Корисничко име Лозинка Пријави се

Правила на игри на среќа во обложувалница


член 1
Со овие Правила се утврдува и уредува организирањето, односно приредувањето на посебната игра на среќа – Игри на среќа во обложувалници.
Организатор на посебните игри на среќа во обложувалница (во понатамошен текст обложување) е правниот субјект: ДПУ СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски”, Бр.198 – Скопје, ЕМБС 6220681 и ЕДБ 4030007632631.
Организаторот го приредува обложувањето на територија на Република Македонија, во своите уплатно-исплатни места под име СПОРТ ЛАЈФ („SPORT LIFE“ ТМ) обложувалници, за цело времетраење на добиената Лиценца за приредување на посебни игри на среќа во обложувалница број 40-4616/1 од 4 мај 2021 година, издадена од Владата на Република Македонија.
Овие правила претставуваат општи услови за склучување на договор за учество во сите видови и типови на обложување кај организаторот, а кој се смета за склучен кога учесникот во посебни игри на среќа во обложувалница ќе изврши уплата кај организаторот на обложувањето.
Овие Правила ги обврзуваат и организаторот и учесникот, и тие се должни во целост да ги почитуваат.

член 2
Предмет на обложување е: игри на среќа во обложувалница, во која учесникот во согласност со правилата на игра се обложува на идни реални настани или реални настани кои се во текот во времето на обложувањето и тоа настани кои се однесуваат на:
- Спортски натпреварувања, трки и слични натпреварувања, определени со овие правила
- Танцови, пеачки, музички и слични натпреварувања, определени со овие правила
- Други натпреварувања, определени со овие правила
Во понатамошниот текст, организаторот понудува различни видови и типови на обложување за учесниците, а кои се во согласност со Законот за игри на среќа на РМ.

член 3
Учесникот може да се обложува на некои од следните понудени видови, односно типови на игри:

Видови на игри Кратко објаснување на соодветната игра
Конечен Тип
1 KonTip Домаќинот ќе победи
X KonTip Натпреварот ќе заврши нерешено
2 KonTip Гостинот ќе победи
Конечен Тип - Комбинации
1 & 0-2 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
1 & 0-3 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
1 & 2-3 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
1 & 2-4 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до4 гола
1 & 3-5 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 гола
1 & 3+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 3 или повеќе голови
1 & 4+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 4 или повеќе голови
1 & 5+ Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 5 или повеќе голови
1 & 1+I Домаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 1 или повеќе голови во прво полувреме
1 & 2+I Домаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
1 & 2-3 I Домаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или 3 голови во прво полувреме
1 & T1 2+ Домаќинот ќе победи на натпреварот и истиот ќе постигне 2 или повеќе голови
2 & 0-2 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
2 & 0-3 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
2 & 2-3 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
2 & 2-4 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 4 гола
2 & 3-5 Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 гола
2 & 3+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 3 или повеќе голови
2 & 4+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 4 или повеќе голови
2 & 5+ Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 5 или повеќе голови
2 & 1+I Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 1 или повеќе голови во прво полувреме
2 & 2+I Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
2 & 2-3 I Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или 3 голови во прво полувреме
2 & T2 2+ Гостинот ќе победи на натпреварот и истиот ќе постигне 2 или повеќе голови
X & 0-2 Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат од 0 до 2 гола
X & 2+ Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат 2 или повеќе голови
X & 4+ Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат 4 или повеќе голови
Полувреме/Крај
1-1 Домаќинот ќе води на полувреме, и ќе победи на крај на натпреварот
1-X Домаќинот ќе води на полувреме, но на крај ќе биде нерешено
1-2 Домаќинот ќе води на полувреме, но на крај ќе победи гостинот
X-1 Натпреварот на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи домаќинот
X-X Натпреварот ќе заврши нереено и на полувреме и на крај
X-2 Натпреварот на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи гостинот
2-1 Гостинот ќе води на полувреме, но на крај ќе победи домаќинот
2-X Гостинот ќе води на полувреме, но на крај ќе биде нерешено
2-2 Гостинот ќе води на полувреме, и ќе победи на крај на натпреварот
Полувреме/Крај - Комбинации
1-1 & 2-3 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
1-1 & 2-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
1-1 & 3-5 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
1-1 & 2+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 2 или повеќе голови
1-1 & 3+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
1-1 & 4+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 4 или повеќе голови
1-1 & 2+I Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
2-2 & 2-3 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
2-2 & 2-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
2-2 & 3-5 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
2-2 & 2+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 2 или повеќе голови
2-2 & 3+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
2-2 & 4+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 4 или повеќе голови
2-2 & 2+I Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
X-1 & 0-2 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
X-1 & 2-3 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
X-1 & 2-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
X-1 & 3-5 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
X-1 & T12+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови
X-2 & 0-2 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
X-2 & 2-3 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
X-2 & 2-4 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
X-2 & 3-5 Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
X-2 & T22+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови
Полувреме/Крај - Исклучок
NE 1-1 Натпреварот нема да заврши 1-1 за играта полувреме-крај
NE 2-2 Натпреварот нема да заврши 2-2 за играта полувреме-крај
NE X-1 Натпреварот нема да заврши X-1 за играта полувреме/крај
NE X-2 Натпреварот нема да заврши X-2 за играта полувреме/крај
NE X-X Натпреварот нема да заврши X-X за играта полувреме/крај
Полувреме/Крај со Двојна Шанса
1X-1X Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
1X-12 Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
1X-X2 Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
12-1X Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
12-12 Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
12-X2 Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
X2-1X Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
X2-12 Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
X2-X2 Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
1-1X Натпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
1-12 Натпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
1-X2 Натпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
X-1X Натпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
X-12 Натпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
X-X2 Натпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
2-1X Натпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
2-12 Натпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
2-X2 Натпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
1X-1 Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
1X-X Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
1X-2 Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
12-1 Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
12-X Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
12-2 Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
X2-1 Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
X2-X Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
X2-2 Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
Прво Полувреме
1 Prvo Домаќинот ќе победи во прво полувреме
X Prvo Натпреварот ќе заврши нерешено на полувреме
2 Prvo Гостинот ќе победи во прво полувреме
Второ Полувреме
1 Vtoro Домаќинот ќе победи во второ полувреме (само во тој дел сметано)
X Vtoro Натпреварот ќе заврши нерешено во второ полувреме (само во тој дел сметано)
2 Vtoro Гостинот ќе победи во второ полувреме (само во тој дел сметано)
Двојна Шанса
1X DvoSa Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 DvoSa Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 DvoSa Натпреварот ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Двојна Шанса Прво Полувреме
1X pol. Натпреварот во прво полувреме ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 pol. Натпреварот во прво полувреме ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 pol. Натпреварот во прво полувреме ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Двојна Шанса Второ Полувреме
1X vtoro Натпреварот само во второ полувреме ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 vtoro Натпреварот само во второ полувреме ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 vtoro Натпреварот само во второ полувреме ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Двојна Шанса - Комбинации
1X & 2+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 2+ постигнати голови
1X & 3+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 3+ постигнати голови
1X & 4+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 4+ постигнати голови
1X & 0-2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 0 до 2 постигнати голови
1X & 0-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 0 до 3 постигнати голови
1X & 2-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 2 до 3 постигнати голови
1X & 2-4 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 2 до 4 постигнати голови
X2 & 2+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 2+ постигнати голови
X2 & 3+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 3+ постигнати голови
X2 & 4+ Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 4+ постигнати голови
X2 & 0-2 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 0 до 2 постигнати голови
X2 & 0-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 0 до 3 постигнати голови
X2 & 2-3 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 2 до 3 постигнати голови
X2 & 2-4 Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 2 до 4 постигнати голови
Вкупно Голови
2+ на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
3+ на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
4+ на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
5+ на натпреварот ќе има постигнато 5 или повеќе голови
6+ на натпреварот ќе има постигнато 6 или повеќе голови
7+ на натпреварот ќе има постигнато 7 или повеќе голови
2 gola на натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 2 гола
3 gola на натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 3 гола
4 gola на натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 4 гола
Вкупно Голови - Опсег
0-1 gol на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 1 гола
0-2 gola на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
0-3 gola на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
0-4 gola на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 4 гола
1-2 gola на натпреварот ќе се постигнатод 1 до 2 гола
1-3 gola на натпреварот ќе се постигнат од 1 до 3 гола
1-4 gola на натпреварот ќе се постигнат од 1 до 4 гола
1-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 1 до 5 гола
1-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 1 до 6 гола
2-3 gola на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
2-4 gola на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 4 гола
2-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 5 гола
2-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 6 гола
3-4 gola на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 4 гола
3-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 гола
3-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 6 гола
4-5 gola на натпреварот ќе се постигнат од 4 до 5 гола
4-6 gola на натпреварот ќе се постигнат од 4 до 6 гола
Вкупно голови - Исклучок
NE1gol на натпреварот нема да се постигне точно 1 гол
NE2gola на натпреварот нема да се постигнат точно 2 гола
NE3gola на натпреварот нема да се постигнат точно 3 гола
NE4gola на натпреварот нема да се постигнат точно 4 гола
Вкупно Голови - Прво Полувреме
0 I во првото полувреме нема да има ниту еден постигнат гол
1+I во првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 1 или повеќе голови
2+I во првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
3+I во првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
4+I во првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
1 gol I во првото полувреме на натпреварот ќе се постигне точно 1 гол
2 gola I во првото полувреме на натпреварот ќе се постигнат точно 2 гола
Вкупно Голови - Прво Пол. (опсег)
0-1 gol I во првото полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 1 гола
0-2 gola I во прво полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 2 гола
1-2 gola I во првото полувреме на натпреварот ќе има од 1 до 2 гола
2-3 gola I во првото полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 3 гола
2-4 gola I во првото полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 4 гола
Вкупно Голови - Прво (Исклучок)
NE1gol I во првото полувреме нема да се постигнат точно 1 гол
NE2gola I во првото полувреме нема да се постигнат точно 2 гол
Вкупно Голови - Второ Полувреме
0 II во второто полувреме нема да има ниту еден постигнат гол
1+II во второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 1 или повеќе голови
2+II во второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
3+II во второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
4+II во второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
1 gol II во второ полувреме на натпреварот ќе се постигне точно 1 гол
2 gola II во второ полувреме на натпреварот ќе се постигнат точно 2 гола
Вкупно Голови - Второ Пол. (опсег)
0-1 gol II во второто полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 1 гола
0-2 gola II во второ полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 2 гола
1-2 gola II во второто полувреме на натпреварот ќе има од 1 до 2 гола
2-3 gola II во второто полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 3 гола
2-4 gola II во второто полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 4 гола
Вкупно Голови - Второ (Исклучок)
NE1gol II во второ полувреме нема да се постигнат точно 1 гол
NE2gola II во второ полувреме нема да се постигнат точно 2 гол
Вкупно Голови - Комбинации
1+I & 1+II На натпреварот ќе се постигне 1+ гол во прво полувреме и 1+ гола во второ полувреме
1+I & 2+II На натпреварот ќе се постигне 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
2+I & 1+II На натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
2+I & 2+II На натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
2+I & 4+ На натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 4+ гола во текот на цел натпревар
2-3I & 4+ На натпреварот ќе се постигнат од 2-3 гола во прво полувреме и 4+ гола во текот на цел натпревар
Sport Life Шанси
1 / 3+ Или натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 3+ голови на цел натпревар
1 / 4+ Или натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 4+ голови на цел натпревар
1 / 2+I Или натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 2+ голови во прво полувреме
2 / 3+ Или натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 3+голови на цел натпревар
2 / 4+ Или натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 4+голови на цел натпревар
2 / 2+I Или натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 2+голови во прво полувреме
T14+/T24+ Или домаќинот или гостинот ќе постигнат 4+ голови на цел натпревар
1-2 / 7+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-2 или ќе се постигнат 7+ голови на цел натпревар
2-1 / 7+ Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-1 или ќе се постигнат 7+ голови на цел натпревар
Двата тима даваат гол (ГГ/НГ)
GG Двата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот
NG Едниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол на натпреварот
GG pol. Двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме на натпреварот
NG pol. Едниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол во првото полувреме на натпреварот
GG vtoro Двата тима ќе дадат барем по еден гол во второт полувреме на натпреварот
NG vtoro Едниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол во второто полувреме на натпреварот
2G2G Двата тима ќе дадат барем по два гола на натпреварот - двојно ГГ
ГГ/НГ - Комбинации
GG&3+ Двата тима ќе дадат барем по еден гол и натпреварот ќе заврши со постигнати вкупно 3 или повеќе голови
GG&4+ Двата тима ќе дадат барем по еден гол и натпреварот ќе заврши со постигнати вкупно 4 или повеќе голови
GG&3+ I Двата тима ќе дадат барем по еден гол и ќе има постигнати 3 и повеќе голови во првото полувреме
GG&3+ II Двата тима ќе дадат барем по еден гол и ќе има постигнати 3 и повеќе голови во второто полувреме
NG&0-2 Едниот или двата тима нема да постигнат гол, а на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 голови
NG&3+ Едниот од двата тима нема да постигне гол, а на натпреварот ќе се постигнат од 3 или повеќе голови
1&GG Домаќинот ќе победи на натпреварот и двата тима ќе дадат барем по еден гол
1&GGI Домаќинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме
1&GGII Домаќинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во второто полувреме
2&GG Гостинот ќе победи на натпреварот и двата тима ќе дадат барем по еден гол
2&GGI Гостинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме
2&GGII Гостинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во второто полувреме
1-1&GG Натпреварот ќе заврши 1-1 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
2-2&GG Натпреварот ќе заврши 2-2 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X-1&GG Натпреварот ќе заврши X-1 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X-2&GG Натпреварот ќе заврши X-2 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
1Х&GG Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X2&GG Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
GG I & II Двата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот и во прво полувреме и во второ полувреме
GG I / II Натпреварот ќе биде ГГ (двата тима ќе дадат гол): или во прво полувреме или во второ полувреме
Тим 1 Голови
T1 0 Домаќинот ќе даде 0 гола, односно нема да даде гол на цел натпревар
Т1 1+ Домаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на цел натпревар
Т1 2+ Домаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на цел натпревар
Т1 3+ Домаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на цел натпревар
T1 4+ Домаќинот ќе даде 4 или повеќе голови на цел натпревар
T1 3gola Домаќинот ќе постигне точно 3 голови во текот на цел натпревар
Тим 1 Голови - Опсег
T1 0-1 Домаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на цел натпревар
Т1 0-2 Домаќинот ќе даде од 0 до 2 гола во текот на цел натпревар
T1 1-2 Домаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на цел натпревар
T1 1-3 Домаќинот ќе даде од 1 до 3 гола во текот на цел натпревар
T1 2-3 Домаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на цел натпревар
Т1 2-4 Домаќинот ќе даде од 2 до 4 гола во текот на цел натпревар
T1 2-5 Домаќинот ќе даде од 2 до 5 гола во текот на цел натпревар
T1 3-4 Домаќинот ќе даде од 3 до 4 гола во текот на цел натпревар
Т1 3-5 Домаќинот ќе даде од 3 до 5 гола во текот на цел натпревар
T1 4-6 Домаќинот ќе даде од 4 до 6 гола во текот на цел натпревар
Тим 1 Голови - Прво Полувреме
Т1 0 I Домаќинот ќе даде 0 голови во прво полувреме, односно нема да даде гол во првото полувреме
Т1 1+ I Домаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
Т1 2+ I Домаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
Т1 3+ I Домаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 4+ I Домаќинот ќе даде 4 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 0-1 I Домаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 1-2 I Домаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 2-3 I Домаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
Тим 1 Голови - Второ Полувреме
Т1 0 II Домаќинот ќе даде 0 голови во второ полувреме, односно нема да даде гол во второ
Т1 1+ II Домаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во второ полувреме
Т1 2+ II Домаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во второ полувреме
Т1 3+ II Домаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во второ полувреме
T1 4+ II Домаќинот ќе даде 4 или повеќе голови во второ полувреме
T1 0-1 II Домаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во второ полувреме
T1 1-2 II Домаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во второ полувреме
T1 2-3 II Домаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во второ полувреме
Тим 1 Голови - Комбинации
T11+I&1+II Домаќинот ќе даде барем по еден гол и во прво полувреме и во второ полувреме
Т11+I&2+II Домаќинот ќе даде 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
Т12+I&1+II Домаќинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
Т12+I&2+II Домаќинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
Т12+&GG Домаќинот ќе даде 2 и повеќе гола и натпреварот ќе заврши со голови на двата тима (ГГ)
NET1 I/IIp Домаќинот нема да даде гол барем во едно од двете полувремиња
Т1 1+ &1> Домаќинот ќе постигне гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во првото полувреме
T1 1+ &2> Домаќинот ќе постигне гол и на натпреварот ќе се постигнат повеќе голови во второто полувреме
T1 1+ &1=2 Домаќинот ќе постигне гол а во двете полувремиња на натпреварот ќе се постигнат ист број на голови
T1 01I01II Домаќинот ќе постигне од 0 до 1 голови во прво полувреме и од 0 до 1 голови во второ полувреме
T1 01I02II Домаќинот ќе постигне од 0 до 1 голови во прво полувреме и од 0 до 2 голови во второ полувреме
T1 02I01II Домаќинот ќе постигне од 0 до 2 голови во прво полувреме и од 0 до 1 голови во второ полувреме
T1 02I02II Домаќинот ќе постигне од 0 до 2 голови во прво полувреме и од 0 до 2 голови во второ полувреме
T1 1+I&2+ Домаќинот ќе постигне 1+ голови во прво полувреме и 2+ голови на целиот натпревар
T1 1+I&3+ Домаќинот ќе постигне 1+ голови во прво полувреме и 3+ голови на целиот натпревар
Тим 2 Голови
T2 0 Гостинот ќе даде 0 гола, односно нема да даде гол на цел натпревар
Т2 1+ Гостинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на цел натпревар
Т2 2+ Гостинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на цел натпревар
Т2 3+ Гостинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на цел натпревар
T2 4+ Гостинот ќе даде 4 или повеќе голови на цел натпревар
T2 3gola Гостинот ќе постигне точно 3 голови во текот на цел натпревар
Тим 2 Голови - Опсег
T2 0-1 Гостинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на цел натпревар
Т2 0-2 Гостинот ќе даде од 0 до 2 гола во текот на цел натпревар
T2 1-2 Гостинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на цел натпревар
T2 1-3 Гостинот ќе даде од 1 до 3 гола во текот на цел натпревар
T2 2-3 Гостинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на цел натпревар
Т2 2-4 Гостинот ќе даде од 2 до 4 гола во текот на цел натпревар
T2 2-5 Гостинот ќе даде од 2 до 5 гола во текот на цел натпревар
T2 3-4 Гостинот ќе даде од 3 до 4 гола во текот на цел натпревар
Т2 3-5 Гостинот ќе даде од 3 до 5 гола во текот на цел натпревар
T2 4-6 Гостинот ќе даде од 4 до 6 гола во текот на цел натпревар
Тим 2 Голови - Прво Полувреме
Т2 0 I Гостинот ќе даде 0 голови во прво полувреме, односно нема да даде гол во првото полувреме
Т2 1+ I Гостинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
Т2 2+ I Гостинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
Т2 3+ I Гостинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 4+ I Гостинот ќе даде 4 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 0-1 I Гостинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 1-2 I Гостинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 2-3 I Гостинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
Тим 2 Голови - Второ Полувреме
Т2 0 II Гостинот ќе даде 0 голови во второ полувреме, односно нема да даде гол во второ
Т2 1+ II Гостинот ќе даде 1 или повеќе голови во второ полувреме
Т2 2+ II Гостинот ќе даде 2 или повеќе голови во второ полувреме
Т2 3+ II Гостинот ќе даде 3 или повеќе голови во второ полувреме
T2 4+ II Гостинот ќе даде 4 или повеќе голови во второ полувреме
T2 0-1 II Гостинот ќе даде од 0 до 1 гол во второ полувреме
T2 1-2 II Гостинот ќе даде од 1 до 2 гола во второ полувреме
T2 2-3 II Гостинот ќе даде од 2 до 3 гола во второ полувреме
Тим 2 Голови - Комбинации
T21+I&1+II Гостинот ќе даде барем по еден гол и во прво полувреме и во второ полувреме
Т21+I&2+II Гостинот ќе даде 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
Т22+I&1+II Гостинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
Т22+I&2+II Гостинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
Т22+&GG Гостинот ќе даде 2 и повеќе гола и натпреварот ќе заврши со голови на двата тима (ГГ)
NET2 I/IIp Гостинот нема да даде гол барем во едно од двете полувремиња
Било Кога
1 B.Koga Домаќинот ќе победи или на крај или на полувреме - Било Кога
X B.Koga Натпреварот ќе заврши нерешено или на крај или на полувреме - Било Кога
2 B.Koga Гостинот ќе победи или на крај или на полувреме - Било Кога
Двојна Победа
1 Dvojna Домаќинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
2 Dvojna Гостинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
Двојна Победа - Комбинации
1 Dvo&4+ Домаќинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме и натпреварот ќе има 4 или повеќе голови
2 Dvo&4+ Гостинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме и натпреварот ќе има 4 или повеќе голови
Сигурна Победа
1 Sigurna Домаќинот ќе победи без да прими гол
2 Sigurna Гостинот ќе победи без да прими гол
Сигурна и Двојна Победа
1 Sig&Dvo Домаќинот ќе победи без да прими гол, а ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
2 Sig&Dvo Гостинот ќе победи без да прими гол, а ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
Хендикеп -/+
h1 $H Домаќинот / Гостинот ќе победи со поголема разлика од зададена хендикеп граница
hX $H Домаќинот / Гостинот ќе победи со точно зададена хендикеп граница
h2 $H Домаќинот / Гостинот ќе победи со помала разлика од зададена хендикеп граница, ќе одигра нерешено или пак ќе го изгуби натпреварот
h1_ $H Домаќинот / Гостинот ќе победи со поголема разлика од зададена хендикеп граница 1
h2_ $H Домаќинот / Гостинот ќе победи со помала разлика од зададена хендикеп граница 1, ќе одигра нерешено или пак ќе го изгуби натпреварот
h1^ $H Домаќинот / Гостинот ќе победи со поголема разлика од зададена хендикеп граница 2
h2^ $H Домаќинот / Гостинот ќе победи со помала разлика од зададена хендикеп граница 2, ќе одигра нерешено или пак ќе го изгуби натпреварот
Хендикеп Полувреме -/+
p1 $P Домаќинот / Гостинот ќе победи со поголема разлика од зададена хендикеп граница во првото полувреме
pX $P Домаќинот / Гостинот ќе победи со точно зададена хендикеп граница во првото полувреме
p2 $P Домаќинот / Гостинот ќе победи со помала разлика од зададена хендикеп граница, ќе одигра нерешено или пак ќе го изгуби натпреварот во првото полувреме
Азиски Хендикеп (0)
1 Azis-0 Домаќинот ќе победи на натпреварот, а ако е нерешено се пресметува коефициент 1
2 Azis-0 Гостинот ќе победи на натпреварот, а ако е нерешено се пресметува коефициент 1
Азиски (0) Хендикеп - Полувреме
1 Azis-0 I Домаќинот ќе победи на полувреме, а ако е нерешено на полувреме, се пресметува коефициент 1
2 Azis-0 I Гостинот ќе победи на полувреме, а ако е нерешено на полувреме, се пресметува коефициент 1
Прв Дава Гол
1 PrvDG На натпреварот, првиот гол ќе до постигне Домаќинот
X PrvDG На натпреварот никој нема да постигне гол (0:0)
2 PrvDG На натпреварот, првиот гол ќе до постигне Гостинот
Прв Дава Гол - Комбинации
1 PrvDG&1 Домаќинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши со негова победа
1 PrvDG&X Домаќинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши нерешено
1 PrvDG&2 Домаќинот ќе го даде првиот гол, но натпреварот ќе заврши со победа на гостинот
2 PrvDG&1 Гостинот ќе го даде првиот гол, но натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот
2 PrvDG&X Гостинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши нерешено
2 PrvDG&2 Гостинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши со негова победа
Паѓаат Повеќе Голови
1>2 PPG На натпреварот ќе паднат повеќе голови во прво полувреме отколку во второ полувреме
1=2 PPG На натпреварот ќе се постигнат ист број голови и во првото и во второто полувреме
2>1 PPG На натпреварот ќе паднат повеќе голови во второ полувреме отколку во прво полувреме
Паѓаат Повеќе Гол. - Комбинации
1 & 1>2 Домаќинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во прво полувреме, отколку во второ
1 & 1=2 Домаќинот ќе победи и во двете полувремиња ќе се постигнат ист број голови
1 & 2>1 Домаќинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во второ полувреме, отколку во прво
2 & 1>2 Гостинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во прво полувреме, отколку во второ
2 & 1=2 Гостинот ќе победи и во двете полувремиња ќе се постигнат ист број голови
2 & 2>1 Гостинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во второ полувреме, отколку во прво
Време на Прв Гол
0-29 min Првиот гол на натпреварот ќе падне од почетокот до 29 минута
30-90 min Првиот гол на натпреварот ќе падне од 30 минута, па се до крајот
Време на Прв Гол - Комбинации
1&0-29min Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот и првиот гол ќе падне од 0 до 29 минута
2&0-29min Натпреварот ќе заврши со победа на гостинот и првиот гол ќе падне од 0 до 29 минута
2&30+min Натпреварот ќе заврши со победа на гостинот и првиот гол ќе падне по 30 минута
1&30+min Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот и првиот гол ќе падне по 30 минута
Пар/Непар
Nepar На натпреварот вкупно ќе паднат непарен број на голови
Par На натпреварот вкупно ќе паднат парен број на голови
Вкупно погодоци во лига
<$T На сите натпревари во лигата ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница
=$T На сите натпревари во лигата ќе се постигнат исто погодоци отколку зададена граница
>$T На сите натпревари во лигата ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница
Вкупно погодоци
Vk <$1 На натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница 1
Vk >$1 На натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница 1
Vk <$2 На натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница 2
Vk >$2 На натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница 2
Vk <$T На натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена основна граница
VK =$T На натпреварот ќе се постигнат исто погодоци отколку зададена основна граница
Vk >$T На натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена основна граница
Вкупно погодоци полувреме
Pol<$E На полувреме на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница
Pol>$E На полувреме на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница
Вкупно погодоци Тим 1
T1 <$1 Домаќинот ќе постигне помалку погодоци на натпреварот отколку зададена граница
T1 >$1 Домаќинот ќе постигне повеќе погодоци на натпреварот отколку зададена граница
Вкупно погодоци Тим 2
T2 <$2 Гостинот ќе постигне помалку погодоци на натпреварот отколку зададена граница
T2 >$2 Гостинот ќе постигне повеќе погодоци на натпреварот отколку зададена граница
Конечен тип и вкупно погодоци
1 & <$T Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци од зададена основна граница
1 & >$T Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци од зададена основна граница
2 & <$T Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци од зададена основна граница
2 & >$T Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци од зададена основна граница
Точен Резултат
x:x Точен резултат на натпреварот
Точен Резултат Полувреме
x:x prvo Точен резултат во првото полувреме на натпреварот

Горенаведените видови и типови на игри за обложување се однесуваат на сите спортови, а може да се јави различна терминологија која е специфична за секој спорт одделно. Пример:

- за Хокеј се појавуваат термини како прва третина, третина/крај.
- за Кошарка се појавуваат термини како резултати по четвртини, погодоци по четвртини.
- за Тенис/Одбојка се појавуваат термини како прв сет, прв гем, вкупно сетови, гемови
- други спортови со соодветна терминологија.
Покрај горенаведените видови и типови на игри, организаторот може да понуди и други видови и типови игри за обложување, за кои има соодветни правила:
- оди понатаму за тим/натпреварувач (се типува 1 или 2 за тимот/натпреварувачот кој што се пласирал понатаму во било кој спорт, турнир, настан или слично. Тука покрај регуларниот дел, се земаат во предвид и продолженијата и евентуалното изведување на пенали при што едниот тим/натпреварувач мора да оди понатаму – во следна фаза)
- учинок на тим/натпреварувач (се типува 1 или 2 за тимот/натпреварувачот кој остварил некој учинок поголем или помал од зададена граница на: голови, кошеви, погодоци, асистенции, поени, бодови и слично)
- долгорочни облози – за победник или за пласман на натпревар/натпреварувач во одредено натпреварување (се типува како тип на игра 1 за натпреварот/натпреварувачот кој сметаме дека ќе биде победник на некој настан или пак ќе освои некој дефиниран опсег на пласман на: турнир, лига, куп, мото трка, формула, други трки, победник на пеачки, танцови двојки или слично)
- комбинирани игри (се типува на комбинации на сите горенаведените игри или нови типови игри, математички сублимирани во една игра согласно теорија на веројатност).
- супер тип (организаторот одбира одредени натпревари за кои понудува зголемени коефициенти за тековниот ден)
- специјален сингл (се типува сингл на низа настани кои се случуваат во текот на еден избран натпревар, како: почетен удар, прв аут, прв корнер, прв жолт картон, прв црвен картон, прва замена, прв стрелец на гол, последен стрелец на гол, стрелец во тек, автогол, прв офсајд и слично)
- замислени натпревари - погодување на видови и типови за обложување помеѓу два понудени натпревари/натпреварувачи од страна на организаторот, каде победникот од тој замислен натпревар се утврдува според реалниот скор на постигнати погодоци кои тие натпревари/натпреварувачи го постигнале на нивниот вистински натпревар.
- сингл натпревари - каде играчот типува само на еден натпревар, и на еден тип од сите постоечки игри. Сингл натпревари се само оние кои се посебно дозволени од страна на организаторот и тој има дискреционо право да ги лимитира, забранува или повторно дозволува.
- обложување во живо (се типува сингл или комбинација на сите видови игри и типови на настани дадени погоре, но кои се во текот на натпреварите, во живо, како: конечен тип, хендикеп, следен дава гол, вкупно голови, следен жолт картон, следен црвен картон и слично). Квотите за овие игри постојано се менуваат во текот на натпреварот и за оваа игра важат посебни правила дадени од организаторот кои се истакнати на видно место во објектот.
- други видови и типови на игри, како и облози, а кои се во согласност со член 2 од овие правила, или кои произлегуваат од математички определени веројатности на реални настани претставени како квота, односно коефициент.

член 4
Организаторот е должен овие Правила на игра во обложувалница да ги истакне на видно место во сите свои уплатно-исплатни места, на интернет-страницата www.sportlife.com.mk, или во билтенот т.е. понудата за обложување.

член 5
Услов да се учествува во игри на среќа во обложувалница е учесникот да не е помлад од 18 години и да се придржува на правилата на играта на среќа “Обложување на игри на среќа во обложувалница” кои ги одредил приредувачот на истите.
На лица под 18 години им е забранет влез во уплатно-исплатните места.
На лица под 18 години им е забранета уплата на тикети.
Организаторот има право да ги легитимира учесниците доколку постои сомневање дека не го исполнуваат став 1, 2 и 3 од овој член.

член 6
Учесниците при пополнувањето на тикетите треба да ги назначат сите елементи потребни за учествување во обложувањето. 
При уплата на секој тикет задолжително се наведува: видот на играта, точниот број на одиграните комбинации и задолжително читко да се напише шифрата на одиграните натпревари. Во спротивно тикетот ќе се смета за непотполн и нема да се изврши уплата.

член 7
Учесниците со извршената уплата добиваат уплатен тикет/тикети, на кој јасно се дефинирани сите елементи на обложувањето: коефициентите, уплатата и евентуалната добивка.
Обложувањето се одвива исклучиво во уплатно-исплатните места на Спорт Лаиф Трејд, лоцирани во Македонија.
Уплатата се врши на терминалите на приредувачот поврзани со НИС на УЈП, кои се наоѓаат во уплатно-исплатните места назначени на списокот, што е во согласност со Законот за игрите на среќа и правилникот за техничко-технолошките и просторните услови, донесени од Министерството за финансии на РМ.

член 8
Учесниците во играта обложување се должни да го почитуваат правилата за услови и минимален број на натпревари за секој тип или вид на игра, доколку постојат. Обложувалницата го задржува правото да ги менува условите на игра, но по претходно одобрување од страна на Министерството за финансии. 
Со објавување на евентуални нови/променети Правила за игри на среќа во обложувалница одобрени од страна на Министерството за финансии, автоматски старите Правила се ставаат вон сила.
Обложувалницата го задржува правото на објава на дополнувања на основните правила со добивање на одобрение од МФ, а со самото објавување во билтенот, истите стануваат важечки.
Доколку учесникот уплатил тикет кој по било кој основ не ги исполнува правилата за обложување, организаторот има право тој тикет да го прогласи за неважечки и да му го врати уплатениот влог на учесникот.

член 9
Висината на уплатата и исплатата ќе биде лимитирана во поглед на минималниот износ на уплата или максималниот износ на исплата по единечен тикет. Минималната уплата по тикет е 10 денари, а максималната исплата по тикет може да достигне до 3.000.000 денари, во зависност од бројот на одиграни парови на тикетот.
Висината на минималната уплата и максималната исплата може да се менува по претходна најава и објава, по претходно одобрување од МФ. За секоја евентуална промена на висината на минималната уплата и максималната исплата по тикет, организаторот е должен навремено да ја објави на видно место во објектот, на интернет страницата или во билтенот.

член 10
Играчот (учесникот) може да изврши уплата на тикет најдоцна до почетокот на првиот натпревар од предвидените на кои сака да се обложи. Се препорачува играчите да ги уплаќаат своите тикети 15 минути пред почетокот на натпреварот (настанот) и должни се да ги проверат истите. 
Играчот (учесникот) може да изврши уплата на повеќе групи натпревари во еден тикет – наречен мултигруп тикет. Мултигруп тикет претставува системски тикет каде погодена група од натпревари е услов во системот.
Приговори во однос на тикетот, или сторнирања на тикет ќе важат само во случај да не е започнат ниеден натпревар на тикетот и да не е применет членот 18 од овие Правила за некој одреден натпревар.
Сторнирање на уплатен тикет е дозволен максимум 60 минути по уплатата на истиот. Подоцнежни рекламации и сторнирање не се признаваат.

член 11
Во случај кога ќе се изврши уплата за натпревари кои веќе започнале или се одиграни во моментот на уплата, организаторот има право тие натпревари да ги прогласи за неважечки, односно да ги поништи. Тие натпревари во обработката ќе се пресметуваат со коефициент 1.
Доколку се утврди грешка во некој од квотите (коефициентите) или границите (хендикепите) од изиграниот тикет, организаторот има право тие типови да ги прогласи за неважечки, односно да ги поништи. Тие натпревари во обработката ќе се пресметуваат со коефициент 1.

член 12
Добитен тикет, односно добитна комбинација е таа комбинација која нема ниту еден промашен тип или има погодени барем минимум натпревари од условот доколку играчот играл условен тикет - систем. 
Еден пар не може да се игра повеќе пати во иста комбинација, освен доколку тоа не е дополнително назначено од страна на организаторот.
Добитна комбинација на тикет може да има и доколку организаторот понуди облози кај кои играчот дури и со еден или повеќе промашени настани исполнува зададени услови (кои се однапред објавени).
Исто така, организаторот може да понуди облози кај кои играчот, со погодување на настани и исполнување на дополнителни зададени услови (кои се однапред објавени), може да добие дополнителен бонус, односно процентуално поголема добивка од предвидената.
Организаторот може да понуди т.н. кешаут исплата, односно исплата на тикет во кој има погодено дел од натпреварите на тикетот, а за останатите натпревари, во моментот на кешаут се пресметува еквивалентен коефициент, со кој се врши пресметка на добивка. Во тој случај таквиот тикет добива статус добитен и се исплаќа, но со намалена сума произлезена од гореспоменатата пресметка.
Во случај на мултигруп тикет, тој добива статус добитен по завршувањето на сите натпревари во сите групи кои се наведени во тикетот. А мултигруп тикет има добитна комбинација доколку барем една група натпревари наведени во него е со погодени типови.

член 13
За исплата на евентуалните добивки, се признава само тикет издаден/заверен/потврден од страна на организаторот, кој при тоа нема никакви преправки. Доколку играчот го нема добитниот тикет, обложувалницата нема обврска да го исплати.

член 14
Исплата се врши најрано 2 часа по завршетокот на соодветните натпревари, односно на последниот натпревар на тикетот, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на завршување на последниот натпревар од тикетот. 
Доколку организаторот не може да обезбеди официјален извештај од некој натпревар одигран на тикетот, има право да ја пролонгира исплатата до моментот кога резултатот ќе биде официјален и обработен. 
Доколку играчот не дојде во одредениот рок од 60 дена од денот на завршување на последниот натпревар на тикетот, се смета дека се откажал од исплатата и обложувалницата го задржува правото да не ја изврши исплатата после одредениот рок.

член 15
Важечки резултат за еден настан или натпревар кој е предмет на обложување е резултатот постигнат на крај на регуларниот тек на натпреварот, крајот на трката или настанот (пр: 90-та, 60-та, 48-та, 40-та минута итн., што е во зависност од видот на натпреварот, спортот или настанот), а продолженијата не се важат, освен за играта оди понатаму или за некои игри кои ќе бидат однапред нагласени во билтенот.
Доколку некој настан се игра по формат различен од стандардниот, тогаш овој резултат се зема за валиден ако и само ако биде објавен во понудата или огласен на видно место во објектот.

член 16
Доколку еден натпревар е прекинат од било кои причини, се чека 72 часа за негово доигрување или преигрување, при што натпреварот ќе се регистрира и обработи согласно постигнатиот резултат од доигрувањето, односно преигрувањето соодветно. 
Доколку натпреварот не се доигра или преигра во следните 72 часа, тогаш за тој натпревар, за сите видови и типови игри, се пресметува коефициент 1.
Дополнително, само за фудбалски натпревари, доколку натпреварот ја започне својата 85 минута, тогаш резултатот постигнат до тој момент ќе се регистрира како конечен резултат, без разлика на околностите кои настанале после тој момент. Поточно, доколку се случи натпреварот да биде прекинат после наведениот момент (пример: во 88 минута) тогаш тој во обработката на резултати не се смета за прекинат, туку се смета како завршен натпревар и се пресметува со постигнатиот резултат до тој момент, за сите видови и типови игри.

член 17
Доколку еден натпревар е одложен од било кои причини, но сепак започне во рок од 72 часа од првичниот предвиден термин за почеток, за тој натпревар важечки ќе биде постигнатиот резултат.
Доколку натпреварот е одложен од било кои причини, а истиот не започне во рок од 72 часа од предвидениот термин за почеток, за тој натпревар ќе се пресмета коефициент 1 за сите видови и типови на игри, освен за играта Вкупно голови во лига каде ќе се смета како да се постигнати точно 2 гола на одложениот натпревар. 
Во случај на одложување на половина или повеќе од половина натпревари од една лига, тогаш и за играта Вкупно голови во лига на која припаѓаат тие натпревари ќе се пресмета коефициент 1.
Во случај одложениот натпревар да започне точно на истекот на 72 час од првично закажаниот термин, за важечки се смета постигнатиот резултат на натпреварот (пример: ако натпреварот е предвиден за сабота во 20:00 часот, се одложи, па се одигра во вторник точно во 20:00 часот).

член 18
Организаторот го задржува правото одредени натпревари, настани, натпреварувачи, видови или типови на игри да ги прогласи за неважечки и истите да го поништи, и тоа:
- Доколку за одреден натпревар/настан се утврди евидентна грешка за времето и местото на одигрувањето на натпреварот.
- Доколку се утврди погрешен пар/натпреварувач во понудата.
- Во случај одреден натпреварот/настан да започне пред датумот и времето наведени во билтенот, а постојат тикети што се уплатени после реалниот почеток на конкретниот натпревар.
Во случај на неважечки (поништен) натпревар поради горенаведените причини, при обработката за тој конкретен натпревар се пресметува коефициент 1 за сите видови и типови на игри.
Покрај ова доколку на одреден натпревар/настан се утврди евидентна грешка врзана за објавените коефициенти од страна на организаторот (т.е. коефициенти кои значително се разликуваат од пазарот на коефициенти во државата или светската берза на коефициенти или обратни коефициенти во однос на фаворитот на натпреварот) типовите изиграни со овие коефициенти организаторот ќе ги поништи и пресмета со коефициент 1.

член 19
Организаторот има право да ги промени квотите објавени во билтенот во текот на денот. За играчите се важечки квотите во моментот на уплатата и кои се јасно прикажани на самиот тикет, освен за натпревари кои подлежат на членот 18, за кои ќе се пресмета коефициент 1. 

член 20
Организаторот вообичаено, секој вторник и петок во неделата издава билтен, односно понуда за обложување во која се наведуваат сите спортски и други натпревари со соодветните коефициенти за одредени игри кои се предмет на обложување. 
Организаторот има право секојдневно да објавува дополнување на билтенот, со нови настани или со промени на коефициенти.

член 21
За исходот на натпреварот од било кој спорт, стрелците, корнерите, жолтите картони, црвените картони, офсајдите, време на првиот гол и други настани поврзани за истиот, важи официјалниот резултат и извештај по крајот на натпреварот, кој е објавен на официјалните интернет страници во рок од 48 часа по крајот. Доколку во меѓувреме или подоцна се промени или дисквалификува некој настан надвор од теренот, на зелена маса, со одлука на некое организационо или координативно тело (по приговор на некоја екипа, по дисквалификација на некој играч или екипа од било кои причини, поради допинг тестови, поништување на натпреварот со службен резултат, преименување на стрелец на некој гол и слично), тие резултати не се земаат во предвид, и останува да важи претходниот исход со кој е извршена обработката на тикетите.
Доколку натпреварот е прекинат, се постапува по член 16 од овие Правила, без разлика на евентуална подоцнежна промена, преигрување, дисквалификација или било која подоцнежна одлука надвор од теренот.

член 22
Специфични правила по спортови, трки или типови игри кои може да се разликуваат од генералните и се специфични за тој одреден спорт, настан или вид на обложување:

Правила за фудбал:
- Во случај на погрешен пар на фудбалски натпревар, парот се прогласува за неважечки (поништен), и за тој пар, за сите игри се пресметува коефициент 1. 
- Жолти или црвени картони кои се доделени по официјалниот крај на мечот, или се доделени на играчи кои не се во игра, тренерот или било кое друго официјално лице на натпреварот, не се земаат во предвид кај игрите поврзани со овие настани.
- Доколку се случи за играта Прв црвен картон или Прв жолт картон, картонот судијата да го додели истовремено на двајца или повеќе играчи (при ист прекин), тогаш, за тие игри се пресметува коефициент 1.

Правила за тенис:
- Се игра конечен тип, прв сет, вкупно сетови или хендикепи на гемови или сетови во зависност од тоа кој игри ќе ги дозволи организаторот. Може да се врзува со останатите игри во билтенот освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Во случај на погрешен пар во тенис, парот се прогласува за неважечки (поништен), и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Доколку еден од двајцата играчи се откаже пред да започне натпреварот, парот се прогласува за неважечки и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Во случај да дојде до предавање на мечот од еден натпреварувач, се пресметува коефициент 1 (за сите игри) без разлика дали мечот започнал или не. 
- Доколку некој регуларен натпревар во тенис се одложи пред почетокот на мечот или се прекине во текот на мечот (поради дожд, мрак или слично), се чека неговиот исход без разлика дали поминале 72 часа (важи само за тенис, бидејќи тој натпревар мора да добие своја завршница)

Правила за бејзбол:
- Се игра конечен тип (1 или 2). Може да се врзува со останатите игри во билтенот освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Во случај на погрешен пар во бејзбол, парот се прогласува за неважечки (поништен), и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Доколку натпреварот е одложен, не се чека 72 часа за доигрување, туку веднаш утредента се пресметува коефициент 1.
- Доколку натпреварот е прекинат, не се чека 72 часа за доигрување на натпреварот туку:
  а) Ако се одиграле три ининзи, постигнатиот резултат е конечен.
  б) Ако не се одиграле три ининзи, се пресметува коефициент 1.
- Доколку се случи еден ист натпревар да се игра двапати во еден ден (само во бејзбол) се зема во предвид првиот одигран натпревар (со саатницата дадена во додатокот или билтенот).

Правила за трки Формула 1 и мото трки, скијање, ски скокови, велосипедизам, учиноци на играчи и сите останати индивидуални и екипни спортови за кои организаторот приредува обложување за победник или пласман на натпреварувач на тој настан:
- Се игра победник (за пол позиција или трка), од прво до трето место (за пол позиција или трка), од прво до шесто место (за пол позиција или трка), дуели на натпреварувачи (за пол позиција или трка), или индивидуален учинок на одреден натпреварувач во некој спорт (број на голови, кошеви, поени, асистенции итн.). Може да се игра како сингл или да се врзува со останатите игри во билтенот освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Доколку натпреварувачот е погрешен, квотата е погрешна, трката е одложена или прекината, се пресметува коефициент 1
- Доколку натпреварувачот не се појави на стартот на трката (или пол позиција), за тој натпреварувач соодветно се пресметува коефициент еден. Истото се случува и ако се појави на загревачки круг, а не ја стартува трката. Меѓутоа, доколку натпреварувачот ја стартувал трката, тогаш се зема во предвид неговиот пласман без разлика дали ја завршил трката до крај или предвреме од било кои причини. Доколку трката стартува, се прекине и стартот повторно се повтори (поради безбедност, судир итн..) се смета првиот старт и оние натпреварувачи кои што стартувале со него.
- За пол позиција, за валиден резултат се смета како завршила трката за пол позиција и само тој редослед е регуларен. Доколку подоцна некој од натпреварувачите е дисквалификуван (на зелена маса) поради било кои причини, тие резултати не се земаат во предвид.
- Во играта дуели на возачи, доколку двајцата возачи не ја завршат трката, се пресметува коефициент 1 за тој пар. Доколку едниот од натпреварувачите не ја започне трката, исто така се пресметува коефициент 1.
- За играта индивидуален учинок од играчи, доколку натпреварувачот воопшто не влезе на натпреварот, се пресметува коефициент 1.

Правила за обложување во живо:
- Натпреварите што во моментот се следат во живо можат да се играат сингл, можат да се врзуваат меѓусебно на тикет без никакви услови, можат да се врзуваат со натпревари од стандардната понуда, како т.н. микс-тикети. На еден тикет може да има минимум еден, а максимум 20 типови од натпревари кои се играат моментно (во живо) или во комбинација со незапочнати.
- За обложувањето во живо важи коефициентот во моментот на уплатата, за типот на играта која е играна и која јасно излегува на тикетот.
- Тикетите во Обложување во живо не можат да се сторнираат. Се молат играчите јасно и експлицитно да кажат која игра и кој тип го играат и за колкава уплата. Подоцнежни рекламации не се признаваат.
- Коефициентите на натпреварите кои се во понудата за обложување во живо вообичаено постојано се менуваат согласно текот на играта, моментниот резултат и времето. Организаторот го задржува правото да прави какви било корекции на коефициентите од натпреварите во живо, да го стопира и повторно да го активира обложувањето на кој било натпревар, во било кое време, да ги дозволува или да ги забранува сите игри или комплетно да го стопира обложувањето, согласно неговото лично убедување.
- Исплатата на добитните тикети се врши веднаш по обработката на резултатите од натпреварите, со приложување на добитниот тикет.
- Доколку во просториите на букмејкерите организаторот не може да обезбеди пренос на натпреварот од техничка причина (нема слика, снемување на интернет или струја), сите тикети на чекање (ОТВОРЕНИ УПЛАТИ) ќе се обработат со коефициент 1. Истото е доколку од технички причини се прекине дистрибуцијата на коефициенти.
- Коефициент 1 во обложување во живо ќе се пресмета и во следниве случаи:
Секоја одиграна игра што немала смисла, односно не одговара на моментната ситуација на теренот (на пример, тука спаѓа можност ако случајно се одигра следен гол, а тој веќе паднал, можност за одигрување на пенал ако веќе е досуден, можност за играње на црвен картон ако е веќе доделен и така натаму). Ова се напомнува, бидејќи преносот или интернетот понекогаш може да доцни. Рекламации по оваа основа не се прифаќаат.
- Во случај на прекин на натпреварот, сите необработени тикети на чекање (ОТВОРЕНИ УПЛАТИ) кои содржат типови од натпреварот кои не се завршени/довршени, ќе важат во рок од 24 часа во случај на доигрување. По истекот на рокот, овие отворени типови ќе бидат пресметани со коефициент 1.
- Како исклучок од ова правило, за натпреварите во спортот ТЕНИС, во случај на прекин на тенискиот меч, а тој меч се доигра во наредниот период, сите типувања важат и тикетите се на чекање до доигрување на мечот, но не подолго од времетраењето на целиот тениски турнир.
- Ако е доделен црвен картон или жолт на играч по означување крај на натпреварот, истиот не се смета за важечки во обработката. Црвен/жолт картон кој е доделен вон теренот (резервен играч или тренер) не се смета за важечки.
- Во случај на тенис, ако дојде до предавање во текот на мечот од страна на некој од тенисерите, сите ОТВОРЕНИ УПЛАТИ ќе се пресметаат со коефициент 1.
- Ако на тениски натпревар е променет парот, односно на терен не излезе парот кој бил најавен, за сите игри ќе биде пресметан коефициент 1.
- За сите натпревари во кои може да има победник по продолженија (евентуално пенали), кај обложувањето во живо ќе се понудат засебни типови на игри, кои ги вклучуваат и овие продолженија. Тие типови се јасно истакнати на ТВ приказот и на самиот тикет. За сите останати типови важи резултатот до завршувањето на регуларниот дел на натпреварот.
- Сите типови на игри и нивното објаснување, кои можат да се типуваат на обложување во живо, ќе бидат истакнати на јавно место во уплатно-исплатното место или на интернет-страницата www.sportlife.com.mk.

Правила за програма за лојалност - СЛ Клуб:
- СЛ Клуб е програма за лојалност и рангирање на редовните обложувачи во обложувалниците SPORT LIFE. Со своите веќе уплатени тикети, погодени или промашени, играчите т.е. членовите во Спорт Лајф Клубот се натпреваруваат кој е поуспешен во типувањето, собираат поени со кои добиваат одредени привилегии од страна на организаторот, имаат пристап до своите уплатени тикети итн..
- член на СЛ Клубот може да биде секој граѓанин на РМ кој има наполнето 18 години. Секој член на овој клуб мора да поседува членска клуб-картичка која ја издава Спорт-Лаиф Трејд. За да се добие картичка, секој кандидат треба:

• да пристапи на интернет страницата www.sportlife.com.mk
• да се регистрира како корисник на веб-страната со пополнување на формуларот (на линкот: регистрирај се). Податоците кои треба да се пополнат се:
- Име и презиме,
- адреса на живеење,
- број на лична карта, 
- единствен матичен број на граѓанинот, 
- банкарска сметка,
- корисничко име, 
- лозинка и 
- контакт информации (aдреса на е-пошта, телефон..). 
• податоците од претходната точка, т.е. алинеја 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 се задолжителни, додека алинеја 5 доколку играчот е согласен. 
• да го посети најблиското уплатно-исплатно место на Sport Life обложувалниците (со лична карта за увид како доказ за идентитет и возраст) каде ќе го добие формуларот во печатена форма. Истиот треба да се дополни и потпише.
• Спорт Лаиф Трејд по ова барање ќе креира електронски запис за корисникот и му издава електронска картичка со уникатен број во која електронски се запишани и криптирани податоци за идентификација на корисникот. Картичката има пин-заштита позната само за операторот, поради што не може да се копира. 
• Со креирање на оваа СЛ картичка, за корисникот се врши евиденција на сите уплатени тикети (добитни и недобитни), како и износите на уплатените средства, остварените добивки, или повлекување на неискористените средства.
- Секој играч може да поседува само една СЛ Клуб картичка
- Податоците на играчите кои се земаат за да се издаде СЛ Клуб картичка се во согласност со позитивните законски прописи од Законот за заштита на лични податоци.
- Со електронската СЛ Клуб картичка не се вршат никакви финансиски трансакции, односно таа служи само за верификација и идентификација на лојални играчи во обложувалницата, и за евидентирање на средствата на корисникот.
- За сите членови на СЛ Клуб се врши рангирање според лојалноста и редовноста во играњето (ТИПСТЕР КУП, СЛ МАРКЕТ итн.)
- За сите членови на СЛ Клуб се дефинира соодветно рангирање кое може да биде според некој параметар: извршени уплати, број на уплатени тикети, број на одиграни натпревари на тикетите, последователни денови на играње итн., со што тие добиваат различен статус за привилегии во однос на нивното понатамошно играње.
- Секој играч со сите свои тикети е во конкуренција за ТИПСТЕР КУП рангирање (без разлика дали се добитни или недобитни), но мора да биде член на СЛ Клуб на играчи (програма за лојалност), односно да има електронска картичка од SPORT LIFE која се приложува при уплата на тикетите во уплатно-исплатните места.
- Секој играч со сите свои тикети уплатени со приложување на СЛ Клуб картичка (без разлика дали се добитни или недобитни), добива поени за СЛ Маркет кои се доделуваат на неговиот кориснички интерфејс.
- Секој член на СЛ Клуб има пристап до својот кориснички интерфејс на www.sportlife.com.mk , преку свое корисничко име и лозинка, каде може да ја види состојбата во сите кампањи од програмата на лојалност: статус, поени за СЛ Маркет, бодови и пласман за ТИПСТЕР КУП, своите изиграни тикети итн.
- При уплата на тикетите, членот на СЛ Клуб мора задолжително да се приложи членската картичка за да може тие тикети да влезат во конкуренција за ТИПСТЕР КУП, СЛ МАРКЕТ или било која друга кампања од програмата за лојалност.
- Кај ТИПСТЕР КУП, секој тикет уплатен со приложена картичка е конкурентен во борбата за бодови, а бодови во еден ден носи само тикетот со најмногу поени (бодови). Тоа значи дека месечно, секој играч-типстер може да има бодувани максимум тикети колку што има денови во месецот,
- Сите бодови од тикетите се сметаат во табелите за генералниот, месечниот пласман и локалниот пласман. Дополнително, за секој плус одигран тикет во текот на еден ден (покрај најдобриот бодуван тикет кој ќе влезе во конкуренција), типстерот добива автоматски 10 бодови. По овој основ може да се освојат максимум бодови колку што е предвидено во правилата за Типстер Куп, а може да се играат неограничен број на тикети кои можат да влезат во конкуренција за најдобар тикет на денот.
- Сите глобални и локални пласмани ќе бидат истакнати и редовно ажурирани на видно место во сите уплатни места, на интернет страната или во билтен на Sport Life.
- Конечните месечни табели за пласманите на учесниците на локално и глобално ниво во ТИПСТЕР КУП ќе се објавуваат на осмиот ден од следниот месец. До тогаш ќе бидат завршени сите обработки на бодови за тикетите кои влегуваат во конкуренција, а кои календарски се уплатени во тој месец. Тоа значи дека доколку се уплатат тикети во последните денови на месецот, а тие содржат и парови кои се играат во првите седум дена во наредниот месец, тие ќе се обработат и ќе влезат во конкуренција на месечното ниво за тој месец. По тие седум дена, доколку кај некои тикети уплатени во месецот сèуште постојат парови кои се необработени, односно незапочнати или незавршени натпревари, тие парови (само за ТИПСТЕР КУП) ќе се пресметаат како промашени. По седмиот ден, за претходниот месец во рамките на натпреварувањето ТИПСТЕР КУП, се смета дека обработката е завршена и бодовите се конечни за сите тикети кои влегуваат во конкуренција во сите табели, без разлика на локално или глобално ниво. Месечните табели (глобални и локални) се ресетираат на почеток на наредниот месец.
- Тикетите кои се уплаќаат во првите седум дена од новиот месец, влегуваат во конкуренција за тој тековен месец, и се пресметуваат во новооформена табела за тековниот месец, на локално и глобално ниво.
- Долгорочните игри, како што се „победник” или „пласман“ (на првенство, турнир, настан од различни спортови) или пак играта „Оди понатаму“ во делот кога се чекаат исходи надвор од тековниот месец, односно после седмиот ден од наредниот месец, нема да се земат во предвид за играта ТИПСТЕР КУП, т.е. тие парови во пресметката на бодови ќе се пресметаат како промашени.
- Сите тикети кои се календарски уплатени во рамките на еден месец, влегуваат во конкуренција само за тој месец, без разлика дали содржат парови кои можеби се играат на почетокот на наредниот месец (максимум првите седум дена).
- Тикетите во ТИПСТЕР КУП ќе се бодуваат по точно одредена формула која е јавно истакната во уплатно-исплатните места и на веб страницата www.sportlife.com.mk. Таа формула е непроменлива и валидна за еден месечен циклус во ТИПСТЕР КУП. 
- Тикетите во СЛ Маркет добиваат поени според согласно точно одредена формула која е јавно истакната на веб страницата www.sportlife.com.mk.
- Поените добиени во СЛ Маркет се со важност од 24 месеци, односно секој месец се бришат неискористените поени доделени пред 24 месеци.
- При подигање на артикли од програмата за лојалност СЛ КЛУБ во износ од 80.000 поени или поголем клиентот е должен да се идентификува и потпише своерачно на потврдата за подигнување на артикли. Со потпишување на потврдата, клиентот изречно се согласува да се обработуваат неговите лични податоци и да  му се задржи копија од лична карта согласно позитивните законски прописи. Приредувачот задржува еден примерок од потпишаната потврда.
- Сите соодветни и дополнителни правила, објаснувања, прецизирања и рекламни кампањи кои се дел од програмата за лојалност - СЛ Клуб, ќе бидат редовно објавувани и ажурирани на веб страницата www.sportlife.com.mk, со што се сметаат за важечки.
- На играчите регистрирани во СЛ Клубот им се овозможува безготовинска уплата преку регистрираната банкарска сметка на СЛ Клуб картичката или со уплата на средства директно и непосредно во некое од уплатно-исплатните места на обложувалницата, за што играчот добива вредносен ваучер, во висина на уплатените средства. Принципот се состои од евидентирање на безготовинско уплатените средства или уплатата во уплатно-исплатно место за кој се издава ваучер. Тие уплати (безготовински или со Ваучер) се евидентираат на СЛ картичката, со соодветни методи за автентикација и авторизација на сопствениците на картичките, со цел да ги користат средствата евидентирани на нив.
- При извршена безготовинска уплата, од страна на член на СЛ Клуб, приредувачот автоматски таа безготовинска уплата ја евидентира како Ваучер на неговата СЛ каратичка.
- При извршување на уплата на уплатно-исплатно место за која се издава ваучер, обложувалницата печати ваучер (слип) во два примероци со кој ја наведува бројот на картичката и сумата на уплата, истиот се потпишува од страна на играчот, а обложувалницата еден примерок чува во каса како потврда за извршена готовинска уплата, а другиот примерок го дава на играчот за креиран ваучер на СЛ Картичката.
- Членот на СЛ Клуб подоцна се логира на web страната www.sportlife.com.mk, и таму има можност да припрема или креира тикети, за кои самиот одбира каде и во кое уплатно-исплатно место ќе ги уплати. За секој креиран тикет, потврден за уплата од страна на корисникот, во соодветното уплатно-исплатно место кое го избрал, во истиот момент, во истото уплатно-исплатно место се печати тикет и фискална сметка, што претставува регуларен промет на обложувалницата. Уплатата за креираниот тикет е со користење на средства од Ваучер евидентиран на СЛ Клуб Картичката. 
- Корисникот во својот кориснички профил има целосен увид во сите трансакции, сите уплатени тикети и преостанатите средства на евидентираните Ваучери на СЛ Клуб картичката.
- Во случај да корисникот уплати тикет кој подоцна ќе биде добитен, покрај стандардниот начин на готовинска исплата со приложување на СЛ картицата во самото уплатно-исплатно место, може да побара и евидентирање на добивката како нов Ваучер на СЛ Клуб картичката. Доколку играчот го евидентира добитниот тикет како нов Ваучер на неговата СЛ Картичка, средствата на Ваучерот се зголемуваат за нето добивката од тикетот. (нето добивката на добитниот тикет изнесува сумата која треба да се исплати по пресметка и одбивање на Персоналниот Данок од 10% согласно Законот за игри на среќа кој важи за секој добитен и исплатен тикет). За сите добитни тикети се пресметува и задржува Персонален Данок на добивка, со сите параметри и податоци кои произлегуваат од Законот за игри на среќа и Законот за Персонален Данок на добивка.
- Безготовинските уплати или уплатите на Ваучери евидентирани на СЛ картичката не претставуваат промет на Спорт-Лаиф Трејд ДОО, туку се само евидентирани средства на корисниците (играчите). Промет на обложувалницата, согласно Законот за игри на среќа на РМ, преставува уплатата на тикет кој физички се печати во точно одредено уплатно-исплатно место избрано од клиентот член на СЛ Клуб, каде воедно се печати и фискална сметка и се генерира О пратка за УЈП, согласно поврзувањето на НИС на УЈП.
- Во секој момент, било кој корисник член на СЛ Клуб кој има евидентирано средства на СЛ картичка, може истите да ги повлече до висина на неискористените средства во било кој објект на Спорт Лифе или со безготовински трансфер. При евентуална исплата на средства кон играчот член на СЛ Клуб кои се евидентирани на неговата СЛ картичка во некое од постоечките уплатно-исплатни места, обложувалницата печати потврда (слип) во два примероци со кој ја наведува бројот на картичката и сумата која се повлекува, таа се потпишува од страна на играчот, а обложувалницата едната потврда ја чува во каса како потврда за извршено повлекување од средства на СЛ картичка, а другата ја враќа на играчот како негова евиденција.
- Обложувалницата води посебен регистар на сите членови на СЛ Клуб.

член 23
Играчите имаат право на приговор и на исплатата доколку сметаат дека се оштетени и во тој случај организаторот е должен да го образложи спорниот тикет (се разбира според правилата на игра). 
Рокот за приговорот е 8 дена од денот на завршување на последниот натпревар од тикетот. Организаторот е должен да одговори на приговорот во рок од 8 дена од приемот на приговорот. 
Во случај спорот да не може да се реши по договорен пат, се постапува според последниот член од овие Правила.

член 24
Утврдувањето на резултатите од спортските и останатите натпревари и настани кои се предмет на обложување се одредуваат од официјалните интернет страници на соодветните фудбалски лиги или други спортски асоцијации или телетекст на одредени светски телевизии и светски обложувалници, потврдени со други електронски и печатени медиуми (вклучувајќи платени интернет страници чија основна дејност е следење на резултати од спортски натпревари).
Резултатите од сите натпреварувања или настани, кои организаторот ги понудил во понудата за обложување, ќе бидат истакнати на огласната табла во секое уплатно-исплатно место, како и на интернет страницата на обложувалницата. 

член 25
Играчите сами, по свој избор се обложуваат на одделни спортски натпревари или настани кои се претходно објавени (се разбира со соодветните коефициенти) во билтенот кој го издава организаторот, односно додатоците на билтенот.
Играчите сами ја одредуваат уплатата, бројот на натпреварите на тикетот (важно е да биде исполнет некој од условите за минимален број на натпревари на некоја игра, доколку постојат), односно сами си ја одредуваат висината на евентуалната добивка т.е. добитниот коефициент. 
Добивката се утврдува по пат на компјутерска обработка на сите тикети, по внесувањето на официјалните резултати од натпреварите или настаните (согласно претходниот член од овие Правила). 
Во случај на добивка, играчите се појавуваат на уплатно-исплатното место и со предавање на оригиналниот тикет кај овластеното лице, истиот ќе биде исплатен. 
При исплата на добитен тикет, играчот е должен да покаже лична карта на увид, со цел организаторот да го евидентира неговото: име, презиме, матичен број и адреса, како неопходни податоци согласно Законот за игри на среќа на РМ, за исплата на добивки од посебни игри на среќа во обложувалница.
Организаторот води посебна евиденција за сите примени уплати и сите извршени исплати.
Организаторот ги објавува резултатите на сите натпревари од понудата на огласната табла во своите уплатно-исплатни места и на официјалната интернет страна на обложувалницата.

член 26
Секој поединечен добитен тикет согласно Законот за игри на среќа подлежи на персонален данок кој изнесува 10% од реалната добивка (разликата помеѓу добивката и уплатата на тикетот). Персоналниот данок се одбива од добивката на добитниот тикет, и остатокот се исплаќа на играчот. Организаторот е должен да го уплати персоналниот данок за секој таков тикет.
Организаторот е должен да води евиденција за сите добивки и добитници кои подлежат на персонален данок.
Организаторот има право да побара важечка исправа за идентификација и податоци на добитникот заради плаќање на персоналниот данок и евиденција на истиот.
На лица под 18 години, не им се исплаќаат добитни тикети.

член 27
Бидејќи овие правила се истакнати во уплатно-исплатните места на организаторот и заверени од Министерството за финансии на РМ, се смета дека секој учесник во обложувањето е запознаен со сите правила и ги прифаќа во целост.

член 28
Исто така, играчите со уплаќање на тикетот безусловно ги прифатиле и потврдиле правилата на играта пропишани од страна на организаторот

член 29
Во случај на било каков спор меѓу учесниците и организаторите на обложувањето, кој не може да се реши по договорен пат, надлежен е судот во Скопје.