Корисничко име Лозинка Пријави се

ЛЕТО НА 500 o

Акцијата ги опфаќа тикетите уплатени во периодот од 17 јули до 28 септември 2020 година.

Број на натпревари * Екстра добивка
8 натпревари 8%
9 натпревари 16%
10 натпревари 24%
11 натпревари 32%
12 натпревари 40%
13 натпревари 48%
14 натпревари 56%
15 натпревари 64%
16 натпревари 72%
17 натпревари 80%
18 натпревари 88%
19 натпревари 96%
20 натпревари 100%
21-25 натпревари 200%
26-30 натпревари 250%
31-35 натпревари 300%
36-50 натпревари 500%

* Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1.35.

• Акцијата важи за уплатените тикети со СЛ Клуб картичка на кои се одиграни 8 или повеќе натпревари, со една комбинација.

• Натпревар за којшто ќе се пресмета коефициент 1 се поништува при пресметката на процентот на екстра добивка.

• Во пресметката влегуваат и натпревари од понудата „Супер тип“ и истите влегуваат во пресметката на процентот на екстра добивка.

• Бонусот ги опфаќа и тикетите со натпревари од понудата за Обложување во живо и микс тикетите. 

Акцијата важи и за е-тикетите уплатени online.

• Максимална исплата на тикет изнесува 10.000.000 денари.