Корисничко име Лозинка Пријави се


Бонус акцијата трае од 2 април до 2 мај 2024.

Број на натпревари (со коеф. поголем од мин.) Екстра добивка
7 натпревари 2%
8 натпревари 4%
9 натпревари 6%
10 натпревари 10% SLOW
11 натпревари 12%
12 натпревари 15%
13 натпревари 20%
14 натпревари 35%
15 натпревари 50%
16 натпревари 60%
17 натпревари 70%
18 натпревари 80%
19 натпревари 90%
20 натпревари 100% FAST
21 натпревар 110%
22 натпревари 120%
23 натпревари 130%
24 натпревари 140%
25 натпревари 150%
26 натпревари 160%
27 натпревари 170%
28 натпревари 180%
29 натпревари 190%
30 натпревари 200% TURBO
31+ натпревари 300% NITRO

- Ексклузивно за членовите на SL Club
- Важи само за несистемски тикети, со една комбинација 
- Во пресметката не влегуваат и натпреварите од понудата „Супер тип“ и истите не се бројат при одредувањето на процентот на екстра добивка.
- Во пресметката влегуваат и натпреварите од понудата за обложување во живо кои се содржат во уплатените микс тикети и истите се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.
- Акцијата важи за сите тикети на кои се одиграни 7 или повеќе натпревари
- Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1,35, за тикети уплатени со SL клуб картичка.
- Натпревар на кој што ќе се пресмета коефициент 1 се поништува при пресметката на процентот на екстра добивка.