Корисничко име Лозинка Пријави се


Бонус акцијата трае од 25 август до 28 септември 2023.

Број на натпревари (со коеф. поголем од мин.) Екстра добивка
7 натпревари 1%
8 натпревари 2%
9 натпревари 3%
10 натпревари 5%
11 натпревари 8%
12 натпревари 13%
13 натпревари 21%
14 натпревари 34%
15 натпревари 55%
16 натпревари 89%
17 натпревари 144%
18 натпревари 233%
19 натпревари 377%
20 до 30 натпревари 610%
31 до 50 натпревари 987%

-Акцијата важи за сите тикети на кои се одиграни 7 или повеќе натпревари.
-Акцијата важи само за несистемски тикети со една комбинација.
-Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1.35 за тикети уплатени со СЛ Клуб картичка.
-Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1.50 за тикети уплатени без СЛ Клуб картичка.
-Натпревар на којшто ќе се пресмета коефициент 1, се поништува при пресметката на процентот на екстра добивка.
-Во пресметката не влегуваат и натпреварите од понудата „Супер Тип”, тие не се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.
-Во пресметката влегуваат и натпреварите во живо кои се содржат во уплатените микс тикети и тие се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.