Корисничко име Лозинка Пријави се


ЛЕТО на 500%

ЗГОЛЕМЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ДОБИВКИ

Екстра добивката со секој нов натпревар на тикетите уплатени од 10 август до 23 септември 2021 година.

Број на натпревари * Екстра добивка
8 натпревари 8 %
9 натпревари 16 %
10 натпревари 24 %
11 натпревари 32 %
12 натпревари 40 %
13 натпревари 48 %
14 натпревари 56 %
15 натпревари 64 %
16 натпревари 72 %
17 натпревари 80 %
18 натпревари 88 %
19 натпревари 96 %
20 натпревари 100 %
21 - 25 натпревари 200 %
26 - 30 натпревари 250 %
31 - 35 натпревари 300 %
36 - 50 натпревари 500 %

* Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1.30.
• Акцијата важи за уплатените тикети со СЛ Клуб картичка на кои се одиграни 8 или повеќе натпревари со една комбинација (несистемски тикети).

Натпревар за којшто ќе се пресмета коефициент 1, се поништува при пресметката на процентот на екстра добивка.

• Во пресметката влегуваат и натпревари од понудата „Супер тип“ и тие влегуваат во пресметката на процентот на екстра добивка.

Бонусот ги опфаќа и тикетите со натпревари од понудата за Обложување во живо и микс тикетите. 

• Максималната исплата на тикет изнесува 10.000.000 денари.
Доколку не сте се регистрирале во СЛ Клубот, сега е моментот!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ!

Потоа Вашата SL клуб картичката можете да ја подигнете во објектите на Sport Life.