Корисничко име Лозинка Пријави се

Сопственост

Sport Life обложувалници (Спорт-Лаиф Трејд) е трговско друштво во приватна сопственост, официјално регистрирано во мај 2007 година. Седиштето на компанијата е лоцирано во Скопје.

Трговска дејност и основни податоци
Нашата примарна дејност е од областа игри на среќа, поточно посебни игри на среќа во обложувалница. Спорт-Лаиф Трејд е носител на Лиценца за посебни игри на среќа во обложувалница под број 40-4616/1 од 4 мај 2021 година, издадена од Влада на Република Македонија.


Основни податоци
Назив: Друштво за промет и услуги Спорт-Лаиф Трејд ДОО Скопје 
Седиште: Бул. „Борис Трајковски“ бр. 198, 1000 Скопје
Матичен број: 6220681
Телефон: 077 728 333
Факс: 02 2774 193
Е-пошта: kontakt@sportlife.com.mk

Историјат
 Почетоците на компанијата се од далечната 2002 година, со регистрација како спортско друштво со основна дејност за организирање на обложување на спортски натпревари (согласно тогашните законски регулативи). Првата локација за остварување на дејноста е во Кисела Вода.