Корисничко име Лозинка Пријави се

Корпоративни вредности

 • Корпоративни вредности, мисија и цели

  Тоа се вредности кои ја отсликуваат нашата деловна култура и приоритетите утврдени во нашата мисија.

 • Традиција

  Sport Life обложувалници е компанија која долгорочно ги негува вредностите, ја поддржува стабилноста во секакви услови, и секогаш останува верна кон клиентите. Се надеваме обострано.

 • Квалитет

  Компанијата се труди секој проект да биде навремено, квалитетно и ефикасно завршен, а клиентите да бидат постојано опслужувани со најдобрите продукти на пазарот.

 • Сигурност

  Во своето долгогодишно постоење, компанијата е секогаш клиентски насочена. Сигурноста на играчот околу добивките т.е. неговата редовна исплата за нас е прв и основен услов за успешно работење.

 • Доверба

  Ја градиме нашата довербата преку отворена комуникација со клиентите, почитување на нивната индивидуалност и понуда на врвна, сигурна и квалитетна услуга.

 • Иновативност

  Со воведување на нови игри постојано го зголемуваме и подобруваме квалитетот на понудата кон нашите клиенти.

 • Општествена одговорност

  Како општествено одговорна компанија секогаш работиме и ќе работиме во насока на подобрување на квалитетот на животот во општеството за сите негови членови. Компанијата дава поддршка на проекти од хуманитарен карактер и од областа на културата, спортот, науката, образованието и заштитата на човековата околина, децата и младите.
  Ги поддржуваме организациите и иницијативите кои се залагаат за почит и еднаков третман, деловна етика и хуманизам, со што креираме вредност за општеството и придонесуваме кон зајакнување на општественото ткиво и социјалната кохезија.