Корисничко име Лозинка Пријави се

ИГРАТА НЕ ЗАСТАНУВА...

Со членството во СЛ клубот, имате ексклузивно право да учествувате во оваа промоција!

 

Како?

1) Приложете ја вашата СЛ клуб картичка при уплата на тикетите;
2) И со еден промашен тип на тикетот, останувате во игра со погодените коефициенти на другите натпревари;
3) Од првите десет тикети уплатени на вашата СЛ клуб картичка во текот на еден ден се рангира само еден тикет со еден промашен пар. Во случај на повеќе тикети со еден промашен пар помеѓу првите десет уплатени, предвид ќе се земе тикетот со остварен најголем коефициент без промашениот пар - акцијата ги опфаќа тикетите уплатени во период од 19.04.2022 до 16.05.2022;
4) Периодот на обработка на тикетите е максимум 7 дена.
5) Информацијата за добитниците ќе биде објавена на веб-страницата www.sportlife.com.mk


Подароци

Подароците ги добиваат играчите коишто во периодот од акциската понуда ќе имаат збирно најголем број добитни тикети со еден промашен пар: 

1-во место –  премија од 1.000.000 денари

2-ро место - Бесплатно обложување во период од еден месец со вредносен ваучер од 200 денари
3-то место - Бесплатно обложување во период од еден месец со вредносен ваучер од 100 денари.


Кои тикети учествуваат?

1. Акцијата ги опфаќа СИТЕ ТИКЕТИ СО НАЈМАЛКУ ШЕСТ НАТПРЕВАРИ НА КОИ ИМА ЕДЕН ПРОМАШЕН ПАР:
Несистемски тикети (со една комбинација, системски тикети не се во конкуренција) 
Тикети од обложување во живо
Микс тикети


2. На контото на играчот се додава само оној тикет којшто има најголем коефициент без промашениот пар во еден ден.Тековен пласман

Поз. Натпреварувач Коефициент Тикети

Промоцијата трае од: 19.04.2022 до 16.05.2022


Доколку не сте се регистрирале во СЛ Клубот сега е моментот!

 

Регистрирај се!

 

И потоа Вашата SL клуб картичката можете да ја подигнете во објектите на Sport Life.
ПРАВИЛА

- Акцијата почнува на 19.04.2022 и важи до 16.05.2022
- Ексклузино за членовите на СЛ Клуб.
- Акцијата ги опфаќа само тикетите со една комбинација.
- Акцијата ги опфаќа и микс тикетите и тикетите уплатени од понудата за обложување во живо.
- Минимална квота која се пресметува на тикет без промашениот натпревар е 26.
- Во текот на еден ден во конкуренција за оваа промоција влегуваат само првите десет уплатени тикети со најмалку 6 натпревари. 
- Во текот на еден ден се рангира само еден тикет со еден промашен пар од тикетите кои се влезени во конкуренција. Во случај на повеќе тикети со еден промашен пар, предвид ќе се земе тикетот со остварен најголем коефициент без промашениот пар.
- Подароците ги добиваат клиентите коишто во периодот од акциската понуда ќе имаат збирно најголем број добитни тикети со еден промашен пар.
- Доколку се случи двајца или повеќе клиенти да имаат ист број погодени тикети со еден промашен пар на крајот од акциската кампања, за победник се смета клиентот со остварен најголем збирен коефициент од сите недобитни рангирани тикети. 
- Доколку се случи да имаат и ист коефициент, како трет предуслов ќе се смета времето на уплата на последниот тикет, односно кој прв го уплатил последниот тикет.

- Организаторот на кампањата/акцијата:  Спорт - Лаиф Трејд ДОО, Скопје го задржува правото истата да ја прекине во случај на виша сила,  вклучувајќи ја и неможноста организаторот да ја изведе кампањата/акцијата поради причини независни од неговата волја. Во тој случај ги информира клиентите преку соопштение на својата веб страна, за престанок на истата.
- Доколку од страна на организаторот се забележи обид за манипулација  и не фер игра (злоупотреба на SL клуб-картичка или слично) ќе го исклучи клиентот од понатамошно учество во  кампањата/акцијата.