Корисничко име Лозинка Пријави се
  • БОЈА:
...

Локатор

на уплатни-исплатни
места

БОНУС ПЛУС ЗА СИТЕ

Aкцијата ги опфаќа тикетите уплатени во периодот: 10.08 - 08.10.2018 год.
Број на натпревари* Екстра добивка
8 натпревари 8%
9 натпревари 16%
10 натпревари 24%
11 натпревари 32%
12 натпревари 40%
13 натпревари 48%
14 натпревари 56%
15 натпревари 64%
16 натпревари 72%
17 натпревари 80%
18 натпревари 88%
19 натпревари 96%
20 натпревари 104%
21-30 натпревари 208%
31-40 натпревари 416%

 

* Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1,35 за тикетите регистрирани во 
- Акцијата важи само за несистемски тикети (со една комбинација) уплатени во периодот 10.08.2018 - 08.10.2018 год.
SL клуб, или со коефициент поголем или еднаков на 1,40 за останатите тикети.
- Натпревар за  којшто ќе се пресмета коефициент 1 се поништува при пресметката на процентот на екстра добивката.
- Во пресметката влегуваат и натпреварите од понудата „Супер тип“ и истите се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.
- Во пресметката влегуваат и натпреварите „во живо“ кои се содржат во уплатените микс тикети и истите се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.