Корисничко име Лозинка Пријави се

ПРАЗНИЧЕН БОНУС

Aкцијата ги опфаќа тикетите уплатени во периодот: 17.12.2019 - 13.02.2020 год.

Број на натпревари* Екстра добивка
8 натпревари 8%
9 натпревари 16%
10 натпревари 24%
11 натпревари 32%
12 натпревари 40%
13 натпревари 48%
14 натпревари 56%
15 натпревари 64%
16 натпревари 72%
17 натпревари 80%
18 натпревари 88%
19 натпревари 96%
20 натпревари 100%
21-25 натпревари 200%
26-30 натпревари 250%
31-35 натпревари 300%
36-40 натпревари 500%

 

* Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1,35.

• Акцијата важи за тикетите уплатени со приложена SL Клуб-картичка на кои се одиграни 8 или повеќе натпревари.

• Акцијата важи само за несистемски тикети (со една комбинација).

• Натпревар за којшто ќе се пресмета коефициент 1, се поништува при пресметката на процентот на екстра добивката.

• Во пресметката влегуваат и натпреварите од понудата „Супер Тип“ и тие се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.

• Во пресметката влегуваат и натпреварите „Во Живо“ кои се содржат во уплатените Микс тикети и тие се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.

• Максимална исплата на тикет изнесува 5.000.000 денари.