*:* prvo Точен резултат во првото полувреме на натпреварот

 

Горенаведените видови и типови игри за обложување се однесуваат на сите спортови, а може да се јави различна терминологија која е специфична за секој спорт одделно. Пример:
- за Хокеј се појавуваат термини како: прва третина, третина/крај;
- за Кошарка се појавуваат термини како: резултати по четвртини, погодоци по четвртини;
- за Тенис/Одбојка се појавуваат термини како: прв сет, прв гем, вкупно сетови, гемови;
- други спортови со соодветна терминологија.
Покрај горенаведените видови и типови игри, организаторот може да понуди и други видови и типови игри за обложување, за коишто има соодветни правила:
- оди понатаму за тим/натпреварувач (се типува 1 или 2 за тимот/натпреварувачот којшто се пласирал понатаму во кој било спорт, турнир, настан или слично. Тука покрај регуларниот дел, се земаат предвид и продолженијата и евентуалното изведување на пенали, при што едниот тим/натпреварувач мора да оди понатаму – во следна фаза);
- учинок на тим/натпреварувач (се типува 1 или 2 за тимот/натпреварувачот кој остварил некој учинок поголем или помал од зададена граница на: голови, кошеви, погодоци, асистенции, поени, бодови и слично);
- долгорочни облози – за победник или за пласман на натпревар/натпреварувач во одредено натпреварување (се типува како тип на игра 1 за натпреварот/натпреварувачот кој сметаме дека ќе биде победник на некој настан или пак ќе освои некој дефиниран опсег на пласман на: турнир, лига, куп, мото трка, формула, други трки, победник на пеачки, танцови двојки или слично);
- комбинирани игри (се типува на комбинации на сите горенаведените игри или нови типови игри, математички сублимирани во една игра согласно теорија на веројатност);
- супер тип (организаторот одбира одредени натпревари за кои понудува зголемени коефициенти за тековниот ден);
- специјален сингл (се типува сингл на низа настани кои се случуваат во текот на еден избран натпревар, како: почетен удар, прв аут, прв корнер, прв жолт картон, прв црвен картон, прва замена, прв стрелец на гол, последен стрелец на гол, стрелец во тек, автогол, прв офсајд и слично);
- замислени натпревари - погодување видови и типови за обложување помеѓу два понудени натпревари/натпреварувачи од страна на организаторот, каде што победникот од тој замислен натпревар се утврдува според реалниот скор на постигнати погодоци кои тие натпревари/натпреварувачи го постигнале на нивниот вистински натпревар;
- сингл натпревари - каде што играчот типува само на еден натпревар и на еден тип од сите постоечки игри. Сингл натпревари се само оние кои се посебно дозволени од страна на организаторот и тој има дискреционо право да ги лимитира, да ги забранува или повторно да ги дозволува;
- обложување во живо (се типува сингл или комбинација на сите видови игри и типови на настани дадени погоре, но кои се во текот на натпреварите, во живо, како: конечен тип, хендикеп, следен дава гол, вкупно голови, следен жолт картон, следен црвен картон и слично). Квотите за овие игри постојано се менуваат во текот на натпреварот и за оваа игра важат посебни правила дадени од организаторот кои се истакнати на видно место во објектот;
- други видови и типови игри, како и облози, а кои се согласно член 2 од овие правила или кои произлегуваат од математички определени веројатности на реални настани претставени како: квота, односно коефициент.

член 4
Организаторот е должен овие Правила на игра во обложувалница да ги истакне на видно место во сите свои уплатно-исплатни места, на веб-страницата www.sportlife.com.mk или во билтенот, т.е. понудата за обложување.

член 5
Услов да се учествува во игри на среќа во обложувалница е учесникот да не е помлад од 18 години и да се придржува на правилата на играта на среќа „Обложување на игри на среќа во обложувалница” кои ги одредил нивниот приредувач.
На лица под 18 години им е забранет влез во уплатно-исплатните места.
На лица под 18 години им е забранета уплата на тикети.
Организаторот има право да ги легитимира учесниците доколку постои сомневање дека не го исполнуваат став 1, 2 и 3 од овој член.

член 6
Учесниците при пополнувањето на тикетите, треба да ги назначат сите елементи потребни за учествување во обложувањето. 
При уплата на секој тикет, задолжително се наведува: видот на играта, точниот број на одиграните комбинации и задолжително читко да се напише шифрата на одиграните натпревари. Во спротивно, тикетот ќе се смета за непотполн и нема да се изврши уплата.

член 7
Учесниците со извршената уплата добиваат уплатен тикет/тикети, на кој јасно се дефинирани сите елементи на обложувањето: коефициентите, уплатата и евентуалната добивка.
Обложувањето се одвива исклучиво во уплатно-исплатните места на Спорт-Лаиф Трејд, лоцирани во Република Северна Македонија.
Уплатата се врши на терминалите кои се со или без оператор за уплата на приредувачот поврзани со НИС на УЈП, кои се наоѓаат во уплатно-исплатните места назначени на списокот, што е согласно Законот за игрите на среќа и правилникот за техничко-технолошките и просторните услови, донесени од Министерството за финансии на РСМ.

член 8
Учесниците во играта обложување се должни да ги почитуваат правилата за услови и минимален број натпревари за секој тип или вид на игра, доколку постојат. Обложувалницата го задржува правото да ги менува условите на игра, но по претходно одобрување од страна на Министерството за финансии. 
Со објавување на евентуални нови/променети Правила за игри на среќа во обложувалница одобрени од страна на Министерството за финансии, автоматски старите Правила се ставаат надвор од сила.
Обложувалницата го задржува правото на објава на дополнувања на основните правила со добивање на одобрение од МФ, а со самото објавување во билтенот, тие стануваат важечки.
Доколку учесникот уплатил тикет кој по кој било основ не ги исполнува правилата за обложување, организаторот има право тој тикет да го прогласи за неважечки и да му го врати уплатениот влог на учесникот.

член 9
Висината на уплатата и исплатата ќе биде лимитирана во поглед на минималниот износ на уплата или максималниот износ на исплата по единечен тикет. Минималната уплата по тикет е 20 денари, а максималната исплата по тикет може да достигне до 10.000.000 денари, зависно од бројот на одиграни парови на тикетот.
Висината на минималната уплата и максималната исплата може да се менува по претходна најава и објава, по претходно одобрување од МФ. За секоја евентуална промена на висината на минималната уплата и максималната исплата по тикет, организаторот е должен навремено да ја објави на видно место во објектот, на интернет-страницата или во билтенот.

член 10
Играчот (учесникот) може да изврши уплата на тикет најдоцна до почетокот на првиот натпревар од предвидените на коишто сака да се обложи. Се препорачува играчите да ги уплаќаат своите тикети 15 минути пред почетокот на натпреварот (настанот) и должни се да ги проверат нив. 
Играчот (учесникот) може да изврши уплата на повеќе групи натпревари во еден тикет – наречен мултигруп тикет. Мултигруп тикет претставува системски тикет каде што погодена група од натпревари е услов во системот.
Приговори во однос на тикетот или сторнирање на тикет ќе важат само во случај да не е започнат ниеден натпревар на тикетот и да не е применет членот 18 од овие Правила за некој одреден натпревар.
Сторнирање на уплатен тикет е дозволен максимум 15 минути по неговата уплатата. Подоцнежни рекламации и сторнирање не се признаваат.

член 11
Во случај кога ќе се изврши уплата за натпревари кои веќе започнале или се одиграни во моментот на уплатата, организаторот има право тие натпревари да ги прогласи за неважечки, односно да ги поништи. Тие натпревари во обработката ќе се пресметуваат со коефициент 1.
Доколку се утврди грешка во некоја од квотите (коефициентите) или границите (хендикепите) од изиграниот тикет, организаторот има право тие типови да ги прогласи за неважечки, односно да ги поништи. Тие натпревари во обработката ќе се пресметуваат со коефициент 1.

член 12
Добитен тикет, односно добитна комбинација е таа комбинација која нема ниту еден промашен тип или има погодени барем минимум натпревари од условот доколку играчот играл условен тикет - систем. 
Еден пар не може да се игра повеќе пати во иста комбинација, освен доколку тоа не е дополнително назначено од страна на организаторот.
Добитна комбинација на тикет може да има и доколку организаторот понуди облози кај кои играчот дури и со еден или повеќе промашени настани исполнува зададени услови (кои се однапред објавени).
Исто така, организаторот може да понуди облози кај кои играчот, со погодување на настани и исполнување на дополнителни зададени услови (кои се однапред објавени), може да добие дополнителен бонус, односно процентуално поголема добивка од предвидената.
Организаторот може да понуди т.н. кешаут исплата, односно исплата на тикет во којшто има погодено дел од натпреварите на тикетот, а за останатите натпревари во моментот на кешаут се пресметува еквивалентен коефициент, со кој се врши пресметка на добивка. Во тој случај таквиот тикет добива статус добитен и се исплаќа, но со намалена сума произлезена од гореспоменатата пресметка.
Во случај на мултигруп тикет, тој добива статус добитен по завршувањето на сите натпревари во сите групи кои се наведени во тикетот. А мултигруп тикет има добитна комбинација доколку барем една група натпревари наведени во него е со погодени типови.

член 13
За исплата на евентуалните добивки, се признава само тикет издаден/заверен/потврден од страна на организаторот, кој притоа нема никакви преправки. Доколку играчот го нема добитниот тикет, обложувалницата нема обврска да го исплати.

член 14
Исплата се врши најрано 2 часа по завршетокот на соодветните натпревари, односно на последниот натпревар на тикетот, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на завршување на последниот натпревар од тикетот. 
Доколку организаторот не може да обезбеди официјален извештај од некој натпревар одигран на тикетот, има право да ја пролонгира исплатата до моментот кога резултатот ќе биде официјален и обработен. 
Доколку играчот не дојде во одредениот рок од 60 дена од денот на завршување на последниот натпревар на тикетот, се смета дека се откажал од исплатата и обложувалницата го задржува правото да не ја изврши исплатата по одредениот рок.
Исплатата на добивките со вредност помала од 500.000,00 денари во нето-износ се врши на уплатното-исплатно место на приредувачот.
Исплатата на добивките во вредност еднаква или поголема од 500.000,00 денари во нето-износ се врши на трансакциска сметка на добитникот.
Исплата на добитен тикет се врши на доносителот на добитниот тикет, при што доносителот се идентификува за целите на данок на личен доход.
За извршената исплата приредувачот на доносителот на добитниот тикет на којшто му се врши исплата му издава потврда за извршената исплата согласно Законот за личен доход.
Лицето на кое му се врши исплата задолжително на потврдата од став 7 на овој член своерачно внесува име и презиме и краток потпис. Приредувачот задржува еден примерок од потпишаната потврда.

член 15
Важечки резултат за еден настан или натпревар кој е предмет на обложување е резултатот постигнат на крајот на регуларниот тек на натпреварот, крајот на трката или настанот (пр.: 90-та, 60-та, 48-та, 40-та минута итн., што зависи од видот на натпреварот, спортот или настанот), а продолженијата не се важат, освен за играта оди понатаму или за некои игри кои ќе бидат однапред нагласени во билтенот.
Доколку некој настан се игра по формат различен од стандардниот, тогаш овој резултат се зема за валиден ако и само ако биде објавен во понудата или огласен на видно место во објектот.

член 16
Дoколку еден натпревар е прекинат од кои било причини, се чека 48 часа за негово доигрување или преигрување, при што натпреварот ќе се регистрира и ќе се обработи согласно постигнатиот резултат од доигрувањето, односно преигрувањето соодветно. 
Ако започнатиот натпревар се прекине кога било пред регуларното завршување на натпреварот и не продолжи во рок од 48 часа од почетокот на натпреварот, сите облози чиј исход до моментот на прекинот не е познат ќе се обработат со коефициент 1.
За сите облози чиј исход е познат до моментот на прекинот, постигнатиот резултат е важечки и овие одиграни типови ќе се обработат регуларно.
Ако започнатиот натпревар се прекине пред завршувањето на натпреварот (на пример: во 28-ма минута) и не продолжи во рок од 48 часа или се одлучи дека натпреварот ќе се преигра од првата минута, првичниот натпревар ќе се смета за прекинат. Затоа таквиот натпревар ќе се обработи како прекинат (во 28-ма минута), според резултатот кој е постигнат до моментот на прекинот, и сите облози чии исход до моментот на прекинот не е познат ќе се обработат со коефициент 1.
Во случај на прекин на натпреварот поради одредени настани на натпреварот (на пример: напуштање на играта од страна на еден од тимовите) и натпреварот се затвори со официјален (службен) резултат, официјалниот резултат нема да се земе предвид, туку натпреварот ќе се обработи според правилата за прекинати натпревари, според резултатот кој бил во моментот на прекинот на натпреварот.
Дополнително, само за фудбалски натпревари, доколку натпреварот ја започне својата 85-та минута, тогаш резултатот постигнат до тој момент ќе се регистрира како конечен резултат, без разлика на околностите кои настанале по тој момент. Поточно, доколку се случи натпреварот да биде прекинат по наведениот момент (пример: во 88-ма минута), тогаш тој во обработката на резултати не се смета за прекинат, туку се смета како завршен натпревар и се пресметува со постигнатиот резултат до тој момент, за сите видови и типови игри.

член 17
Доколку еден натпревар е одложен од кои било причини, но сепак започне во рок од 48 часа од првичниот предвиден термин за почеток, за тој натпревар важечки ќе биде постигнатиот резултат.
Доколку натпреварот е одложен од кои било причини, а тој не започне во рок од 48 часа од предвидениот термин за почеток, за тој натпревар ќе се пресмета коефициент 1 за сите видови и типови игри, освен за играта Вкупно голови во лига, каде што ќе се смета како да се постигнати точно 2 гола на одложениот натпревар. 
Во случај на одложување на половина или повеќе од половина натпревари од една лига, тогаш и за играта Вкупно голови во лига на која ѝ припаѓаат тие натпревари ќе се пресмета коефициент 1.
Во случај одложениот натпревар да започне точно на истекот на 48 часа од првично закажаниот термин, за важечки се смета постигнатиот резултат на натпреварот (пример: ако натпреварот е предвиден за сабота во 20:00 часот, се одложи, па се одигра во понеделник точно во 20:00 часот).

член 18
Организаторот го задржува правото одредени натпревари, настани, натпреварувачи, видови или типови на игри да ги прогласи за неважечки и да ги поништи, и тоа:
- Доколку за одреден натпревар/настан се утврди евидентна грешка за времето и местото на одигрувањето на натпреварот.
- Доколку се утврди погрешен пар/натпреварувач во понудата.
- Во случај одреден натпреварот/настан да започне пред датумот и времето наведени во билтенот, а постојат тикети што се уплатени по реалниот почеток на конкретниот натпревар.
- Во случај на неважечки (поништен) натпревар поради горенаведените причини, при обработката за тој конкретен натпревар се пресметува кофициент 1 за сите видови и типови игри.
Покрај ова, доколку на одреден натпревар/настан се утврди евидентна грешка врзана за објавените коефициенти од страна на организаторот (т.е. коефициенти кои значително се разликуваат од пазарот на коефициенти во државата или светската берза на коефициенти или обратни коефициенти во однос на фаворитот на натпреварот), типовите изиграни со овие коефициенти организаторот ќе ги поништи и ќе пресмета со коефициент 1.

член 19
Организаторот има право да ги промени квотите објавени во билтенот во текот на денот. За играчите се важечки квотите во моментот на уплатата и кои се јасно прикажани на самиот тикет, освен за натпревари кои подлежат на членот 18, за кои ќе се пресмета коефициент 1. 

член 20
Организаторот вообичаено, секој вторник и петок во неделата издава билтен, односно понуда за обложување во која се наведуваат сите спортски и други натпревари со соодветните коефициенти за одредени игри кои се предмет на обложување. 
Организаторот има право секојдневно да објавува дополнување на билтенот, со нови настани или со промени на коефициенти.

член 21
За исходот на натпреварот од кој било спорт, стрелците, корнерите, жолтите картони, црвените картони, офсајдите, времето на првиот гол и други евенти поврзани за него, важат официјалниот резултат и извештајот по крајот на натпреварот, кој е објавен на официјалните интернет-страници во рок од 48 часа по крајот. Доколку во меѓувреме или подоцна се промени или се дисквалификува некој настан надвор од теренот, на зелена маса, со одлука на некое организационо или координативно тело (по приговор на некоја екипа, по дисквалификација на некој играч или екипа од кои било причини, поради допинг-тестови, поништување на натпреварот со службен резултат, преименување на стрелец на некој гол и слично), тие резултати не се земаат предвид и останува да важи претходниот исход со којшто е извршена обработката на тикетите.
Доколку натпреварот е прекинат, се постапува по член 16 од овие Правила, без разлика на евентуална подоцнежна промена, преигрување, дисквалификација или која било подоцнежна одлука надвор од теренот.

член 22
Специфични правила по спортови, трки или типови игри кои може да се разликуваат од генералните и се специфични за тој одреден спорт, настан или вид на обложување:

Правила за фудбал:
- Во случај на погрешен пар на фудбалски натпревар, парот се прогласува за неважечки (поништен) и за тој пар, за сите игри се пресметува коефициент 1. 
- Жолти или црвени картони кои се доделени по официјалниот крај на мечот, или се доделени на играчи кои не се во игра, тренерот или кое било друго официјално лице на натпреварот, не се земаат предвид кај игрите поврзани со овие настани.
- Доколку се случи за играта Прв црвен картон или Прв жолт картон, судијата картонот да го додели истовремено на двајца или повеќе играчи (при ист прекин), тогаш за тие игри се пресметува коефициент 1.

Правила за тенис:
- Се игра конечен тип, прв сет, вкупно сетови или хендикепи на гемови или сетови зависно од тоа кој игри ќе ги дозволи организаторот. Може да се врзува со останатите игри во билтенот, освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Во случај на погрешен пар во тенис, парот се прогласува за неважечки (поништен) и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Доколку еден од двајцата играчи се откаже пред да започне натпреварот, парот се прогласува за неважечки и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Во случај да дојде до предавање на мечот од еден натпреварувач, се пресметува коефициент 1 (за сите отворени игри) без разлика дали мечот започнал или не. 
- Доколку некој регуларен натпревар во тенис се одложи пред почетокот на мечот или се прекине во текот на мечот (поради дожд, мрак или слично), се чека неговиот исход без разлика дали поминале 48 часа (важи само за тенис, бидејќи тој натпревар мора да добие своја завршница)

Правила за бејзбол:
- Се игра конечен тип (1 или 2). Може да се врзува со останатите игри во билтенот освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Во случај на погрешен пар во бејзбол, парот се прогласува за неважечки (поништен) и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Доколку натпреварот е одложен, не се чека 48 часа за доигрување, туку веднаш утредента се пресметува коефициент 1.
- Доколку натпреварот е прекинат, сите отворени игри се пресметуваат со коефициент 1.
- Доколку се случи еден ист натпревар да се игра двапати во еден ден (само во бејзбол), се зема предвид првиот одигран натпревар (со саатницата дадена во додатокот или билтенот).

Правила за трки во Формула 1 и мототрки, скијање, ски-скокови, велосипедизам, учиноци на играчи и сите останати индивидуални и екипни спортови за кои организаторот приредува обложување за победник или пласман на натпреварувач на тој настан:
- Се игра победник (за пол-позиција или трка), од прво до трето место (за пол-позиција или трка), од прво до шесто место (за пол-позиција или трка), дуели на натпреварувачи (за пол-позиција или трка) или индивидуален учинок на одреден натпреварувач во некој спорт (број на голови, кошеви, поени, асистенции итн.). Може да се игра како сингл или да се врзува со останатите игри во билтенот, освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Доколку натпреварувачот е погрешен, квотата е погрешна, трката е одложена или прекината, се пресметува коефициент 1
- Доколку натпреварувачот не се појави на стартот на трката (или пол-позиција), за тој натпреварувач соодветно се пресметува коефициент еден. Тоа се случува и ако се појави на загревачки круг, а не ја стартува трката. Меѓутоа, доколку натпреварувачот ја стартувал трката, тогаш се зема предвид неговиот пласман без разлика дали ја завршил трката до крај или предвреме од кои било причини. Доколку трката стартува, се прекине и стартот пак се повтори (поради безбедност, судир итн.), се смета првиот старт и оние натпреварувачи коишто стартувале со него.
- За пол-позиција, за валиден резултат се смета како завршила трката за пол-позиција и само тој редослед е регуларен. Доколку подоцна некој од натпреварувачите е дисквалификуван (на зелена маса) поради кои било причини, тие резултати не се земаат предвид.
- Во играта дуели на возачи, доколку двајцата возачи не ја завршат трката, се пресметува коефициент 1 за тој пар. Доколку едниот од натпреварувачите не ја започне трката, исто така се пресметува коефициент 1.
- За играта индивидуален учинок од играчи, доколку натпреварувачот воопшто не влезе на натпреварот, се пресметува коефициент 1.

Правила за обложување во живо:
- Натпреварите што во моментот се следат во живо можат да се играат сингл, можат да се врзуваат меѓусебно на тикет без никакви услови, можат да се врзуваат со натпревари од стандардната понуда, како т.н микс-тикети. На еден тикет може да има минимум еден, а максимум 50 типови од натпревари кои се играат моментно (во живо) или во комбинација со незапочнати.
- За обложувањето во живо важи коефициентот во моментот на уплатата, за типот на играта која е играна и која јасно излегува на тикетот.
- Тикетите во Обложување во живо не можат да се сторнираат. Се молат играчите јасно и експлицитно да кажат која игра и кој тип го играат и за колкава уплата. Подоцнежни рекламации не се признаваат.
- Коефициентите на натпреварите кои се во понудата за обложување во живо вообичаено постојано се менуваат согласно текот на играта, моментниот резултат и времето. Организаторот го задржува правото да прави какви било корекции на коефициентите од натпреварите во живо, да го стопира и повторно да го активира обложувањето на кој било натпревар, во кое било време, да ги дозволува или да ги забранува сите игри или комплетно да го стопира обложувањето, согласно неговото лично убедување.
- Исплатата на добитните тикети се врши веднаш по обработката на резултатите од натпреварите, со приложување на добитниот тикет.
- Доколку во просториите на букмејкерите организаторот не може да обезбеди пренос на натпреварот од техничка причина (нема слика, снемување на интернет или струја), сите тикети на чекање (ОТВОРЕНИ УПЛАТИ) ќе се обработат со коефициент 1. Така е и доколку од технички причини се прекине дистрибуцијата на коефициенти.
- Коефициент 1 во обложување во живо ќе се пресмета и во следниве случаи:
Секоја одиграна игра што немала смисла, односно не одговара на моментната ситуација на теренот (на пример: тука спаѓа можност ако случајно се одигра следен гол, а тој веќе паднал, можност за одигрување на пенал ако веќе е досуден, можност за играње на црвен картон ако е веќе доделен и така натаму). Ова се напомнува, бидејќи преносот или интернетот понекогаш може да доцни. Рекламации по оваа основа не се прифаќаат.
- Во случај на прекин на натпреварот, сите необработени тикети на чекање (ОТВОРЕНИ УПЛАТИ) кои содржат типови од натпреварот кои не се завршени/довршени,  ќе важат во рок од 48 часа во случај на доигрување. По истекот на рокот, овие отворени типови ќе бидат пресметани со коефициент 1. 
- Како исклучок од ова правило, за натпреварите во спортот ТЕНИС, во случај на прекин на тенискиот меч, а тој меч се доигра во наредниот период, сите типувања важат и тикетите се на чекање до доигрување на мечот, но не подолго од времетраењето на целиот тениски турнир.
- Ако е доделен црвен картон или жолт на играч по означување крај на натпреварот, тој не се смета за важечки во обработката. Црвен/жолт картон кој е доделен надвор од теренот (резервен играч или тренер) не се смета за важечки.
- Во случај на тенис, ако дојде до предавање во текот на мечот од страна на некој од тенисерите, сите ОТВОРЕНИ УПЛАТИ ќе се пресметаат со коефициент 1.
- Ако на тениски натпревар е променет парот, односно на терен не излезе парот кој бил најавен, за сите игри ќе биде пресметан коефициент 1.
- За сите натпревари во кои може да има победник по продолженија (евентуално пенали), кај обложувањето во живо ќе се понудат засебни типови игри, кои ги вклучуваат и овие продолженија. Тие типови се јасно истакнати на ТВ-приказот и на самиот тикет. За сите останати типови важи резултатот до завршувањето на регуларниот дел на натпреварот.
- Сите типови на игри и нивното објаснување, кои можат да се типуваат на обложување во живо, ќе бидат истакнати на јавно место во уплатно-исплатното место или на веб- страницата www.sportlife.com.mk

Правила за програма за лојалност - СЛ Клуб:
- СЛ Клуб е програма за лојалност и рангирање на редовните обложувачи во обложувалниците SPORT LIFE. Со своите веќе уплатени тикети, погодени или промашени, играчите, т.е. членовите во Спорт-Лаиф Клубот се натпреваруваат кој е поуспешен во типувањето, собираат поени со кои добиваат одредени привилегии од страна на организаторот, имаат пристап до своите уплатени тикети итн.
- Член на СЛ Клубот може да биде секој граѓанин на РМ кој има наполнето 18 години. Секој член на овој клуб мора да поседува членска клуб-картичка која ја издава Спорт -Лаиф Трејд. За да се добие картичка, секој кандидат треба:
• да пристапи на интернет-страницата www.sportlife.com.mk
• да се регистрира како корисник на интернет-страницата со пополнување на формуларот (на линкот: регистрирај се). Податоците кои треба да се пополнат се:
- Име и презиме,
- адреса на живеење,
- број на лична карта, 
- единствен матичен број на граѓанинот, 
- банкарска сметка,
- корисничко име, 
- лозинка и 
- контакт информации (мејл-адреса, телефон..). 
• податоците од претходната точка, т.е. алинеја 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 се задолжителни, додека алинеја 5 доколку играчот е согласен. 
• да го посети најблиското уплатно-исплатно место на Sport Life обложувалниците (со лична карта за увид како доказ за идентитет и возраст), каде што ќе го добие формуларот во печатена форма. Тој треба да се дополни и да се потпише.
• Спорт-Лаиф Трејд по ова барање ќе креира електронски запис за корисникот и му издава електронска картичка со уникатен број во која електронски се запишани и криптирани податоци за идентификација на корисникот. Картичката има пин - заштита позната само за операторот, поради што не може да се копира. 
• Со креирање на оваа СЛ картичка, за корисникот се врши евиденција на сите уплатени тикети (добитни и недобитни), како и износите на уплатените средства, остварените добивки или повлекување на неискористените средства.
- Секој играч може да поседува само една СЛ Клуб картичка
- Податоците на играчите кои се земаат за да се издаде СЛ Клуб картичка се согласно позитивните законски прописи од Законот за заштита на лични податоци.
- Со електронската СЛ Клуб картичка не се вршат никакви финансиски трансакции, односно таа служи само за верификација и идентификација на лојални играчи во обложувалницата и за евидентирање на средствата на корисникот.
- За сите членови на СЛ Клуб се врши рангирање според лојалноста и редовноста во играњето (ТИПСТЕР КУП, СЛ МАРКЕТ итн.).
- За сите членови на СЛ Клуб се дефинира соодветно рангирање кое може да биде според некој параметар: извршени уплати, број на уплатени тикети, број на одиграни натпревари на тикетите, последователни денови на играње итн., со што тие добиваат различен статус за привилегии во однос на нивното понатамошно играње.
- Секој играч со сите свои тикети е во конкуренција за ТИПСТЕР КУП рангирање (без разлика дали се добитни или недобитни), но мора да биде член на СЛ Клуб на играчи (програма за лојалност), односно да има електронска картичка од SPORT LIFE, која се приложува при уплата на тикетите во уплатно-исплатните места.
- Секој играч со сите свои тикети уплатени со приложување на СЛ Клуб картичка (без разлика дали се добитни или недобитни), добива поени за СЛ Маркет, кои се доделуваат на неговиот кориснички интерфејс.
- Секој член на СЛ Клуб има пристап до својот кориснички интерфејс на www.sportlife.com.mk преку свое корисничко име и лозинка, каде што може да ја види состојбата во сите кампањи од програмата на лојалност: статус, поени за СЛ Маркет, бодови и пласман за ТИПСТЕР КУПОТ , своите изиграни тикети итн.
- При уплата на тикетите, членот на СЛ Клуб мора задолжително да си приложи членската картичка за да може тие тикети да влезат во конкуренција за ТИПСТЕР КУПОТ, СЛ МАРКЕТ или која било друга кампања од програмата за лојалност.
- Кај ТИПСТЕР КУПОТ, секој тикет уплатен со приложена картичка е конкурентен во борбата за бодови, а бодови во еден ден носи само тикетот со најмногу поени (бодови). Тоа значи дека месечно секој играч-типстер може да има бодувани максимум тикети колку што има денови во месецот.
- Сите бодови од тикетите се сметаат во табелите за генералниот, месечниот пласман и локалниот пласман. Дополнително, за секој плус одигран тикет во текот на еден ден (покрај најдобриот бодуван тикет кој ќе влезе во конкуренција), типстерот автоматски добива 10 бода. По овој основ може да се освојат максимум бодови колку што е предвидено во правилата за ТИПСТЕР КУПОТ, а може да се играат неограничен број тикети кои можат да влезат во конкуранција за најдобар тикет на денот.
- Сите глобални и локални пласмани ќе бидат истакнати и редовно ажурирани на видно место во сите уплатни места, на интернет-страницата или во билтенот на Sport Life.
- Конечните месечни табели за пласманите на учесниците на локално и глобално ниво во ТИПСТЕР КУПОТ ќе се објавуваат на осмиот ден од следниот месец. Дотогаш ќе бидат завршени сите обработки на бодови за тикетите коишто влегуваат во конкуренција, а кои календарски се уплатени во тој месец. Тоа значи дека доколку се уплатат тикети во последните денови на месецот, а тие содржат и парови кои се играат во првите седум дена во наредниот месец, тие ќе се обработат и ќе влезат во конкуренција на месечното ниво за тој месец. По тие седум дена, доколку кај некои тикети уплатени во месецот сè уште постојат парови кои се необработени, односно незапочнати или незавршени натпревари, тие парови (само за ТИПСТЕР КУП) ќе се пресметаат како промашени. По седмиот ден, за претходниот месец во рамките на наптреварувањето ТИПСТЕР КУП, се смета дека обработката е завршена и бодовите се конечни за сите тикети коишто влегуваат во конкуренција во сите табели, без разлика на локално или глобално ниво. Месечните табели (глобални и локални) се ресетираат на почеток на наредниот месец.
- Тикетите кои се уплаќаат во првите седум дена од новиот месец, влегуваат во конкуренција за тој тековен месец и се пресметуваат во новооформена табела за тековниот месец, на локално и глобално ниво.
- Долгорочните игри, како што се „победник” или „пласман“ (на првенство, турнир, настан од различни спортови), или пак играта „Оди понатаму“, во делот кога се чекаат исходи надвор од тековниот месец, односно по седмиот ден од наредниот месец, нема да се земат предвид за играта ТИПСТЕР КУП, т.е. тие парови во пресметката на бодови ќе се пресметаат како промашени.
- Сите тикети кои се календарски уплатени во рамките на еден месец, влегуваат во конкуренција само за тој месец, без разлика дали содржат парови кои можеби се играат на почетокот на наредниот месец (максимум првите седум дена).
- Тикетите во ТИПСТЕР КУП ќе се бодуваат по точно одредена формула која е јавно истакната во уплатно-исплатните места и на веб-страницата www.sportlife.com.mk. Таа формула е непроменлива и валидна за еден месечен циклус во ТИПСТЕР КУП. 
- Тикетите во СЛ Маркетот добиваат поени според согласно точно одредена формула која е јавно истакната на веб-страницата www.sportlife.com.mk.
- Поените добиени во СЛ Маркетот се со важност од 24 месеци, односно секој месец се бришат неискористените поени доделени пред 24 месеци.
- Сите соодветни и дополнителни правила, објаснувања, прецизирања и рекламни кампањи кои се дел од програмата за лојалност - СЛ Клуб редовно ќе бидат  објавувани и ажурирани на веб-страницата www.sportlife.com.mk, со што се сметаат за важечки.
- На играчите регистрирани во СЛ Клубот им се овозможува безготовинска уплата преку регистрираната банкарска сметка на СЛ Клуб картичката или со уплата на средства директно и непосредно во некое од уплатно-исплатните места на обложувалницата, за што играчот добива вредносен ваучер во висина на уплатените средства. Принципот се состои од евидентирање на безготовинско уплатените средства или уплатата во уплатно-исплатно место за кои се издава ваучер. Тие уплати (безготовински или со Ваучер) се евидентираат на СЛ картичката со соодветни методи за автентикација и авторизација на сопствениците на картичките, со цел да ги користат средствата евидентирани на нив.
- При извршена безготовинска уплата од страна на член на СЛ Клуб, приредувачот автоматски таа безготовинска уплата ја евидентира како Ваучер на неговата СЛ картичка.
- При извршување на уплата на уплатно-исплатно место за која се издава ваучер, обложувалницата печати ваучер (слип) во два примерока со кој ги наведува бројот на картичката и сумата на уплата, тој се потпишува од страна на играчот, а обложувалницата еден примерок чува во каса како потврда за извршена готовинска уплата, а другиот примерок го дава на играчот за креиран ваучер на СЛ Картичката.
- Членот на СЛ Клуб подоцна се логира на веб-страницата www.sportlife.com.mk и таму има можност да припрема или креира тикети, за кои самиот одбира каде и во кое уплатно-исплатно место ќе ги уплати. За секој креиран тикет, потврден за уплата од страна на корисникот, во соодветното уплатно-исплатно место кое го избрал, во истиот момент, во истото уплатно-исплатно место се печати тикет и фискална сметка, што претставува регуларен промет на обложуваницата. Уплатата за креираниот тикет е со користење на средства од Ваучер евидентиран на СЛ Клуб Картичката. 
- Корисникот во својот кориснички профил има целосен увид во сите трансакции, сите уплатени тикети и преостанатите средства на евидентираните Ваучери на СЛ Клуб картичката.
- Во случај корисникот да уплати тикет кој подоцна ќе биде добитен, покрај стандардниот начин на готовинска исплата со приложување на СЛ картичката во самото уплатно-исплатно место, може да побара и евидентирање на добивката како нов Ваучер на СЛ Клуб картичката. Доколку играчот го евидентира добитниот тикет како нов Ваучер на неговата СЛ Картичка, средствата на Ваучерот се зголемуваат за нето-добивката од тикетот (нето-добивката на добитниот тикет изнесува сумата која треба да се исплати по пресметка и одбивање на данок од 15% согласно Законот за игри на среќа кој важи за секој добитен и исплатен тикет). За сите добитни тикети се пресметува и се задржува персонален данок на добивка, со сите параметри и податоци кои произлегуваат од Законот за игри на среќа и Законот за  данок на  личен доход.
- Безготовинските уплати или уплатите на Ваучери евидентирани на СЛ картичката не претставуваат промет на Спорт-Лаиф Трејд ДОО, туку се само евидентирани средства на корисниците (играчите). Промет на обложувалницата, согласно Законот за игри на среќа на РМ, преставува уплатата на тикет кој физички се печати во точно одредено уплатно-исплатно место избрано од клиентот член на СЛ Клуб, каде што воедно се печати и фискална сметка и се генерира О пратка за УЈП, согласно поврзувањето на НИС на УЈП.
- Во секој момент, кој било корисник член на СЛ Клуб кој има евидентирано средства на СЛ картичка, може тие да ги повлече до висина на неискористените средства во кој било објект на Спорт-Лаиф или со безготовински трансфер. При евентуална исплата на средства кон играчот член на СЛ Клуб кои се евидентирани на неговата СЛ картичка во некое од постоечките уплатно-исплатни места, обложувалницата печати потврда (слип) во два примерока со која ги наведува бројот на картичката и сумата која се повлекува, таа се потпишува од страна на играчот, а обложувалницата едната потврда ја чува во каса како потврда за извршено повлекување од средства на СЛ картичка, а другата му ја враќа на играчот како негова евиденција.
- Обложувалницата води посебен регистар на сите членови на СЛ Клуб.

член 23
Играчите имаат право на приговор и на исплатата доколку сметаат дека се оштетени и во тој случај организаторот е должен да го образложи спорниот тикет (се разбира, според правилата на игра). 
Рокот за приговорот е 8 дена од денот на завршување на последниот натпревар од тикетот. Организаторот е должен да одговори на приговорот во рок од 8 дена од приемот на приговорот. 
Во случај спорот да не може да се реши по договорен пат, се постапува според последниот член од овие Правила. 

член 24
УтвУтврдувањето на резултатите од спортските и останатите натпревари и настани кои се предмет на обложување се одредуваат од официјалните интернет-страници на соодветните фудбалски лиги, или други спортски асоцијации, или телетекст на одредени светски телевизии и светски обложувалници, потврдени со други електронски и печатени медиуми (вклучувајќи платени интернет-страници чија основна дејност е следење резултати од спортски натпревари).
Резултатите од сите натпреварувања или настани кои организаторот ги понудил во понудата за обложување ќе бидат истакнати на огласната табла во секое уплатно-исплатно место, како и на интернет-страницата на обложувалницата. 

член 25
Играчите сами, по свој избор се обложуваат на одделни спортски натпревари или настани кои се претходно објавени (се разбира, со соодветните коефициенти) во билтенот што го издава организаторот, односно додатоците на билтенот.
Играчите сами ја одредуваат уплатата, бројот на натпреварите на тикетот (важно е да биде исполнет некој од условите за минимален број натпревари на некоја игра, доколку постојат), односно сами си ја одредуваат висината на евентуалната добивка, т.е. добитниот коефициент. 
Добивката се утврдува по пат на компјутерска обработка на сите тикети, по внесувањето на официјалните резултати од натпреварите или настаните (согласно претходниот член од овие Правила). 
Во случај на добивка, играчите се појавуваат на уплатно-исплатното место и со предавање на оригиналниот тикет кај овластеното лице, тој ќе биде исплатен. 
При исплата на добитен тикет, играчот е должен да покаже лична карта на увид, со цел организаторот да го евидентира со: име, презиме, матичен број и адреса, како неопходни податоци согласно Законот за игри на среќа на РМ за исплата на добивки од посебни игри на среќа во обложувалница.
Организаторот води посебна евиденција за сите примени уплати и сите извршени исплати.
Организаторот ги објавува резултатите на сите натпревари од понудата на огласната табла во своите уплатно-исплатни места и на официјалната интернет-страница на обложувалницата.

член 26
Секој поединечен добитен тикет согласно Законот за игри на среќа и Законот за данок на личен доход подлежи на данок на добивка од игри на среќа кој се пресметува како разлика помеѓу добивката и уплатата на тикетот. Данокот на добивка од игрите на среќа се одбива од добивката на добитниот тикет и остатокот му се исплаќа на играчот. Организаторот е должен да го уплати данокот за секој таков тикет.
Организаторот е должен да води евиденција за сите добивки и добитници кои подлежат на данок на добивка од игрите на среќа.
Организаторот има право да побара важечка исправа за идентификација и податоци на добитникот заради плаќање на данокот на добивките од игрите на среќа и негова евиденција.
На лица под 18 години, не им се исплаќаат добитни тикети.

член 27
Бидејќи овие правила се истакнати во уплатно-исплатните места на организаторот и заверени од Министерството за финансии на РСМ, се смета дека секој учесник во обложувањето е запознаен со сите правила и ги прифаќа во целост.

член 28
Исто така, играчите со уплаќање на тикетот, безусловно ги прифатиле и ги потврдиле правилата на играта пропишани од страна на организаторот.

член 29
Во случај на каков било спор меѓу учесниците и организаторите на обложувањето кој не може да се реши по договорен пат, надлежен е судот во Скопје.